Europejskie Bezpieczne Radio Programowalne ESSOR


Cel główny projektu:

Zapewnienie bezpiecznej łączności pomiędzy pojazdami w działaniach koalicyjnych:

 • SCA – programowa architektura komunikacyjna ESSOR
 • Nowy operacyjny „waveform” o dużej przepływności (HDR)
 • Bezpieczeństwo dla interoperacyjności i przenoszenia „waveformu”

Radiowa Łączność Dla Działań W Terenie Zurbanizowanym WOLF


Cel główny projektu:

 • Łączność pomiędzy żołnierzami i ich macierzystymi wozami
 • Transmisja map, zdjęć, video, położenia itp.
 • Wymiana świadomości sytuacyjnej
 • Filtracja przestrzenna danych
 • Możliwość rekonfiguracji – sieć ad hoc ze stałą infrastrukturą lub bez
 • Łączność na zewnątrz i w budynkach
 • Dołączenie do istniejących alternatywnych sieci lub infrastruktury
 • Wspólne wykorzystanie widma

Inteligentne Radio Dla Dynamicznego Zarządzania Widmem CORASMA


Cel główny projektu:

 • Zdefiniowanie CONOPS uwzględniających różnorodne scenariusze działania
 • Zdefiniowanie standardowej architektury systemowej CR
 • Wprowadzenie zaleceń do definiowania nowych, koalicyjnych „waveformów”
 • Opracowanie stosu protokołów dla dynamicznie zmiennych topologii sieci komunikacyjnych
 • Opracowanie metod oceny kanałów radiowych, wykrywania i unikania zakłóceń
 • Opracowanie algorytmów podejmowania decyzji i uczenia w adaptacyjnych sieciach komunikacyjnych
 • Badania i opracowanie symulatora kognitywnej sieci radiowej
 • Badania i opracowanie demonstratora technologicznego

Inteligentna Kontrola Łączności Radiowej Przeciwnika ICAR


Cel główny projektu:

 • Zbieranie informacji rozpoznawczej i zakłócanie łączności przeciwnika, przy ograniczonym wpływie na systemy własne
 • Inteligentne blokowanie detonacji IED przez radio
 • Bezzałogowy pojazd lądowy „Dromader” do ochrony przed IED, realizujący:
 • rozpoznanie wizyjne i inżynieryjne
  • monitorowanie radiowe
  • generowanie zakłóceń zaporowych i odzewowych

Efektywne Wielozakresowe Sieci Doraźne MAENA


Cel główny projektu:

 • Badania zintegrowanych rozwiązań sieciowych
 • Definicja podstawowych transmisji radiowych (ang. waveforms) dla pasm VHF i UHF
 • Badania zintegrowanych rozwiązań sieciowych, w tym rozszerzonych metod transmisji, dynamicznego zarządzania widmem (ang. DSM) i monitorowania widma (ang. sensing)
 • Opracowanie platformy symulacyjnej zawierającej specyfikacje i implementację:
  • płaszczyzny danych/sterowania,
  • rozszerzonej płaszczyzny z monitorowaniem widma i DSM,
  • interfejs użytkownika i metryki,
  • model środowiska radiowego.
 • Implementacja zintegrowanych rozwiązań
 • Implementacja obiecujących rozwiązań na platformie symulacyjnej
 • Definicja scenariuszy technicznych i operacyjnych oraz ocena opracowanych rozwiązań
 • Synteza i zalecenia

Bezprzewodowe Sieci Sensorów Dla Lokalnego Rozpoznawania Obszarów Zurbanizowanych WINLAS


[ezcol_1third]

Cel główny projektu:

 • Badania dużych sieci złożonych z wielu węzłów
 • Sensory heterogeniczne
 • Analiza topologii wieloklastrowych
 • Analiza obszarów pokrycia
 • Mobilność węzłów
 • Rozproszona fuzja danych
 • Mechanizmy komunikacyjne
 • Monitorowanie 3D
 • Integracja z sieciami taktycznymi

[/ezcol_1third] [ezcol_2third_end][/ezcol_2third_end]

Dynamiczne Zarządzanie Widmem w Sieciach Radia Kognitywnego


Cel główny projektu:

Opracowanie demonstratora dynamicznego zarządzania widmem w sieciach radiowych szczebla taktycznego z zarządzaniem scentralizowanym siecią radiostacji wojskowych (R450C) za pomocą Brokera Częstotliwości oraz zdecentralizowanym oportunistycznym dostępem do widma za pomocą modeli radiostacji kognitywnych (na USRP), a także opracowanie wymagań dla wojskowej radiostacji inteligentnej w części dotyczącej zarządzania widmem (dynamicznego do-stępu do zasobów widmowych), poprzez przeprowadzenie demonstracji technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych (laboratoryjne i terenowe).