dr hab inż. Jarosław Michalak, prof. WAT


bud. 47 pok. 105
tel. +48 261 839 210
e-mail: jaroslaw.michalak@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • Od 2020 - Stanowisko profesora nadzwyczajnego WAT
 • 2020 - Uzyskanie tytułu doktora habilitowanego w Dyscyplinie Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika
 • 2013 – 2019 - Adiunkt, WAT
 • 2007 – 2013 - Starszy Wykładowca, WAT
 • Od 2012 - Kierownik Zakłady Radiokomunikacji ISŁ WEL WAT
 • 1998 – 2007 - Adiunkt, WAT
 • 1997 - Uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych, Dyscyplina – Telekomunikacja, Specjalność - Radiokomunikacja, Wydział Elektroniki WAT
 • 1993 – 1998 - Kierownik Laboratorium Radiokomunikacji w ISŁ WEL WAT
 • 1992 – 1998 - Asystent, WAT
 • 1989 - 1992 - Inżynier, WAT
 • 1983 - 1988  - Studia magisterskie na Wydziale Elektroniki WAT - Budowa i Eksploatacja Systemów Łączności
 •  1978 – 1983     - Technikum Łączności w Poznaniu

 

 • 2011 nagroda zespołowa Rektora WAT za opracowanie demonstratorów technologii w ramach projektu WOLF.

Działalność dydaktyczna


 • Postawy Radiokomunikacji
 • Systemy Radiokomunikacyjne
 • Sieci Bezprzewodowe
 • Wireless Communications Systems
 • Urządzenia i Systemy Radiokomunikacyjne
 • Techniki Bezprzewodowe
 • Modulacja i Detekcja
 • Bezprzewodowe Sieci PAN LAN MAN
 • Sieci Szerokopasmowe 2
 • Zaawansowane Techniki Bezprzewodowe 1
 • Zaawansowane Techniki Bezprzewodowe 2
 • Systemy Telefonii Komórkowej
 • Techniki i Technologie w Bezprzewodowych Systemach Dostępowych
 • Technologie w Sieciach Telekomunikacyjnych
 • Wojskowe Systemy Łączności i Informatyki
 • Łączność w Pododdziałach WRT
 • Stacjonarny i Polowy System Łączności i Informatyki SZ RP
 • Bezprzewodowe Sieci Teleinformatyczne
 • Multiband SDR Operation

 

 • Opracowanie i uruchomienie około 30 stanowisk laboratoryjnych
 • Opracowanie ponad 40 recenzji Prac Dyplomowych na studiach I i II stopnia
 • Promotorswo około 100 prac Dyplomowych na Studiach I i II stopnia

Działalność badawcza


 • Optymalizacja przydziału zasobów radiowych
 • Algorytmy samoorganizacji i utrzymania sieci MANET
 • Bezprzewodowe sieci sensoryczne

ppłk dr inż. Mariusz Bednarczyk


bud. 47 pok. 140
tel. +48 261 837 098
e-mail: mariusz.bednarczyk@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • Od 2021 – Adiunkt b-n
 • 2020-2021 Adiunkt d
 • 2019-2020 – Starszy wykładowca
 • 2010-2019 – Adiunkt n-d
 • 2009 - Doktorat w zakresie telekomunikacja/sieci bezprzewodowe (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2002-2010 – Asystent naukowo-dydaktyczny (WAT)
 • 1999-2002 - Inżynier, starszy inżynier (WAT)
 • 1998-1999 - Oficer GAD w 2. Ośrodku Radioelektronicznym w Grójcu
 • 1998 - Dyplom magistra inżyniera elektronika (Wojskowa Akademia Techniczna)

Działalność dydaktyczna


 • Bezprzewodowe sieci teleinformatyczne - Wydział Elektroniki WAT, studia I stopnia,
 • Mobilne sieci doraźne - Wydział Elektroniki WAT, studia I stopnia,
 • Systemy i sieci satelitarne - Wydział Elektroniki WAT, studia I stopnia,
 • Technologie w sieciach telekomunikacyjnych - Wydział Elektroniki WAT,  studia podyplomowe,
 • Środki dowodzenia - Wydział Elektroniki WAT, studia MON,
 • Taktyka WRE - Wydział Elektroniki WAT, studia MON,
 • Zautomatyzowane systemy rozpoznawczo-zakłócające - Wydział Elektroniki WAT, studia MON

Działalność badawcza


 • Mobilne sieci bezprzewodowe
 • Algorytmy dostępu do medium
 • Routing w sieciach MANET
 • Technologie bezprzewodowe w rozwiązaniach IoT
 • Rozpoznanie i walka radioelektroniczna

mgr inż. Ryszard Berent


bud. 45 pok. 15
tel. +48 261 839 283
e-mail: ryszard.berent@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • Od 2021 – Asystent d
 • 2017 – 2021 – Asystent b-d
 • 2014 – 2017 – DGRSZ,  ZRiWE,  Szef Oddziału
 • 2007 – 2013 - DWLąd, ZRiWE,  Szef Oddziału
 • 2002 – 2007 – 2 ORel Przasnysz, dowódca bzakł, Szef Sztabu Ośrodka
 • 1989 – 2002 – 20 OSSR Przasnysz, Szef Logistyki
 • 1983 – 1989 – 2 prr Przasnysz – starszy oficer,
 • 1983 - dyplom magistra inżyniera elektronika (Wojskowa Akademia Techniczna)

Działalność dydaktyczna


 • Rozpoznanie radiowe - Wydział Elektroniki WAT, studia MON,
 • Zakłócanie radiowe - Wydział Elektroniki WAT, studia MON,
 • Podstawy WRE - Wydział Elektroniki WAT, studia MON, studia podyplomowe,
 • Taktyka WRE - Wydział Elektroniki WAT, studia MON,
 • Zautomatyzowane systemy rozpoznawczo-zakłócające - Wydział Elektroniki WAT, studia MON,
 • Podstawy telekomunikacji - Wydział Elektroniki WAT, studia MON,
 • Podstawy radiokomunikacji - Wydział Elektroniki WAT, studia MON

Działalność badawcza


 • Systemy rozpoznawczo-zakłócające

Publikacje:


mgr inż. Marta Bistroń


bud. 47 pok. 140
tel. +48 261 839 715
e-mail: marta.bistron@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • Od 2021 – asystent b-d w ISŁ WEL WAT
 • 2021 – studia podyplomowe „Głębokie sieci neuronowe – zastosowania w mediach cyfrowych” (Politechnika Warszawska)
 • Od 2019 – Szkoła Doktorska WAT, dyscyplina AEE (2019 - 2021), dyscyplina ITiT (od 2021)
 • 2018 – Dyplom magistra inżyniera na kierunku energetyka (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2017 – Dyplom inżyniera na kierunku energetyka (Wojskowa Akademia Techniczna)

Działalność dydaktyczna


 • Analiza sygnałów
 • Podstawy telekomunikacji
 • Narzędzia pracy zespołowej

Działalność badawcza


 • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
 • Uczenie maszynowe
 • Głębokie sieci neuronowe
 • Klasyfikacja i identyfikacja wzorców
 • Watermarking cyfrowy

płk dr inż. Jarosław Bugaj


bud. 45 pok. 102
tel. +48 261 837 023
e-mail: jaroslaw.bugaj@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • Od 2020 Zastępca Dziekana
 • 2015 –  2020 Adiunkt b-n
 • 2016 – Doktorat w zakresie telekomunikacji (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2008 – 2014 batalion szkolny WAT.
 • 2005-2008 - młodszy oficer w zespole Analizy Danych w 2 Ośrodku Radioelektronicznym (JW 5699 Przasnysz)
 • 2002-2005 – Dowódca plutonu / kierownik warsztatu remontu sprzętu łączności w 11 batalionie remontowym (JW. 2649 Żagań).
 • 2002 - Dyplom magistra inżyniera elektronika (Wojskowa Akademia Techniczna)

Działalność dydaktyczna


 • Rozpoznanie radiowe,
 • Walka radioelektroniczna,
 • Zakłócanie radiowe,

Działalność badawcza


 • Anteny i propagacja fal elektromagnetycznych
 • Walka radioelektroniczna
 • HPM

ppłk dr inż. Marek Bugaj


bud. 75 pok. 1.2
tel. +48 261 837 885
e-mail: marek.bugaj@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • Od 2012 – Adiunkt b-n
 • 2010-2012 – Asystent n-d
 • 2010 – Doktorat w zakresie telekomunikacji (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2007-2010 - młodszy oficer Grupy Analizy Techniczno-Operacyjnej w 2 OREL Przasnysz
 • 2004-2007 – Dowódca plutonu w 2OREL w Przasnyszu
 • 2004 - Dyplom magistra inżyniera elektronika (Wojskowa Akademia Techniczna)

Działalność dydaktyczna


 • Anteny i propagacja fal - Wydział Elektroniki WAT, studia I stopnia oraz studia podyplomowe
 • Kompatybilność elektromagnetyczna - Wydział Elektroniki WAT, studia II stopnia
 • Metrologia pola elektromagnetycznego - Wydział Elektroniki WAT, studia I stopnia
 • Podstawy radiokomunikacji i teorii anten - Wydział Elektroniki WAT, studia I stopnia

Działalność badawcza


 • Kompatybilność elektromagnetyczna
 • Anteny i propagacja fal elektromagnetycznych
 •  Pomiary pól elektromagnetycznych

mgr inż. Radosław Chęciński


bud. 47 pok. 101
tel. +48 261 837 738
e-mail: radoslaw.checinski@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • od 2019 Asystent badawczo-dydaktyczny (ISŁ WEL WAT)
 • 2020 Szkolenie certyfikowane AN/PRC-150C i hub RF-6010, Warszawa
 • 2019 Szkolenie poligonowe AN/PRC-150C, Nowa Dęba
 • 2018 Szkolenie certyfikowane AN/PRC-152A i AN/PRC-117G
 • 2016 Szkolenie Spectra SDR Technology Skills Training, Warszawa
 • 2014 szkolenie w zakresie obsługi i eksploatacji radiostacji Harris 117G oraz 152A, Rochester, Nowy Jork, Harris Corporation
 • 2014 kurs w zakresie zaawansowanego rozwoju technologii radiowych opartych na cyfrowej obróbce sygnału (SDR), mobilnych sieci ad-hoc (MANET) oraz metod i narzędzi do budowy waveformów zgodnych ze specyfikacją SCA, Rochester, Nowy Jork, Harris Corporation
 • 2011 Dyplom magistra inżyniera elektronika (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2010 Dyplom inżyniera elektronika (Wojskowa Akademia Techniczna)

Działalność dydaktyczna


Zajęcia dydaktyczne prowadzone z następujących przedmiotów:

 • Radio Equipment Programming
 • Radio Programowalne
 • Radio Definiowane Programowo
 • Multiband SDR Operation
 • Taktyka Specjalistyczna
 • Sterowanie urządzeniami telekomunikacyjnymi
 • Konfiguracja i eksploatacja radiostacji AN/PRC-117G
 • Konfiguracja i eksploatacja radiostacji AN/PRC-152A

Działalność badawcza


 • Systemy bezprzewodowe wąsko i szeroko-pasmowe
 • Radio programowalne – implementacja waveformów
 • Systemy łączności bezprzewodowej do sterowania bezzałogowymi platformami lądowymi
 • Rozszerzona rzeczywistość do sterowania rojem bezzałogowych pojazdów lądowych
 • Taktyczne sieci MANET
 • Taktyczna łączność radiowa KF i UKF
 • Predykcja propagacji w terenach zurbanizowanych

Projekty międzynarodowe


 • 2019-2021 Europejski projekt badawczy „MAENA – Multi bAnd Efficient Networks for Ad hoc communications”
 • 2011-2014 Europejski projekt badawczy „CORASMA - COgnitive RAdio for dynamic Spectrum Management”
 • 2010-2013 Europejski projekt badawczy “ICAR - Intelligent Control of Adversary Radio-communications”
 • 2010-2011 Europejski projekt badawczy „WOLF - Wireless rObust Link for Urban Force operations”

Projekty krajowe


 • 2013- obecnie Projekt badawczy „Rodzina radiostacji definiowanych programowo SDR pk. GUARANA”
 • 2019 – obecnie Projekt badawczy System scentralizowanego zarządzania rojem Bezzałogowych Platform, SCAR
 • 2013-2018  Projekt badawczy „Rodzina bezzałogowych platform Lądowych (BPL) do zastosowań w systemach bezpieczeństwa i obronności państwa”
 • 2013-2016 Projekt badawczy „DZWRK – Zaawansowane metody dynamicznego zarządzania widmem”

Nagrody i wyróżnienia


 • Srebrny medal  Światowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA 2012” nagroda zespołowa za projekt „Inspection robot DROMADER with electromagnetic protection system”, 2012

prof. dr hab. inż. Piotr Gajewski


bud. 47 pok. 110
tel. +48 261 839 210
e-mail: piotr.gajewski@wat.edu.pl


Droga zawodowa


 • 1970 – 1979 – starszy asystent,
 • 1979 – 2002 – adiunkt,
 • 2002 – 2011 – profesor nadzwyczajny,
 • od 2012 – profesor zwyczajny.

Pełnione funkcje


 • 1970 – 1979 kierownik pracowni radiokomunikacji w Zakładzie Radiokomunikacji ISŁ
 • 1990 - 1993 zastępca komendanta (dziekana) Wydziału Elektroniki ds. naukowo-dydaktycznych
 • 1993 – 2002 Szef Instytutu Telekomunikacji WAT
 • 2002 – 2012 dyrektor Instytutu Telekomunikacji WAT
 • 1994 – 2004 członek Scientific Advisory Forum NC3A
 • 1993 – 2019 członek Rady Wydziału Elektroniki WAT
 • 1995 – 2006 i 2009 – 2014 wiceprezydent Polskiego Oddziału stowarzyszenia AFCEA (Armed Forces Communications and Electronics Association)
 • 1999 – 2004 członek Scientific Advisory Forum NC3A (NATO Communications, Command and Consultation Agency)
 • 2006 – 2008 prezydent PO AFCEA i wicedyrektor Executive Committee AFCEA International
 • 2012 – 2016 członek Senatu WAT
 • 2016 – 2020 członek Komisji ds. Rozwoju Senatu WAT
 • Od 2002 r. członek Rady Naukowej WIŁ, od 2014 przewodniczący Rady
 • Od 2006 członek ekspert Sekcji Telekomunikacji KEiT PAN

Rozwój naukowy


 • 1970 mgr inż.
 • 1978 dr inż.
 • 2001 dr hab. inż.
 • 2010 prof.

Działalność dydaktyczna


 • Radio programowalne - Wydział Elektroniki WAT, studia MON oraz studia II stopnia
 • Radio definiowane programowo - Wydział Elektroniki WAT, studia MON oraz studia I stopnia
 • Sieci Radia Inteligentnego - Wydział Elektroniki WAT, Wydział Cybernetyki WAT, studia doktorskie
 • Bezprzewodowe Systemy Nowych Generacji - Wydział Elektroniki WAT, studia doktorskie oraz studia podyplomowe
 • Projektowanie Systemów Radiokomunikacyjnych - Wydział Elektroniki WAT, studia II stopnia
 • Software Defined Radio - Wydział Elektroniki WAT, studia I stopnia
 • Systemy Bezprzewodowe - Wydział Elektroniki WAT, studia MON oraz studia I stopnia
 • Radiokomunikacja Ruchoma Lądowa - Wydział Elektroniki WAT, studia MON oraz studia I stopnia
 • Metody optymalizacji, systemy adaptacyjne - Wydział Elektroniki WAT, studia doktorskie

Działalność badawcza


Obszary badawcze:

 • Systemy bezprzewodowe
 • Technologie Radia definiowanego programowo i radia kognitywnego
 • Dynamiczne zarządzanie widmem
 • Projektowanie, modelowanie i symulacja systemów bezprzewodowych
 • Kompatybilność elektromagnetyczna
 • Propagacja fal radiowych
 • Technologia i systemy walki radioelektronicznej
 • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
 • Systemy lokalizacji

Wyróżnienia


 • Odznaka Zasłużony Nauczyciel Akademicki - 1991
 • Krzyż Kawalerski OOP – 1996
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej – 1996
 • Srebrny medal EUREKA Bruksela – 2002 i 2009
 • Nagroda zespołowa MNiSzW – 2008
 • Złoty Medal Targów Poznańskich - 2008
 • Wpis do Złotej Księgi Dokonań WAT – 2012
 • Tytuł „Lidera Polskiej Teleinformatyki” i statuetka „Złotego Cyborga” - 2018
 • Złota odznaka honorowa SEP – 2015
 • Wielokrotne nagrody Rektora WAT i Dziekana WEL WAT

mgr inż. Gabriel Jekateryńczuk


bud. 47 pok. 140
tel. +48 261 839 715
e-mail: gabriel.jekaterynczuk@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • Od 2022 - starszy technik w ISŁ WEL WAT
 • Od 2021 - Studia drugiego stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2021 - Dyplom inżyniera na kierunku Elektronika i telekomunikacja (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2020 - 2022 - Administrator w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej

Działalność dydaktyczna


 • Narzędzia pracy zespołowej,
 • Mobilne sieci doraźne,
 • Podstawy radiokomunikacji i teorii anten.

Działalność badawcza


 • Systemy teleinformatyczne,
 • Aplikacje mobilne,
 • Aplikacje webowe,
 • Watermarking cyfrowy.

Publikacje:


dr inż. Leszek Kachel


bud. 45 pok. 14
tel. +48 261 839 282
e-mail: leszek.kachel@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • Od 2021 – Adiunkt b-d
 • 2020-2021 Adiunkt d
 • 2016-2020 – Starszy wykładowca
 • 2012-2016 – Adiunkt n-d
 • 2003 –2012 Doktorat (2003) w dyscyplinie telekomunikacja /specjalność/ technika mikrofalowa (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 1996-2002 – wykładowca
 • 1993-1995 –asystent n-d
 • 1985-1993 – starszy asystent dydaktyczny
 • 1984-1985 – asystent naukowy
 • 1982-1984 – starszy asystent naukowy
 • 1980-1982 - inżynier
 • 1979 - Dyplom magistra inżyniera elektronika (Wojskowa Akademia Techniczna)

Pełnione funkcje:


 • 2012–2018 – Przewodniczący Komisji ds. studentów i doktorantów Rady Wydziału Elektroniki (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2018–2021 – Członek  Sądu Koleżeńskiego Oddziału OEiT SEP

Działalność dydaktyczna


 • Technika Emisji i Odbioru - Wydział Elektroniki WAT, studia MON oraz studia I stopnia,
 • Procesy stochastyczne, Wydział Elektroniki WAT, studia MON oraz studia I stopnia,
 • Podstawy telekomunikacji, Wydział Elektroniki WAT, studia MON oraz studia I stopnia,
 • Systemy radiokomunikacyjne - Wydział Elektroniki WAT, studia MON oraz studia I stopnia,
 • Podstawy radiokomunikacji i teorii anten - Wydział Elektroniki WAT, studia I stopnia,
 • Podstawy radiokomunikacji - Wydział Elektroniki WAT, studia I stopnia
 • Anteny i propagacja fal - Wydział Elektroniki WAT, studia I stopnia

Działalność badawcza


 • Układ do szerokopasmowego namiaru na źródło promieniowania mikrofalowego
 • Praktyczne aspekty efektu Dopplera w systemach radiowych,
 • Radionawigacja, lokalizacja i identyfikacja źródeł emisji radiowych
 • Impulsowe działa elektromagnetyczne,
 • Demonstrator technologii stanowiska do monitorowania nieautoryzowanych urządzeń/sieci bezprzewodowych Wi-Fi standardu IEEE 802.11,
 • Szerokopasmowy Rejestrator Radiokomunikacyjny

Nagrody i wyróżnienia


 • Medal Komisji Edukacji Narodowej – odznaczenie przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za działalność naukowo-dydaktyczną w WAT – Warszawa, 2021
 • Tytuł i odznaka „Zasłużony Nauczyciel Akademicki WAT” przyznaną przez Rektora WAT – WAT, Warszawa, 2016
 • Odznaczony Medalem im. prof. Janusza Groszkowskiego (dec. Zarządu Głównego SEP), 2019r

mgr inż. Paweł Kaczmarek


bud. 47 pok. 140
tel. +48 261 839 715
e-mail: pawelk.kaczmarek@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • od 2019 – asystent w Instytucie Systemów Łączności Wydziału Elektroniki WAT
 • 2015 – 2019 – Specjalista IT w Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.
 • 2018 – tytuł magistra inżyniera na kierunku elektronika i telekomunikacja (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2015 – tytuł inżyniera na kierunki elektronika i telekomunikacja (Wojskowa Akademia Techniczn)

Działalność dydaktyczna


 • Analiza sygnałów,
 • Programowanie aplikacji mobilnych,
 • Programowanie w języku C,
 • Programowanie w języku Java,
 • Programowanie w systemie Unix/Linux,
 • Telemonitoring w medycynie,
 • Programowanie w języku C dla zastosowań sieciowych,
 • Zaawansowane programowanie w języku JAVA,
 • Podstawy telekomunikacji,
 • Przetwarzanie sygnałów akustycznych,
 • Kodowanie sygnałów transmisyjnych,
 • Narzędzia pracy zespołowej.

Działalność badawcza


 • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów;
 • Uczenie maszynowe; Sieci neuronowe;
 • Przetwarzanie sygnałów audio;
 • Systemy teleinformatyczne;
 • Aplikacje mobilne.

[

mgr inż. Anna Kaszuba-Chęcińska


bud. 47 pok. 101
tel. +48 261 837 738
e-mail: anna.kaszuba@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • od 2019 Asystent badawczo-dydaktyczny (ISŁ WEL WAT)
 • 2020 Szkolenie certyfikowane AN/PRC-150C i hub RF-6010, Warszawa
 • 2019 Szkolenie poligonowe AN/PRC-150C, Nowa Dęba
 • 2018 Szkolenie certyfikowane AN/PRC-152A i AN/PRC-117G
 • 2016 Szkolenie Spectra SDR Technology Skills Training, Warszawa
 • 2014 PRINCE2 Foundation
 • 2014 szkolenie w zakresie obsługi i eksploatacji radiostacji Harris 117G oraz 152A, Rochester, Nowy Jork, Harris Corporation
 • 2014 kurs w zakresie zaawansowanego rozwoju technologii radiowych opartych na cyfrowej obróbce sygnału (SDR), mobilnych sieci ad-hoc (MANET) oraz metod i narzędzi do budowy waveformów zgodnych ze specyfikacją SCA, Rochester, Nowy Jork, Harris Corporation
 • 2011 Dyplom magistra inżyniera elektronika (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2010 Dyplom inżyniera elektronika (Wojskowa Akademia Techniczna)

Działalność dydaktyczna


Zajęcia dydaktyczne prowadzone z następujących przedmiotów:

 • Radio Equipment Programming
 • Radio Programowalne
 • Radio Definiowane Programowo
 • Multiband SDR Operation
 • Projektowanie systemów radiokomunikacyjnych
 • Taktyka Specjalistyczna
 • Sterowanie urządzeniami telekomunikacyjnymi
 • Konfiguracja i eksploatacja radiostacji AN/PRC-117G
 • Konfiguracja i eksploatacja radiostacji AN/PRC-152A

Działalność badawcza


 • Systemy bezprzewodowe wąsko i szeroko-pasmowe
 • Radio programowalne – implementacja waveformów
 • Systemy łączności bezprzewodowej do sterowania bezzałogowymi platformami lądowymi
 • Rozszerzona rzeczywistość do sterowania rojem bezzałogowych pojazdów lądowych
 • Taktyczne sieci MANET
 • Taktyczna łączność radiowa KF i UKF
 • Predykcja propagacji w terenach zurbanizowanych

Projekty międzynarodowe


 • 2019-2021 Europejski projekt badawczy „MAENA – Multi bAnd Efficient Networks for Ad hoc communications”
 • 2011-2014 Europejski projekt badawczy „CORASMA - COgnitive RAdio for dynamic Spectrum Management”
 • 2010-2013 Europejski projekt badawczy “ICAR - Intelligent Control of Adversary Radio-communications”
 • 2010-2011 Europejski projekt badawczy „WOLF - Wireless rObust Link for Urban Force operations”

Projekty krajowe


 • 2013- obecnie Projekt badawczy „Rodzina radiostacji definiowanych programowo SDR pk. GUARANA”
 • 2019 – obecnie Projekt badawczy System scentralizowanego zarządzania rojem Bezzałogowych Platform, SCAR
 • 2013-2018  Projekt badawczy „Rodzina bezzałogowych platform Lądowych (BPL) do zastosowań w systemach bezpieczeństwa i obronności państwa”
 • 2013-2016 Projekt badawczy „DZWRK – Zaawansowane metody dynamicznego zarządzania widmem”

Nagrody i wyróżnienia

 • Srebrny medal  Światowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA 2012” nagroda zespołowa za projekt „Inspection robot DROMADER with electromagnetic protection system”, 2012

płk dr hab inż. Jan Kelner, prof. WAT


bud. 47 pok. 137
tel. +48 261 839 517
e-mail: jan.kelner@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • od 2022 – Profesor uczelni badawczo-dydaktyczny (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2020–2022 – Adiunkt badawczo-dydaktyczny (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2012–2020 – Adiunkt naukowo-dydaktyczny (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2007–2012 – Asystent naukowo-dydaktyczny (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2004–2007 – Instruktor (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2003–2004 – Asystent naukowy (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2001–2003 – Szef sekcji ośrodka analizy skażeń (1. Kujawsko-Pomorski Batalion Dowodzenia Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy)
 • 2001 – Dowódca plutonu likwidacji skażeń (4. Brodnicki Pułk Chemiczny im. Ignacego Mościckiego w Brodnicy)

Wykształcenie:


 • 2020 – Habilitacja w zakresie radiokomunikacji i propagacji fal radiowych, dyscyplina: informatyka techniczna i telekomunikacja (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 • 2013 – Studia podyplomowe w zakresie menadżera innowacji – pozyskanie i zarządzanie środkami publicznymi przeznaczonymi na innowacje (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • 2012 – Certyfikat PRINCE2 Foundation (APMG International)
 • 2011 – Doktorat w zakresie systemów nawigacyjnych, dyscyplina: telekomunikacja (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2007 – Studia podyplomowe w zakresie zaawansowanych technik i metod pracy dydaktycznej (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2004 – Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2003 – Studia podyplomowe w zakresie ochrony ludności i zarządzania kryzysowego (Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, obecnie: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • 2001 – Dyplom magistra inżyniera na kierunku fizyka techniczna (Wojskowa Akademia Techniczna)

Pełnione funkcje:


 • od 2022 – ekspert Urzędu Komunikacji Elektronicznej
 • od 2021 – dyrektor Instytutu Systemów Łączności
 • od 2020 – członek grupy roboczej IST-187-RTG on 5G Technologies Application to NATO Operations
 • od 2019 – ekspert pozarządowy w Europejskiej Agencji Obrony (EDA) CapTech Communication, Information Systems and Networks (CapTech Information)
 • od 2017 – główny członek Panelu Information Systems Technology (IST) NATO Science & Technology Organization (NATO STO)
 • 2015–2017 – Sekretarz i członek Komisji ds. Nauki Rady Wydziału Elektroniki (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2015–2017 – Sekretarz Rady Wydziału Elektroniki (Wojskowa Akademia Techniczna)

Działalność dydaktyczna


 • 5G network application for military – przedmiot autorski realizowany w języku angielskim w ramach programu Erasmus oraz Szkoły Doktorskiej WAT
 • LTE network applications – Wydział Elektroniki WAT, studia II°, przedmiot autorski realizowany w języku angielskim.
 • 5G network applications – Wydział Elektroniki WAT, studia II°, przedmiot autorski realizowany w języku angielskim.
 • Narzędzia symulacji łączy radiowych – Wydział Elektroniki WAT, przedmiot autorski realizowany w ramach indywidualnego toku studiów
 • Metrologia łączy radiowych – Wydział Elektroniki WAT, przedmiot autorski realizowany w ramach indywidualnego toku studiów
 • Podstawy telekomunikacji – Wydział Elektroniki WAT, studia I°.
 • Sygnały i kodowanie – Wydział Elektroniki WAT, studia I°.
 • Procesy stochastyczne – Wydział Elektroniki WAT, studia II°.
 • Technika emisji i odbioru – Wydział Elektroniki WAT, studia I°.
 • Teoria sygnałów i kodowania – Wydział Elektroniki WAT, studia I°.
 • Sygnały stochastyczne – Wydział Elektroniki WAT, studia II°.

Działalność badawcza


 • Analiza, modelowanie, estymacja i metrologia kanałów radiowych
 • Modelowanie zjawisk propagacyjnych
 • Metrologia i modelowanie łączy radiowych V2X
 • Praktyczne aspekty efektu Dopplera w systemach radiowych
 • Systemy rozpoznania i walki elektronicznej
 • Rozpoznanie i estymacja parametrów emisji radiowych
 • Radionawigacja, lokalizacja i identyfikacja źródeł emisji radiowych
 • Koegzystencja systemów radarowych i łączności
 • Militarne zastosowania technologii 5G

Nagrody i wyróżnienia


 • Indywidualna Nagroda Rektora WAT za osiągnięcia będące podstawą  nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego – WAT, Warszawa, 2021.
 • Odznaka III stopnia „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej” przyznaną przez Rektora WAT – WAT, Warszawa, 2020.
 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę – odznaczenie przyznane przez Prezydenta RP za działalność naukowo-dydaktyczną w WAT – Warszawa, 2020.
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej – odznaczenie przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za działalność naukowo-dydaktyczną w WAT – Warszawa, 2019.
 • „Srebrny Medal za Zasługi dla Wojskowej Akademii Technicznej” przyznaną przez Rektora WAT – WAT, Warszawa, 2019.
 • „Medal za Zasługi dla Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej” przyznaną przez Dziekana Wydziału Elektroniki WAT – WAT, Warszawa, 2018.
 • Dyplom i Medal NATO Science & Technology Organization (STO) za organizację Spring 41st Information Systems Technology (IST) Panel Business Meeting (PBM), Warsaw, Poland, 21-25.05.2018. – nagroda wręczona przez Przewodniczącego Panelu IST NATO STO, Warszawa, 2018.
 • Stypendium Rektora WAT za działalność publikacyjną, 2017–2022, WAT, Warszawa.
 • Nagroda Dziekana Wydziału Elektroniki WAT w konkursie na najlepszy artykuł naukowy opublikowany przez autorów z Wydziału Elektroniki w 2017 i 2018 – WAT, Warszawa.
 • Zespołowa Nagroda Rektora WAT za opracowanie „Sprzętowego demonstratora technologii terminala steganografii akustycznej wykorzystującego model psychoakustyczny” – WAT, Warszawa, 2017.
 • Tytuł i odznaka „Zasłużony Nauczyciel Akademicki WAT” przyznaną przez Rektora WAT – WAT, Warszawa, 2016.
 • Brązowy Krzyż Zasługi – odznaczenie przyznane przez Prezydenta RP za działalność naukowo-dydaktyczną w WAT – Warszawa, 2011.
 • Honorowy tytuł „Młody Innowacyjny Naukowiec” – laureat III edycji konkursu „Innowator Mazowsza” 2010/2011 objętego honorowym patronatem przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, Warszawa, 2011.
 • Zwycięzca VI edycji konkursu Rektora WAT „Najlepszy Bierze Wszystko” na grant dla młodych pracowników naukowych i dydaktycznych ze stopniem doktora – projekt „Jednoczesna lokalizacja wielu źródeł fal radiowych z wykorzystaniem metody SDF” – WAT, Warszawa, 2011.
 • Indywidualna Nagroda Rektora WAT za najlepszą rozprawę doktorską pt. „Analiza dopplerowskiej metody lokalizacji źródeł emisji fal radiowych” – WAT, Warszawa, 2011.
 • Stypendium Rektora WAT za podniesienie kwalifikacji zawodowych w 2011 i 2021  – WAT, Warszawa.
 • Trzecia Nagroda Prezesa Dywizji BUMAR Elektronika za najlepszy referat wygłoszony przez młodych naukowców wygłoszony podczas IV Konferencji nt. Urządzenia i Systemy Radiolokacyjne (UiSR) – Rynia, 2011.
 • Dyplom ukończenia wyższych studiów w WAT z wyróżnieniem – ukończenie z wyróżnieniem jednolitych studiów magisterskich w WAT na kierunku fizyka techniczna, specjalność: modelowanie komputerowe zjawisk fizycznych – WAT, Warszawa, 2001.

Kazimierz Kołdej


bud. 75 pok. 2.2
tel. +48 261 837 191
e-mail: kazimierz.koldej@wat.edu.pl

mgr inż. Robert Krawczak


bud. 47 pok. 104
tel. +48 261 839 247
e-mail: robert.krawczak@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • 2020 ISTQB Certified Tester
 • 2020 AgilePM Foundation
 • 2020 ITIL4 Foundation
 • 2020 Szkolenie certyfikowane AN/PRC-150C i hub RF-6010
 • 2019-2020 Studia podyplomowe „Zarządzanie Zasobami IT: architektury, procesy, standardy, jakość” (Politechnika Warszawska)
 • 2019 Szkolenie poligonowe AN/PRC-150C
 • 2018 Szkolenie certyfikowane AN/PRC-152A i AN/PRC-117G
 • 2014 PRINCE2 Foundation
 • 2009-obecnie Starszy wykładowca (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2004-2008 Wykładowca (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 1997-2004 Asystent (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 1995-1997 Inżynier (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 1994-1995 Kierownik sekcji (Węzeł Łączności KOW, Kraków)
 • 1994 Dyplom magistra inżyniera elektronika, budowa i eksploatacja systemów łączności (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 1989 Dyplom technika elektronika, urządzenia radiowo-telewizyjne (Technikum Radiowe)

Działalność dydaktyczna


 • Urządzenia radiokomunikacyjne (przedmiot autorski)
 • Sterowanie urządzeniami telekomunikacyjnymi (przedmiot autorski)
 • Podstawy radiokomunikacji i teorii anten
 • Podstawy radiokomunikacji
 • Środki dowodzenia
 • Zaawansowane techniki programowania w języku C++ (przedmiot autorski dla studentów indywidualnych)
 • Podstawy łączności radiowej
 • Techniki i technologie w bezprzewodowych sieciach telekomunikacyjnych
 • Systemy radiokomunikacji ruchomej
 • Systemy łączności bezprzewodowej
 • Projektowanie systemów radiokomunikacyjnych
 • Urządzenia i systemy radiokomunikacyjne
 • Radiokomunikacja
 • Zaawansowane techniki bezprzewodowe
 • Techniki bezprzewodowe
 • Zastosowanie komputerów w łączności
 • Modulacja i detekcja
 • Podstawy informatyki
 • Podstawy programowania C++ (przedmiot autorski)
 • Programowanie obiektowe (przedmiot autorski)
 • Techniki programowania (przedmiot autorski)

Działalność badawcza


 • Systemy bezprzewodowe wąsko i szeroko-pasmowe, bezprzewodowe sieci LAN, systemy komórkowe.
 • Bezprzewodowe systemy dostępowe.
 • Taktyczna łączność radiowa KF i UKF.

Projekty międzynarodowe


 • 2019-2021 Europejski projekt badawczy „MAENA – Multi bAnd Efficient Networks for Ad hoc communications”
 • 2011-2014 Europejski projekt badawczy „CORASMA - COgnitive RAdio for dynamic Spectrum Management”
 • 2014 Europejski projekt badawczy „Unmanned Ground Systems Landscaping and Integration Study (UGS-LIS)”
 • 2010-2013 Europejski projekt badawczy “ICAR - Intelligent Control of Adversary Radio-communications”
 • 2010-2011 Europejski projekt badawczy „WOLF - Wireless rObust Link for Urban Force operations”

Projekty krajowe

 • 2013- obecnie Projekt badawczy „Rodzina radiostacji definiowanych programowo SDR pk. GUARANA”
 • 2013-2018  Projekt badawczy „Rodzina bezzałogowych platform Lądowych (BPL) do zastosowań w systemach bezpieczeństwa i obronności państwa”
 • 2013-2016 Projekt badawczy „DZWRK – Zaawansowane metody dynamicznego zarządzania widmem”
 • 2009-2011 Projekt badawczy „System Rozpoznawczo-Zakłócający KAKTUS”
 • 2006-2007 Projekt badawczy „Zautomatyzowany System Rozpoznawczo-Zakłócający ESM/COMINT PRZEBIŚNIEG”
 • 2006 Projekt badawczy „Aparatownia Wielokanałowego Radiodostępu Simpleksowego AWRS”
 • 2003-2004 Projekt badawczy „Zautomatyzowany system rozpoznania radiowego GORYCZNIK”
 • 2000-2001 Projekt badawczy „Szerokopasmowy system łączności wojsk lądowych KROKUS”
 • 2000 Projekt badawczy „Rodzina Zautomatyzowanych Wozów Dowodzenia IRYS-2000”
 • 1999-2000 Projekt badawczy „OGNIK”
 • 1999-2000 Projekt badawczy „System teleinformatyczny szczebla taktycznego STORCZYK-R”
 • 1998-1999 Projekt badawczy „System rozpoznawania radioelektronicznego PROCJON-3”

Nagrody i wyróżnienia


 • Medal Komisji Edukacji Narodowej – odznaczenie przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za działalność naukowo-dydaktyczną w WAT, 2021
 • Medal za Zasługi dla Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej przyznany przez Dziekana Wydziału Elektroniki WAT, 2021.
 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę – odznaczenie przyznane przez Prezydenta RP za działalność naukowo-dydaktyczną w WAT, 2018.
 • Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju – odznaczenie przyznane przez Ministra Obrony Narodowej za zasługi w dziedzinie rozwoju techniki wojskowej oraz szkolenia i wychowania wojskowego, 2013
 • Srebrny medal  Światowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA 2012” nagroda zespołowa za projekt „Inspection robot DROMADER with electromagnetic protection system”, 2012
 • Srebrny Krzyż Zasługi – odznaczenie przyznane przez Prezydenta RP za działalność naukowo-dydaktyczną w WAT, 2010.
 • Tytuł i odznaka „Zasłużony Nauczyciel Akademicki WAT” przyznaną przez Rektora WAT, 2008.

prof. dr hab. inż. Roman Kubacki


bud. 75 pok. 2.8
tel. +48 261 837 880
e-mail: roman.kubacki@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • od 2013 – profesor zwyczajny  n-d
 • 2013 – tytuł naukowy profesora nauk technicznych
 • 2008-2012 – prodziekan ds. naukowych Wydz. Elektroniki WAT
 • 2001 – doktor habilitowany w dyscyplinie telekomunikacja (WAT)
 • 1991 – doktor w dyscyplinie telekomunikacja (WAT)
 • 1977 – magister inżynier, specjalność elektronika kwantowa (WAT)

Działalność dydaktyczna


 • Anteny i propagacja fal,
 • Metrologia pola elektromagnetycznego,
 • Podstawy radiokomunikacji i teorii anten,
 • Bezpieczeństwo elektromagnetyczne systemów telekomunikacyjnych,
 • Propagacja fal elektromagnetycznych,
 • Nowoczesna metrologia pola elektromagnetycznego.
 • Matematyczne modele pola elektromagnetycznego - Szkoła Doktorska,
 • Antennas and wave propagation – (w j. ang.) ERASMUS,
 • Measurements of electromagnetic fields -(w j. ang.) ERASMUS

Działalność badawcza


 • Anteny i propagacja fal elektromagnetycznych,
 • Metrologia pól elektromagnetycznych,
 • Kompatybilność elektromagnetyczna.

dr hab. inż. Jerzy Łopatka


bud. 47 pok. 102
tel. +48 261 839 799
e-mail: jerzy.lopatka@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • od 2019 - profesor WAT – pełnomocnik Rektora ds. umowy offsetowej z LG Harris.
 • od 2016 - profesor WAT – pełnomocnik Dziekana WEL ds. umowy offsetowej z Harris Corp.
 • 2012 - 2016- profesor WAT - dyrektor Instytutu Telekomunikacji WEL WAT.
 • 2008 - 2012 profesor WAT - kierownik Zakładu Radiokomunikacji ITK WEL WAT.
 • 1998 - 2008 adiunkt - kierownik Zakładu Radiokomunikacji ISŁ WEL WAT.
 • 1994 - 1998 adiunkt – ISŁ WEL WAT.
 • 1987 - 1994 asystent - ISŁ WEL WAT.
 • 1986 - 1987 oficer radio, Centralny WęzełŁączności WP.
 • 1985 - 1986 inżynier - ISŁ WEL WAT.

Wykształcenie


 • 2007 – dr hab. inż. - WAT
 • 1994 – dr inż. - WAT
 • 1985 – mgr. inż. - WAT

Działalność dydaktyczna


 • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów,
 • Zaawansowane przetwarzanie sygnałów,
 • Radio Equipment Programming

Działalność badawcza


 • Radiokomunikacja Radio definiowane programowo SDR
 • Sieci doraźne MANET
 • Zarządzanie widmem
 • Techniczna analiza sygnałów

Projekty międzynarodowe


 • MAENA – projekt EDA: Multi Band Efficient Networks for Ad hoc Communications (PL, FR, D, SWE, FIN, NO, BE).
 • ESSOR – projekt EDA: European Secured Software Defined Radio (PL, IT, FR, SP, SW, FI).
 • CORASMA – projekt EDA: Cognitive Radio for Dynamic Spectrum Management (PL, IT, FR, SP, SWE, FIN, PO, BE).
 • WOLF – projekt EDA: Wireless Communications for Urban Environment (FR, FI, SW, IT, D, NL, PL, SP).
 • ICAR – projekt EDA: Intelligent Control of Adversary Radio-communications (FR, PL, B, A, NL, D, SK, GR).
 • ATTACH – Watermarking for acoustic signals – (TNO-NL,MUT-PL)

Główne projekty krajowe


 • Radiostacja Pokładowa - System Zarządzania Radiostacjami, kierownik projektu w WAT.
 • Zaawansowane metody dynamicznego zarządzania widmem DZWIRK– przewodniczący Komitetu Sterującego.
 • Mobilny System Walki Elektronicznej.
 • Cyfrowy Analizator Sygnałów CAS – kierownik zadania.
 • Wzbudnik stacji zakłóceń - kierownik zadania.
 • Rejestrator szerokopasmowy - kierownik zadania.
 • Taktyczny System Walki Elektronicznej.
 • Uniwersalny Demodulator Cyfrowy - kierownik zadania

dr inż. Krzysztof Malon


bud. 47 pok. 101
tel. +48 261 837 738
e-mail: krzysztof.malon@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • od 2019 – Adiunkt b-d
 • 2019 – Doktorat w dyscyplinie ITiT w specjalności radio kognitywne (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2011 – Dyplom magistra inżyniera elektronika (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2010 – Dyplom inżyniera elektronika (Wojskowa Akademia Techniczna)

Działalność dydaktyczna


 • Podstawy telekomunikacji
 • Modulacja i detekcja
 • Podstawy radiokomunikacji
 • Podstawy radiokomunikacji i teorii anten
 • Analiza sygnałów
 • Multiband SDR Operation
 • Konfiguracja i eksploatacja radiostacji AN/PRC-152A
 • Konfiguracja i eksploatacja radiostacji AN/PRC-117G
 • 5G network application for military

Działalność badawcza


 • Radio kognitywne (CR)
 • Monitorowanie widma
 • Dynamiczny dostęp do widma (DSA)
 • Mapy środowiska radiowego (REM) i tłumienia propagacyjnego
 • Walka elektroniczna
 • Lokalizacja z wykorzystaniem technologii UWB
 • Bezprzewodowe sieci sensoryczne
 • Nowoczesne systemy łączności bezprzewodowej
 • Wykorzystanie technologii 4G / 5G w zastosowaniach militarnych

dr hab. inż. Leszek Nowosielski


bud. 75 pok. 1.12
tel. +48 261 837 048
e-mail: leszek.nowosielski@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • od 2019 – profesor uczelni, Kierownik Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej (Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki)
 • 2005‑2019 – adiunkt, Kierownik Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej (Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki)
 • 2005‑2007 – adiunkt, z‑ca Kierownika Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej ds. Technicznych (Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki)
 • 1998 - doktorat w dyscyplinie: telekomunikacja, specjalność: radiokomunikacja (Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki)
 • 1993‑2005 – asystent naukowo-dydaktyczny
 • 1991‑1993 – inżynier
 • 1990 - dyplom magistra inżyniera elektronika (Wojskowa Akademia Techniczna)

Działalność dydaktyczna


 • Podstawy kryptologii
 • Zaawansowane techniki bezprzewodowe
 • Zagadnienia prawne w elektronice i telekomunikacji
 • Kompatybilność elektromagnetyczna
 • Kompatybilność elektromagnetyczna w energetyce
 • Kodowanie transmisji radiowych
 • Kodowanie sygnałów transmisyjnych
 • Podstawy z zakresu anten i propagacji fal
 • Inżynieria kompatybilności elektromagnetycznej
 • Testy na zgodność z wymaganiami EMC
 • Ekranowanie w zakresie EMC
 • Kodowanie i rozpoznawanie transmisji radiowych

Działalność badawcza


 • Kompatybilność elektromagnetyczna
 • Ochrona informacji przed ulotem elektromagnetycznym
 • Anteny i propagacja fal elektromagnetycznych
 • Rozpoznawanie systemów radiokomunikacyjnych
 • Pomiar tłumienności kanałów radiowych
 • Poprawa wierności transmisji danych w kanałach łączności radiowej

ppłk dr inż. Tomasz Orżanowski


bud. 45 pok. 15
tel. +48 261 839 283
e-mail: tomasz.orzanowski@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • Od 2004 – Adiunkt, WAT
 • 2004 – Uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektronika – systemy cyfrowe, Wydział Elektroniki WAT
 • 2003 – 2004 - Rezerwa kadrowa, WAT
 • 1999 – 2003 - Kierownik Laboratorium - Asystent, WAT
 • 1995 – 1999 - Asystent, WAT
 • 1994 – 1995 - Inżynier, WAT
 • 1993 – 1994 - Dowódca plutonu radiowego, 10 pułk łączności w Leśnicy
 • 1988 – 1993 - Studia magisterskie na Wydziale Elektroniki WAT, Budowa i Eksploatacja Systemów Łączności

Działalność dydaktyczna


 • Podstawy Telekomunikacji
 • Środki Dowodzenia

Działalność badawcza


 • Układy programowalne FPGA, projektowanie w układach FPGA z użyciem języków opisu sprzętu VHDL i Verilog, systemy cyfrowe.
 • Metody korekcji niejednorodności (NUC) odpowiedzi detektorów matrycowych.
 • Badanie charakterystyk szumowych detektorów matrycowych.

Publikacje:


dr hab. inż. Zbigniew Piotrowski, prof. WAT


bud. 47 pok. 138
tel. +48 261 837 733
e-mail: zbigniew.piotrowski@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • 2013.11.18 – profesor nadzwyczajny
 • 2008.07.01 - adiunkt
 • 1999.07.09 – asystent
 • 1998.08.04 – inżynier

 

 • 2014 r. Szkolenie z zakresu Zarządzania Zespołem Naukowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zorganizowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Training „Research Team Management” on behalf of the Foundation for Polish Science
 • 2013 r., Staż naukowy Top 500 Innovators w Stanford University, California USA z zakresu zarządzania projektami.
 • 2007-2008, staż naukowy typu PostDoc w University College London, Adastral Park Postgraduate Campus, Department of Electronic & Electrical Engineering, Wielka Brytania, na etacie profesora University College London (UCL).
 • 2006, kurs specjalistyczny „Nowoczesna logistyka szkoły wyższej”, Wojskowa Akademia Techniczna, w ramach systemu doskonalenia zawodowego
 • 2006, Wojskowa Akademia Techniczna, kurs Zarządzanie Kontraktem Międzynarodowego Obronnego Programu Zarządzania Zasobami, wydany przez Podyplomową Akademię Marynarki Wojennej, Monterey, Kalifornia, w imieniu Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki

Działalność dydaktyczna


 • Analiza Sygnałów,
 • Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów.
 • Ukrywanie Danych
 • Przetwarzanie Sygnałów  Akustycznych
 • Wojskowe Systemy Łączności i Informatyki
 • Narzędzia Pracy Zespołowej
 • Signal Analysis (Erasmus)
 • Acoustic Signal Processing (Erasmus)

Działalność badawcza


 • Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów. Systemy ukrywania danych – znakujące i steganograficzne.
 • Systemy walki elektronicznej.
 • Systemy zakłócania i namierzania radiowego.
 • Systemy łączności satelitarnej.
 • Przetwarzanie sygnału akustycznego, sygnału  mowy, obrazów nieruchomych i ruchomych.
 • Ochrona zasobów i łączy w systemach telekomunikacyjnych.
 • Zastosowanie metod Sztucznej Inteligencji w systemach telekomunikacyjnych.
 • Bezpieczeństwo Sieci Definiowanych Programowo

Nagrody i wyróżnienia


 • Honorowa Nagroda Rektora „Najlepsza praca doktorska w Wojskowej Akademii Technicznej
  w roku akademickim 2004/2005” - Konkurs Rektora WAT (2005)
 • III miejsce, Konkurs Ogólnopolski - „Najlepsza praca doktorska z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych”. Fundacja Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych (2006)
 • I miejsce, Konkurs Rektora WAT pt „Najlepszy bierze wszystko” na grant naukowy „Najlepszy projekt naukowy na WAT zgłoszony przez młodego doktora” (2006)
 • Dyplom za duże zaangażowanie w organizowanych w 2007 roku imprezach wystawienniczych popularyzujących osiągnięcia naukowo-badawcze Wojskowej Akademii Technicznej, Prorektor ds. Naukowych WAT
 • Dyplom dla zespołu w składzie: Zbigniew Piotrowski, Piotr Gajewski, Lech Zagodziński, Leszek Nowosielski wyróżnionego Nagrodą Rektorską za „Opracowanie modelu mikrotelefonu z funkcją skrytej autoryzacji korespondenta radiowego w wojskowych radiostacjach pola walki KF/UKF”, Rektor WAT, 2008
 • Dyplom – Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS 2008 – Złoty Medal z Wyróżnieniem za „Sposób i urządzenie do autoryzacji abonenta oraz weryfikacji integralności depeszy fonicznej”, Warszawa 2008r.
 • Złoty medal z wyróżnieniem, Bruksela 2007,  56 Międzynarodowa Wystawa Innowacji, Brussels Eureka 2007, Zbigniew Piotrowski, Piotr Gajewski, Lech Zagoździński, Leszek Nowosielski
 • Mobile Rules! 2008 Finalist, finalista w konkursie technologicznym zorganizowanym przez firmę Nokia San Jose (USA), Helsinki (Finlandia), Zbigniew Piotrowski, Nokia
 • Srebrny medal, Genewa, Szwajcaria, 36 Międzynarodowa Wystawa Innowacji, Nowych Technik  i Produktów, Zbigniew Piotrowski, Piotr Gajewski, Lech Zagoździński, Leszek Nowosielski
 • Złoty medal, Kuala Lumpur, Malezja, 19 Międzynarodowa Wystawa Wynalazków i Technologii, ITEX 2008, Zbigniew Piotrowski, Piotr Gajewski, Lech Zagoździński, Leszek Nowosielski
 • Dyplom uznania za projekt i medal pamiątkowy, Ministerstwo Edukacji, Nauki i Młodzieży Rumunii, Zbigniew Piotrowski, Piotr Gajewski, Lech Zagoździński, Leszek Nowosielski
 • Dyplom i nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbara Kudrycka, dla zespołu: Zbigniew Piotrowski, Piotr Gajewski, Lech Zagoździński, Leszek Nowosielski
 • Złoty medal z wyróżnieniem, Warszawa , 2 Międzynarodowa Wystawa Wynalazków, IWIS 2008, dla: Zbigniew Piotrowski, Piotr Gajewski
 • Złoty medal, Poznań, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Innowacje – Technologie – Maszyny – Salon Targów „Nauka dla Gospodarki” dla: Zbigniew Piotrowski, Piotr Gajewski, Lech Zagoździński, Leszek Nowosielski
 • Srebrny medal, Bruksela 2008,  57 Międzynarodowa Wystawa Innowacji, Brussels Eureka 2008, Zbigniew Piotrowski, Piotr Gajewski, Jerzy Dołowski, Krzysztof Maślanka za projekt: „Serwer Akustycznego Znaku Wodnego”
 • Złoty Medal, Międzynarodowa Wystawa Innowacji, Seul Korea 2008 za projekt „Serwer Akustycznego Znaku Wodnego”
 • II nagroda i tytuł „Innowator Mazowsza” w ramach konkursu „Innowator Mazowsza” zorganizowanego dla innowacyjnych naukowców z tytułem doktora przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego, Wydział Innowacyjności) w lutym 2009 roku
 • Złoty Medal, Międzynarodowa Wystawa Innowacji, Paryż, Francja, za projekt „Sposób i urządzenie do autoryzacji abonenta oraz weryfikacji integralności depeszy fonicznej”, 2010

mgr inż. Kazimierz Piwowarczyk


bud. 75 pok. 1.13
tel. +48 261 837 047
e-mail: kazimierz.piwowarczyk@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • od 2011 – Wykładowca, Z-ca Kierownika Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej ds. Jakości
 • od 2007 - Z-ca Kierownika Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej ds. Jakości
 • 2000-2011 - Asystent n-d,
 • 1998 - Dyplom magistra inżyniera elektronika (Wojskowa Akademia Techniczna)

Działalność dydaktyczna


 • Anteny i propagacja fal - Wydział Elektroniki WAT, studia I stopnia
 • Kompatybilność elektromagnetyczna - Wydział Elektroniki WAT, studia II stopnia
 • Metrologia pola elektromagnetycznego - Wydział Elektroniki WAT, studia I stopnia
 • Podstawy radiokomunikacji i teorii anten - Wydział Elektroniki WAT, studia I stopnia
 • Podstawy radiokomunikacji - Wydział Elektroniki WAT, studia I stopnia

Działalność badawcza


 • Kompatybilność elektromagnetyczna,
 • Anteny i propagacja fal elektromagnetycznych,
 • Pomiary pól elektromagnetycznych

dr inż. Rafał Przesmycki


bud. 75 pok. 1.2
tel. +48 261 839 324
e-mail: rafal.przesmycki@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • od 2018 – Adiunkt b-n, Z-ca Kierownika Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej ds. Technicznych
 • 2018 – Doktorat w zakresie telekomunikacji (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2007-2017 - Asystent n-d, Z-ca Kierownika Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej ds. Technicznych
 • 2007 - Dyplom magistra inżyniera elektronika (Wojskowa Akademia Techniczna)

Działalność dydaktyczna


 • Anteny i propagacja fal - Wydział Elektroniki WAT, studia I stopnia
 • Kompatybilność elektromagnetyczna - Wydział Elektroniki WAT, studia II stopnia
 • Metrologia pola elektromagnetycznego - Wydział Elektroniki WAT, studia I stopnia
 • Podstawy radiokomunikacji i teorii anten - Wydział Elektroniki WAT, studia I stopnia
 •  Podstawy radiokomunikacji - Wydział Elektroniki WAT, studia I stopnia

Działalność badawcza


 • Kompatybilność elektromagnetyczna,
 • Anteny i propagacja fal elektromagnetycznych,
 • Pomiary pól elektromagnetycznych.

dr inż. Paweł Skokowski


bud. 47 pok. 141
tel. +48 261 837 622
e-mail: pawel.skokowski@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • od 2020 – Adiunkt b-d
 • 2019 - Doktorat w dyscyplinie ITiT w zakresie radia kognitywnego (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2012-2020 – asystent b-d
 • 2007 - Dyplom magistra inżyniera elektronika (Wojskowa Akademia Techniczna) - ukończone dwie specjalizacje:
  • systemy bezprzewodowe
  • cyfrowe przetwarzanie sygnałów (studia indywidualne)

Działalność dydaktyczna


 • Podstawy telekomunikacji
 • Podstawy radiokomunikacji
 • Procesy stochastyczne
 • Modulacja i detekcja
 • Wykrywanie sygnałów radiowych
 • Podstawy radiokomunikacji i teorii anten
 • Radio programowalne
 • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
 • Analiza sygnałów
 • Zaawansowane przetwarzanie sygnałów
 • Multiband SDR Operation
 • Konfiguracja i eksploatacja radiostacji AN/PRC-152A
 • Konfiguracja i eksploatacja radiostacji AN/PRC-117G
 • 5G network application for military

Działalność badawcza


 • Systemy bezprzewodowe.
 • Radio definiowane programowo (SDR).
 • Radio kognitywne (cognitive radio) i dynamiczne zarządzanie widmem.
 • Metody sensingu radiowego i monitorowania widma.
 • Lokalizacja źródeł emisji radiowej.
 • Rozpoznanie i walka elektroniczna.
 • Militarne zastosowanie technologii 4G / 5G / B5G /6G.
 • Koegzystencja i współdzielenie pasma w systemach łączności.
 • Bezprzewodowe sieci sensoryczne cywilne i w zastosowaniach militarnych.
 • Technologie bezprzewodowe w rozwiązaniach I2P (Infrastructure-to-Pedestrian) i V2X (Vehicular-to-Everything).

mgr inż. Rafał Szadkowski


bud. 47 pok. 140
tel. +48 261 839 715
e-mail: rafal.szadkowski@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • od 2020 – asystent w Instytucie Systemów Łączności Wydział Elektroniki WAT
 • 2018 – 2019 – Operator pierwszej linii w SOC24 Sp. z o. o.
 • 2020 – tytuł magistra inżyniera na kierunku elektronika i telekomunikacja (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2018 – tytuł inżyniera na kierunki elektronika i telekomunikacja (Wojskowa Akademia Techniczn)

Działalność dydaktyczna


 • Zaawansowane programowanie w Języku JAVA;
 • Technika emisji i odbioru;
 • Systemy i sieci satelitarne;
 • Akustyczne przetwarzanie sygnałów;
 • Narzędzia pracy zespołowej;
 • Podstawy telekomunikacji;
 • Systemy Radiokomunikacyjne;

Działalność badawcza


 • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów;
 • Uczenie maszynowe;
 • Cyfrowe znaki wodne;
 • Przetwarzanie sygnałów audio;

dr inż. Bogdan Uljasz


bud. 47 pok. 142
tel. +48 261 837 696
e-mail: bogdan.uljasz@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • od 2021 – Adiunkt b-n
 • 2020-2021 Adiunkt d
 • 2017-2020 – Starszy wykładowca
 • 2005-2017 – Adiunkt n-d
 • 2005 - Doktorat w zakresie telekomunikacja / radiokomunikacja (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2003-2005 – Starszy wykładowca
 • 2002-2003 – Wykładowca
 • 1998-2002 – Asystent naukowo-dydaktyczny
 • 1994-1998 – Asystent naukowy
 • 1993-1994 - Inżynier
 • 1992-1993 - Dowódca plutonu w 14 Pułku Radioliniowo-Kablowym w Strzegomiu
 • 1992 - Dyplom magistra inżyniera elektronika (Wojskowa Akademia Techniczna)

Działalność dydaktyczna


 • Systemy rozsiewcze - Wydział Elektroniki WAT, studia I stopnia oraz studia podyplomowe
 • Radiofonia i telewizja - Wydział Elektroniki WAT, studia II stopnia
 • Systemy i sieci satelitarne - Wydział Elektroniki WAT, studia I stopnia
 • Taktyka specjalistyczna - Wydział Elektroniki WAT, studia MON
 • Wojskowe systemy łączności radiowej - Wydział Elektroniki WAT, studia MON
 • Systemy radiokomunikacyjne - Wydział Elektroniki WAT, studia MON oraz studia I stopnia
 • Zaawansowane techniki bezprzewodowe - Wydział Elektroniki WAT, studia II stopnia

Działalność badawcza


 • Łączność radiowa dalekosiężna, w tym:
  • Systemy i sieci łączności krótkofalowej
  • Systemy i sieci satelitarne
 • Nowoczesne techniki łączności bezprzewodowej

prof. dr hab. inż. Marian Wnuk


bud. 75 pok. 2.9
tel. +48 261 839 228
e-mail: marian.wnuk@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • 2008-2012 dziekan Wydziału
 • 2003 – 2008 prodziekan ds. naukowych
 • 2006 uzyskanie tytułu profesora
 • 2000 – 2006 prof. WAT
 • 1999 obrona habilitacji
 • 1889 –2000 adiunkt
 • 1987 obrona doktoratu
 • 1976 –1989 Wykładowca
 • 1969 - 1989 St. Asystent
 • 1968 –1969 Konstruktor w ZZEAP ELPO
 • 1986 - Dyplom magistra inżyniera elektryka (Politechnika Warszawska)

Działalność dydaktyczna


 • Kompatybilność elektromagnetyczna MON studia II stopnia
 • Kompatybilność elektromagnetyczna studia cywilne studia II stopnia
 • Podstawy kompatybilności elektromagnetycznej studia I stopnia
 • Kompatybilność elektromagnetyczna dla energetyków
 • Kompatybilność elektromagnetyczna studia I stopnia

Działalność badawcza


 • Kompatybilność elektromagnetyczna
 • Anteny i propagacja fal elektromagnetycznych,
 • Pomiary pól elektromagnetycznych
 • Łączność satelitarna

mjr dr inż. Jarosław Wojtuń


bud. 47 pok. 18
tel. +48 261 839 103
e-mail: jaroslaw.wojtun@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • od 2021 – Adiunkt b-d
 • 2021 - 2003 - Doktorat w zakresie telekomunikacji (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2019-2021 – asystent dydaktyczny
 • 2017-2019 – asystent naukowo - dydaktyczny
 • 2014-2017 – inżynier,
 • 2011-2014 – młodszy inżynier,
 • 2011 - Dyplom magistra inżyniera elektronika (Wojskowa Akademia Techniczna)

Działalność dydaktyczna


 • Urządzenia radiokomunikacyjne
 • Analiza sygnałów
 • Taktyka specjalistyczna
 • Multiband SDR Operation,
 • Konfiguracja i eksploatacja radiostacji AN/PRC-152A,
 • Konfiguracja i eksploatacja radiostacji AN/PRC-117G,
 • Podstawy łączności radiowej,
 • Oprogramowanie wspomagające procesy zarządzania częstotliwościami

Działalność badawcza


 • Przetwarzanie sygnałów akustycznych,
 • Systemy ukrywania danych – znakujące i steganograficzne,
 • Modelowanie kanałów radiowych

dr hab. inż. Cezary Ziółkowski, prof. WAT


bud. 75 pok. 2.10
tel. +48 261 839 619
e-mail: cezary.ziolkowski@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


Działalność dydaktyczna


Działalność badawcza


Publikacje:


 • Baza publikacji WEL
 • ORCID
 • Scopus