Opis kierunku


Mikroelektronika to nowy kierunek studiów II stopnia w Wojskowej Akademii Technicznej. Jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wiedzę z zakresu mikroelektroniki i zagadnień pokrewnych oraz umiejętności ich praktycznego wykorzystania. Absolwenci kierunku Mikroelektronika otrzymają wykształcenie i nabędą umiejętności, pozwalające na wykorzystanie najnowszych technologii, technik i metod w zakresie projektowania, programowania i użytkowania systemów mikroelektronicznych. Studenci tego kierunku będą mieli kontakt z najnowocześniejszym sprzętem laboratoryjnym.

W ramach kształcenia podstawowego na kierunku Mikroelektronika, student pozna zagadnienia związane między innymi z technologią półprzewodnikową i projektowaniem układów scalonych, uzupełnione o metody numeryczne rozwiązywania szeregu zagadnień projektowych w technice cyfrowej, rachunek prawdopodobieństwa i statystykę matematyczną. Przedmioty kierunkowe dotyczą układów specjalizowanych, programowalnych, mikroprocesorów i mikrokontrolerów, interfejsów komunikacyjnych, przetwarzania analogowo-cyfrowego, układów zasilania oraz technologii kwantowych. Pozostałe treści specjalistyczne dotyczą przedmiotów wybieralnych z szerokiego spektrum zagadnień mikroelektronicznych i pokrewnych. Zagadnienia te obejmują między innymi elementy zaawansowanych systemów cyfrowych, w tym energooszczędnych, aplikacji systemów mikroelektronicznych, programowania wysokopoziomowego, w tym języka Python, oraz uczenia maszynowego i aplikacji głębokiego uczenia.

Kierunek studiów Mikroelektronika, prowadzony jest na Wydziale Elektroniki i we współpracy z Wydziałem Cybernetyki, Wydziałem Nowych Technologii i Chemii oraz Instytutem Optoelektroniki.

Możliwości zatrudnienia


Koncepcja studiów bazuje na kształceniu zgodnym z zapotrzebowaniem rynku pracy. Absolwent studiów na kierunku Mikroelektronika będzie przygotowany do podjęcia pracy w:

  • instytucjach naukowo-badawczych i przedsiębiorstwach związanych z mikroelektroniką,
  • zakładach produkujących sprzęt, urządzenia i systemy elektroniczne oparte na nowoczesnej technice cyfrowej,
  • firmach zajmujących się instalacją i eksploatacją różnorodnych urządzeń i systemów elektronicznych, zwłaszcza wykorzystujących wbudowane mikroprocesory i inne układy cyfrowe,
  • biurach projektowych i badawczo-rozwojowych.

Ponadto wykształcenie uzyskane na tym kierunku umożliwi absolwentom tworzenie własnych firm bazujących na unikatowych technologiach opartych na mikroelektronice.