Projekty zrealizowane w Zakładzie Systemów Telekomunikacyjnych

Bezprzewodowy integrator przyszłościowych sieci i systemów łączności współczesnego pola walki (tj. HMS Jaśmin) gwarantujących bezpieczny przesył danych w strukturach MON

DOB-SZAFIR/05/B/026/01/2021


KierownikKonkurs, program, przedsięwzięcieOkres realizacjiData przyznaniaJednostki realizujące
Dariusz LaskowskiProjekt w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa2021-06-01 - 2024-05-312021-06-15Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
TELDAT Sp. z o.o., z siedzibą w Bydgoszczy
Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego
Państwowy Instytut Badawczy
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.

System wspomagania decyzji ewakuacji medycznej oparty na monitorowaniu parametrów życiowych żołnierza i rozszerzonej świadomości sytuacyjnej

DOB-SZAFIR/09/B/006/01/2021


KierownikKonkurs, program, przedsięwzięcieOkres realizacjiData przyznaniaJednostki realizujące
Piotr ŁubkowskiProjekt w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa2021-01-06 - 2024-05-312021-05-26Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
TELDAT Sp. z o.o., sp. k. z siedzibą w Bydgoszczy
Wojskowy Instytut Medyczny

Zastosowanie współczesnych technik i technologii w heterogenicznym środowisku Federacyjnych Sieci Misyjnych

UGB 855/2021


System zapewnienia bezpiecznej komunikacji IP w obszarze zarządzania siecią elektroenergetyczną


Cel główny projektu:

Zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego (cyber security) kluczowej infrastruktury technologicznej operatorów systemów elektroenergetycznych

Konsorcjum: WAT,  ASSECO, NASK, WIŁ

Interesariusze: PSE, PRWE STOEN, PGE Elektrownia Turów

Projekt rozwojowy nr ROB 0074 03 001 współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Inteligentny System Informacyjny dla Globalnego Monitoringu, Detekcji i Identyfikacji Zagrożeń (INSIGMA)


Cel główny projektu:

Opracowanie i wdrożenie złożonego systemu informacyjnego do celów kompleksowej detekcji i identyfikacji zagrożeń oraz monitoringu i identyfikacji obiektów ruchomych.

W ramach określonego celu zespół badawczy ZST zrealizował:

  1. Opracowanie systemu do monitoringu i archiwizacji ruchu i parametrów fizycznych
  2. Zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości transmisji sekwencji wizyjnych pochodzących z monitoringu

Konsorcjum: AGH, WAT,  WIŁ, WSTKT