dr inż. Piotr Łubkowski


bud. 47 pok. 31
tel. +48 261 837 897
e-mail: piotr.lubkowski@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • 2002 - Adiunkt (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2002 - Doktorat w zakresie telekomunikacji (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 1991 - Dyplom magistra inżyniera elektronika (Wojskowa Akademia Techniczna)

Działalność dydaktyczna


 • Systemy i usługi multimedialne,
 • Telefonia IP,
 • Sterowanie ruchem w sieciach,
 • Infrastruktura systemu informacyjnego wsparcia dowodzenia,
 • Techniki i urządzenia multimedialne w wojskowych sieciach telekomunikacyjnych,
 • Wojskowe systemy łączności przewodowej,
 • Wojskowe sieci teleinformatyczne,
 • Techniki i technologie w przewodowych sieciach telekomunikacyjnych.

Działalność badawcza


 • Techniki sterowania ruchem w sieciach teleinformatycznych
 • Jakość usług w sieciach teleinformatycznych
 • Jakość usług multimedialnych w sieciach heterogenicznych
 • Federacyjne sieci misyjne FMN, architektura systemów wsparcia dowodzenia, usługi funkcjonalne FAS


dr inż. Artur Bajda


bud. 47 pok. 137
tel. +48 261 839 117
e-mail: artur.bajda@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • 1978 – tytuł zawodowy inżyniera (WSOWŁ)
 • 1986 – studia dowódczo-sztabowe w Akademii Wojsk Łączności w Leningradzie (studia II stopnia - oficer dyplomowany)
 • 1986 – Szef Sekcji Systemów Łączności w 25 pł
 • 1987 – dowódca batalionu 25pł
 • 1990 – wykładowca w Instytucie Systemów Zabezpieczenia Technicznego Wojsk w WAT
 • 1991 – starszy wykładowca w Instytucie Systemów Łączności WEL
 • 1998 – doktorat (AON)
 • 1998 – adiunkt naukowo-dydaktyczny, kierownik Zakładu Inżynierii Systemów Łączności
 • 2005 – Zastępca Dyrektora Instytutu Systemów Łączności
 • 2011 – docent
 • 2019 – profesor uczelni w grupie pracowników dydaktycznych

Działalność dydaktyczna


 • Taktyka specjalistyczna
 • Taktyka wojsk łączności
 • Środki dowodzenia
 • Wojskowy system łączności i informatyki
 • Łączność w pododdziałach WRt
 • Zagadnienia prawne w elektronice i telekomunikacji
 • Wybrane zagadnienia prawa telekomunikacyjnego
 • Seminarium dyplomowe
 • Seminarium przeddyplomowe

Działalność badawcza


Publikacje:mgr inż. Bogumił Borysiewicz


bud. 47 pok. 9
tel. +48 261 839 280
e-mail: bogumil.borysiewicz@wat.edu.pl


dr hab. inż. Janusz Dudczyk


bud. 47 pok. 103
tel. +48 261 837 098
e-mail: janusz.dudczyk@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • 2017.06.21 – doktor habilitowany (informatyka techniczna i telekomunikacja)
 • 2004.05.26  – doktor nauk technicznych (telekomunikacja)
 • 1997.07.08  – magister inżynier elektronik (Wydział Elektronik WAT, programowane studia indywidulane – Wydział Cybernetyki WAT)

 • Szkolenie certyfikowane - Kierownik Projektu: Certyfikat PRINCE2 Foundation APMG International  nr P2R/885209;
 • Szkolenie certyfikowane - Kierownik Projektu: Certyfikat PRINCE2 Practitioner APMG International  nr P2R/944751;
 • Szkolenie certyfikowane - Pilot UAVO: Świadectwo  kwalifikacji nr PL.60642.UAVO (Katowice, 2020);
 • Kurs specjalistyczny: Procedure of digital signal processing (Procitec, Pforzheim, Niemcy);
 • Kurs specjalistyczny: Electronic Warfare Systems of Signal Intelligence (Procitec, Pforzheim, Niemcy);
 • Kurs specjalistyczny: Analiza ruchu w przestrzeni 3D i 6DoF: Certyfikat Nr 01/OCT/2015;
 • Kurs specjalistyczny: Rejestracja i analiza zjawisk szybkozmiennych: Certyfikat Nr 20/MAY/2015;
 • Kurs specjalistyczny: Wibrodiagnostyka i testy wibracyjne: Certyfikat Nr 34/NOV/2015;
 • Staż naukowy w Instytucie Optoelektroniki WAT Zakład Techniki Podczerwieni i Termowizji (czerwiec 2015).

Działalność dydaktyczna


 • Rozpoznanie i walka elektroniczna (EILINT)
 • Podstawy teorii sygnałów
 • Analiza i przetwarzanie sygnałów radioelektronicznych
 • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
 • Bazy danych
 • Zarządzanie projektami
 • SIP, SIPng

Działalność badawcza


 • Konsorcjum badawczo-rozwojowe do opracowania modułowego integratora do zarządzania system C4I żołnierza
 • Konsorcjum badawczo-rozwojowe do opracowania mikrosensorycznej technologii pomiaru funkcji życiowych żołnierza
 • Konsorcjum badawczo-rozwojowe do opracowania kamer obserwacyjno-rozpoznawczych o szerokim zakresie natężenia światła
 • Konsorcjum badawczo-rozwojowe do opracowania celownika termowizyjnego kompatybilnego z systemem C4ISR ISW
 • Konsorcjum badawczo-rozwojowe do opracowania systemu ewakuacji i ratownictwa poszkodowanych podczas klęsk żywiołowych
 • Konsorcjum badawczo-rozwojowe do opracowania zaawansowanego, indywidualnego systemu walki żołnierza

Nagrody i wyróżnienia


 • Wyróżnienie przez Prezydenta RP bronią palną: WAT, Warszawa (1996)
 • Wyróżnienie przez Szefa Sztabu Generalnego WP bronią białą: WAT, Warszawa (1997)
 • Odznaczenie przez Ministra Edukacji Narodowej Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Warszawa (2012)
 • Odznaczenie Medalem im. prof. Janusza Groszkowskiego OEIT SEP (luty 2022).
 • Nagroda DEFENDER za Modułowy Integrator M-ITG do zarządzania systemem C4I żołnierza, XXIII MSPO (2015)
 • Nagroda Prezesa BUOS za twórcze wykorzystanie wyników badań naukowych w praktyce, Ryn (2016)
 • Nagroda „Promilitaria XXI” w kategorii Lider-Innowacyjność-bezpieczeństwo i obronność, Warszawa (2016)
 • Nagroda „Innovation Leadership Award” za wybitne osiągnięcia w obszarze innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych oraz dorobku naukowym, Warszawa, (2015)
 • III miejsce w konkursie na najlepszą pracę “SECON’2001, Warszawa (2001)
 • I miejsce w konkursie KKRRiT, Warszawa (2004)

mgr inż. Waldemar Grabiec


bud. 47 pok. 17
tel. +48 261 837 049
e-mail: waldemar.grabiec@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • Rozpoczęcie pracy w WAT: 1998 rok
  Zajmowane stanowiska:

  • Asystent n-d
  • Wykładowca
  • Starszy wykładowca

Działalność dydaktyczna


 • Telekomunikacja optyczna
 • Systemy teletransmisyjne
 • Systemy dostępowe
 • Sieci szkieletowe

Działalność badawcza


 • Analiza i symulacja współczesnych telekomunikacyjnych sieci optycznych DWDM.
 • Wykorzystanie światłowodów fotonicznych w urządzeniach optoelektronicznych.


ppłk dr inż. Jarosław Krygier


bud. 47 pok. 122
tel. +48 261 837 193
e-mail: jaroslaw.krygier@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • od 2002 - Adiunkt (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2002 - Doktorat w zakresie telekomunikacji (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 1996 - Dyplom magistra inżyniera elektronika (Wojskowa Akademia Techniczna)

Działalność dydaktyczna


 • Sieci IP
 • Sieci IP następnej generacji
 • Sieci IP w zastosowaniach wojskowych
 • Sieci ze stosem TCP/IP
 • Wojskowe sieci teleinformatyczne
 • Sieci teleinformatyczne systemów wsparcia dowodzenia
 • Wojskowe systemy łączności przewodowej
 • Języki C/C++ w zastosowaniach sieciowych
 • Projektowanie aplikacji sieciowych
 • Protokoły sieci teleinformatycznych
 • Systemy programowania symulacji

Działalność badawcza


 • Techniki sterowania ruchem w sieciach teleinformatycznych
 • Techniki efektywnego transferu pakietów w bezprzewodowych sieciach sensorowych
 • Sieci kognitywne
 • Techniki sterowania ruchem w mobilnych sieciach ad-hoc


mjr dr inż. Krzysztof Maślanka


bud. 47 pok. 129
tel. +48 261 839 707
e-mail: krzysztof.maslanka@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • 1994 – Dyplom technika Elektronika (Zespół Szkół Elektrycznych w Nisku)
 • 1999 – Dyplom magistra inżyniera elektronika, Systemy Łączności (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 1999-2000 – Dowódca plutonu, Zespół Ogólnowojskowy (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2000 Studium Pedagogiczne (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2000-2002 – Inżynier, Wydział Elektroniki (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2002-2004 – Asystent, Wydział Elektroniki (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2004-2010 – Asystent, Wydział Techniki Wojskowej (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2011 - Red Hat® Certified System Administrator
 • 2010-2018 – Asystent, Wydział Elektroniki (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2015 – PRINCE2 Foundation Certificate in Project Management
 • 2016 – Studia podyplomowe, Zarządzanie Zasobami IT: architektura, procesy, standardy, jakość (Politechnika Warszawska)
 • 2016 – ITIL Foundation certificate in IT Service Management
 • 2017 – Doktorat w zakresie telekomunikacji (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • od 2018 – Adiunkt, Wydział Elektroniki (Wojskowa Akademia Techniczna)

Działalność dydaktyczna


 • Administrowanie sieciami komputerowymi
 • Administrowanie sieciami teleinformatycznymi
 • Administrowanie systemami operacyjnymi
 • Administrowanie systemami teleinformatycznymi
 • Architektura SOA
 • Bezpieczeństwo systemów łączności i informatyki
 • Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych
 • Bezprzewodowe sieci lokalne
 • Bezprzewodowe sieci teleinformatyczne
 • Budowa i eksploatacja sprzętu radioelektronicznego, łączności i informatyki
 • Data-centric security in software-defined networks
 • Diagnozowanie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych
 • Eksploatacja systemów polowych
 • Infrastruktura systemu informacyjnego wsparcia dowodzenia
 • Inżynieria sieci telekomunikacyjnych
 • Inżynieria systemów telekomunikacyjnych
 • Lokalne sieci komputerowe
 • Łączność
 • Metodyka projektowania systemów telekomunikacyjnych
 • Narzędzia symulacji sieci teleinformatycznych
 • Nowe techniki i technologie w sieciach przewodowych i bezprzewodowych
 • Podstawy eksploatacji
 • Podstawy informatyki
 • Podstawy usług komunikacyjnych w sieciach IP
 • Podstawy obsługi systemu Linuks
 • Programowanie w języku C
 • Programowanie w języku C dla zastosowań sieciowych
 • Programowanie w systemie Unix/Linux
 • Programowanie usług sieciowych
 • Projektowanie aplikacji sieciowych
 • Projektowanie systemów teleinformatycznych
 • Projektowanie systemów telekomunikacyjnych
 • Protokoły sieci teleinformatycznych
 • Routing IP
 • Rozszerzone programowanie obiektowe
 • Sieci ATM
 • Sieci bezprzewodowe
 • Sieci komputerowe
 • Sieci IP
 • Sieci IP następnej generacji
 • Sieci LAN, MAN, WAN
 • Sieci sensoryczne
 • Sieci teleinformatyczne
 • Sieci telekomunikacyjne i zarządzanie
 • Sieci ze stosem TCP/IP
 • Sterowanie ruchem w sieciach telekomunikacyjnych
 • Symulacja sieci telekomunikacyjnych
 • Symulacja sieci teleinformatycznych
 • Symulacja systemów łączności
 • Symulacyjna weryfikacja procedur komunikacyjnych
 • Systemy eksploatacji i diagnostyka urządzeń telekomunikacyjnych
 • Systemy i sieci telekomunikacyjne
 • Systemy radiokomunikacji ruchomej
 • Szkolenie wojskowe
 • Środki dowodzenia
 • Taktyka Specjalistyczna
 • Techniki i technologie w przewodowych sieciach telekomunikacyjnych
 • Technologia IP w sieciach bezprzewodowych
 • Telemonitoring w medycynie
 • Węzły łączności
 • Wojskowe sieci teleinformatyczne
 • Zarządzanie sieciami
 • Zarządzanie systemami łączności i teleinformatyki Zarządzanie systemami telekomunikacyjnymi
 • Zastosowanie komputerów w telekomunikacji

Działalność badawcza


 • Mechanizmy routingu w sieciach
 • Inżynieria sieci teleinformatycznych
 • Projektowanie i symulacja sieci telekomunikacyjnych
 • Mechanizmy wirtualizacji w systemach teleinformatycznych


mgr inż. Mirosława Pawlaczyk


bud. 47 pok. 37
tel. +48 261 837 141
e-mail: miroslawa.pawlaczyk@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • Od 1981 – konstruktor, specjalista konstruktor
 • 1991 – asystent n-d
 • 2000 – wykładowca
 • 2003 – starszy wykładowca

Działalność dydaktyczna


 • Podstawy komutacji
 • Systemy i urządzenia komutacyjne
 • Systemy i techniki dostępowe
 • Techniki i urządzenia multimedialne
 • Techniki i urządzenia multimedialne w wojskowych sieciach telekomunikacyjnych
 • Techniki komunikacyjne w sieciach przewodowych
 • Techniki w sieciach przewodowych

Działalność badawcza


Publikacje:mgr inż. Rafał Polak


bud. 47 pok. 121
tel. +48 261 839 375
e-mail: rafal.polak@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • 2009 – 2012 – studia I stopnia -inżynierskie na wydziale Elektronika i telekomunikacja, systemy teleinformatyczne,
 • 2012 – 2014 – studia II stopnia – magisterskie na wydziale Elektronika i telekomunikacja, systemy telekomunikacyjne,
 • 2021 – rozpoczęcie pracy na stanowisku asystenta

Działalność dydaktyczna


 • Bezpieczeństwo systemów informacyjnych
 • Infrastruktura systemu informacyjnego wsparcia dowodzenia
 • Symulacja wojskowych sieci łączności
 • Systemy i sieci telekomunikacyjne 2
 • Środki dowodzenia
 • Zarządzanie projektami telekomunikacyjnymi
 • Administrowanie sieciami komputerowymi
 • Bezpieczeństwo systemów informacyjnych
 • Protokoły sieci teleinformatycznych
 • Systemy i sieci telekomunikacyjne
 • Wojskowe sieci teleinformatyczne
 • Wojskowe systemy łączności przewodowej
 • Zarządzanie wojskowymi systemami łączności

Działalność badawcza


 • 2012-15, NCBiR INNOTECH-K2/IN2/14/181896/NCBR/12:  Wykonanie prototypu bezpiecznego systemu do przesyłania danych pomiędzy różnymi sieciami niejawnymi z wykorzystaniem sieci publicznych (akronim BSWD), realizowany przez: WAT, Transbit Sp. z o.o., Asseco Poland S.A.)
 • 2014-21, NCBiR DOB-1-1/1/PS/2014 „Impulsowe Działa Elektromagnetyczne” realizowany przez: WAT, PW, PG, PWr, PIT-RADWAR, OBR CTM, Mesko, Kubara Lamina, ZDZ i ITWL
 • 2021- NCBiR DOB-SZAFIR/05/B/026/01/2021 „Bezprzewodowy integrator przyszłościowych sieci i systemów łączności współczesnego pola walki(tj. HMS JAŚMIN) gwarantujący bezpieczny przesył danych w strukturach MON” realizowany przez: WAT, Teldat, WIL i OBR CTM


dr inż. Mirosław Popis


bud. 47 pok. 126B
tel. +48 261 837 139
e-mail: miroslaw.popis@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • 2014 – starszy wykładowca (WAT)
 • 2004-2014 adiunkt nd (WAT)
 • 2003 – dyplom doktora n.w. w specjalności zarządzanie systemami informacyjnymi (AON Warszawa)
 • 1997-2004 – starszy wykładowca (WAT)
 • 1996 – świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie organizacji i zarządzania (Politechnika Białostocka)
 • 1994-1997 – zca dcy-szef szkolenia (9 pdow)
 • 1980-1994– dca pl, zca dcy brlk, dca brlk, zca dcy (25 pł)
 • 1980 - dyplom magistra inżyniera elektronika (WAT)

Działalność dydaktyczna


 • Bezpieczeństwo systemów informacyjnych
 • Podstawy kryptologii
 • Podstawy bezpieczeństwa informacyjnego
 • Symulacja wojskowych sieci łączności

Działalność badawcza


 • Bezpieczeństwo informacyjne
 • Wojskowe węzły łączności


dr hab. inż. Grzegorz Różański


bud. 47 pok. 36
tel. +48 261 839 622
e-mail: grzegorz.rozanski@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • 1965-70, studia w wydziale Elektroradiotechnicznym WAT – tytuł zawodowy mgr. inż. w zakresie radiotechniki
 • 1970-73, praktyka wojskowa w 11Dpanc w Żaganiu,
 • od 1973 - nauczyciel akademicki w Wydziale Elektroniki WAT (st. asystent, adiunkt, wykładowca, prof. nzw., prof. uczelni)

Stopnie naukowe:


 • 1980, dr inż. w dyscyplinie telekomunikacja,
 • 1995, dr hab. inż. w dyscyplinie telekomunikacja,

Pełnione funkcje:


 • 1991-96, z-ca Szefa ISŁ,
 • 1996- 2003, komendant Wydziału Elektroniki,
 • 2003-2008, dziekan Wydziału Elektroniki
 • 2008-12, kierownik Zakładu Systemów Telekomunikacyjnych ISŁ

Inne:


 • 1995- 2019 - przewodniczący/członek Rady Wydziału WEL,
 • 1996 – 2020 - członek Senatu WAT,
 • od 2008 - członek komitetu Sterującego KSTiT,
 •  od 1973 - członek SEP,
 •  od 1992 -  członek IEEE,
 • 1997 - 2019, wiceprzewodniczący/członek/ekspert Sekcji Telekomunikacji KEiT PAN,
 • 1998-2018 - promotor 7 rozpraw doktorskich

Działalność dydaktyczna


 • Techniki komunikacyjne w sieciach przewodowych,
 • Techniki w sieciach przewodowych,
 • Technik w sieciach szkieletowych,
 • Kierunki rozwoju systemów telekomunikacyjnych,
 • Kierunki ewolucji systemów informacyjnych.

Działalność badawcza


 • 2012-15, NCBiR INNOTECH-K2/IN2/14/181896/NCBR/12:  Wykonanie prototypu bezpiecznego systemu do przesyłania danych pomiędzy różnymi sieciami niejawnymi z wykorzystaniem sieci publicznych (akronim BSWD) – kier. projektu (konsorcjum: WAT, Transbit Sp. z o.o., Asseco Poland S.A.)
 • 2015-16, PBS 917:  Zaawansowane mechanizmy zapewnienia współpracy sieci taktycznych z sieciami szkieletowymi – kier. projektu
 • 2017-19, PBS 660: Protokoły i techniki komunikacyjne w wojskowych zastosowaniach sieci nowej generacji – kier. projektu,
 • 2020, UGB 731: Technologie/protokoły/mechanizmy w wojskowych zastosowaniach sieci następnej generacji (NGN) – kier. projektu,
 • 2021, UGB 855: Zastosowania współczesnych technik i technologii w heterogenicznym środowisku Federacyjnych Sieci Misyjnych - współwykonawca

mgr inż. Piotr Szafraniec


bud. 47 pok. 7
tel. +48 261 839 371
e-mail: piotr.szafraniec@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • Od 1991 Wojskowa Akademia Techniczna

Działalność dydaktyczna


 • Systemy teletransmisyjne,
 • Systemy i urządzenia transmisyjne,
 • Techniki i urządzenia dostępowe


mgr inż. Dariusz Zmysłowski


bud. 47 pok. 9
tel. +48 261 839 280
e-mail: dariusz.zmyslowski@wat.edu.pls


Droga zawodowa:


 • 1992 r. - mgr inż.

Działalność dydaktyczna


 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • Podstawy bezpieczeństwa informacji
 • Techniki komunikacyjne sieci przewodowych
 • Techniki w sieciach przewodowych

Działalność badawcza


 • QoS/QoE w sieciach mobilnych
 • Usługi sieci szerokopasmowych
 • Systemy GNSS
 • Bezpieczeństwo informacji

Publikacje: