O przedmiocie
W trakcie zajęć z TOiS dowiecie się w jaki sposób za pomocą komputera można przeanalizować pracę układów elektronicznych oraz poznać ich właściwości.
Poznacie mechanizmy (nazywane tu algorytmami) i techniki dzięki którym komputery z bardzo dużą dokładnością potrafią symulować pracę obwodów elektronicznych.
Zachęcamy, aby po każdym wykładzie wykonane na nim notatki oraz dostępne slajdy wykładowe skonfrontować z właściwym materiałem z podręcznika Pod maską SPICE’a.
Pozwoli Wam to nie tylko lepiej zrozumieć i przyswoić materiał, ale także lepiej przygotować się do zajęć ćwiczeniowych i laboratoryjnych, a także w efekcie łatwiej uzyskać zaliczenie.
Życzymy powodzenia i satysfakcji ze zdobywanej wiedzy.

Powodzenia!

Wykaz tematów ćwiczeń rachunkowych

(tylko studia stacjonarne)

  1. Zmodyfikowana metoda węzłowa w ujęciu algorytmicznym
  2. Analiza stałoprądowa układów nieliniowych
  3. Synteza sieci stowarzyszonej do analizy czasowej

Tematy ćwiczeń laboratoryjnych - studia stacjonarne

Sprawozdania proszę drukować dwustronnie!

Nazwa ćwiczeniaSkrótSzablon sprawozdania
1. Badanie algorytmów analizy stałoprądowejAASSprawozdanie
2. Badanie algorytmów analizy czasowej i widmowejACWSprawozdanie
3. Symulatory układów elektronicznychSUESprawozdanie
4. Zaawansowane metody symulacji w języku SPICEZMSSprawozdanie
5. Makromodele i analiza parametryczna w języku SPICEMAPSprawozdanie

Tematy ćwiczeń laboratoryjnych - studia niestacjonarne

Sprawozdania proszę drukować dwustronnie!

Nazwa ćwiczeniaSkrótSzablon sprawozdania
1. Badanie algorytmów analizy stałoprądowejAASSprawozdanie Sprawozdanie
2. Symulatory układów elektronicznychSUESprawozdanie
3. Zaawansowane metody symulacji w języku SPICEZMSSprawozdanie

Uwaga!
Na zajęciach wymagane jest posiadanie skryptu laboratoryjnego (min. jednego na stanowisko - w wersji papierowej!).

Oprogramowanie (wersje demonstracyjne)

 Wykłady z przedmiotu TOiS (prof. A. Dobrowolski)

Technika Obliczeniowa i Symulacyjna

Literatura podstawowa

  • A. Dobrowolski, Pod maską SPICE'a. Metody i algorytmy analizy układów elektronicznych, BTC, Warszawa, 2004 (sygn. WAT 60098)
  • A. Dobrowolski, J. Kaźmierczak, A. Malinowski, Technika Obliczeniowa i Symulacyjna : laboratorium, WAT, Warszawa, 2015 (sygn. 79938/Elektronika)

Informacje dodatkowe:
mgr inż. Jakub Kaźmierczak (jakub.kazmierczak@wat.edu.pl)