Obowiązkowo zapoznaj się przed zajęciami!
Zasady realizacji i zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych

Tematy ćwiczeń laboratoryjnych - studia stacjonarne

Temat ćwiczeniaSkrótSzablon sprawozdania
1. Charakterystyki i parametry statyczne diod półprzewodnikowychDProtokół pomiarowy/Sprawozdanie
2. Charakterystyki statyczne tranzystorów bipolarnychTBProtokół pomiarowy/Sprawozdanie
3. Półprzewodnikowe elementy przełącznikoweEPProtokół pomiarowy/Sprawozdanie
4. Charakterystyki statyczne tranzystorów unipolarnychTPProtokół pomiarowy/Sprawozdanie
5. Wzmacniacz pasmowyWPProtokół pomiarowy/Sprawozdanie
6. Układy operacyjneUOProtokół pomiarowy/Sprawozdanie
7. Generator LCGProtokół pomiarowy/Sprawozdanie
8. Bramki logiczneBLProtokół pomiarowy/Sprawozdanie
9. Układy kombinacyjneUKProtokół pomiarowy/Sprawozdanie
10. Układy sekwencyjneUSProtokół pomiarowy/Sprawozdanie

Grafik realizacji ćwiczeń laboratoryjnych - studia stacjonarne

W semestrze zimowym 2022/23 zajęcia z grupą WEL21DX1S1 będą realizowane bez podziału na podgrupy (cała grupa realizuje jeden temat na zajęciach).
Kolejność ćwiczeń zgodnie z numeracją tematów ćwiczeń laboratoryjnych (wykaz powyżej).

Nr spotkaniaĆwiczenie [Sala] I podgrupaĆwiczenie [Sala] II podgrupa
1D [1,5 / 54a]TB [1,5 / 54a]
2TB [1,5 / 54a]D [1,5 / 54a]
3TP [1,5 / 54a]EP [1,5 / 54a]
4EP [1,5 / 54a]TP [1,5 / 54a]
5WP [44, 45 / 54a]BL [31 / 54a]
6BL [31 / 54a]WP [44, 45 / 54a]
7UO [1,5 / 54a] UK [31 / 54a]
8UK [31 / 54a]UO [1,5 / 54a]
9G [44, 45 / 54a]US [31 / 54a]
10US [31 / 54a] G [44, 45 / 54a]

Tematy ćwiczeń laboratoryjnych - studia niestacjonarne

Temat ćwiczeniaSkrótSzablon sprawozdania
1. Charakterystyki i parametry statyczne diod półprzewodnikowychDProtokół pomiarowy/Sprawozdanie
2. Charakterystyki statyczne tranzystorów bipolarnychTBProtokół pomiarowy/Sprawozdanie
3. Wzmacniacz pasmowyWPProtokół pomiarowy/Sprawozdanie
4. Bramki logiczneBLProtokół pomiarowy/Sprawozdanie

Grafik realizacji ćwiczeń laboratoryjnych - studia niestacjonarne

Lp.SalaTemat ćwiczenia
11,5/54aD - Dioda
21,5/54aTB - Tranzystor bipolarny
344/54aWP - Wzmacniacz pasmowy
431/54aBL - Bramki logiczne

Literatura

  • J. Boksa, W. Brejwo, J. Kaźmierczak, A. Malinowski: Laboratorium z elektroniki - skrypt WAT 2014, sygn. 73740

Informacje dodatkowe:
mgr inż. Jakub Kaźmierczak (jakub.kazmierczak@wat.edu.pl)