dr inż. Wiktor Olchowik


bud. 100 pok. 57
tel. +48 261 839 672
e-mail: wiktor.olchowik@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • Od 1.12.2018r. starszy wykładowca, kierownik zakładu
 • Od 1.12.2017r. do 30.11.2018r. adiunkt naukowo-dydaktyczny, kierownik zakładu
 • Od 16.02.2004r. do 30.11.2017r. adiunkt naukowo-dydaktyczny
 • Od 11.07.2000r. do 30.01.2014r. adiunkt naukowo-dydaktyczny (żołnierz zawodowy); w tym od 26.03.2001r. do 30.09.2003r. pełnił funkcję kierownika zakładu
 • 25.11.1999 uzyskanie stopnia naukowego doktora na Wydziale Elektroniki WAT
 • Od 31.08.1985r. do 10.07.2000r. asystent lub starszy asystent (żołnierz zawodowy)
 • 09.07.1985 uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera na Wydziale Elektroniki WAT

Działalność dydaktyczna


 • Automatyka
 • Elementy i układy automatyki
 • Diagnostyka systemów cyfrowych Eksploatacja systemów elektronicznych
 • Diagnostyka systemów cyfrowych
 • Układy analogowe
 • Elektromechaniczne systemy ochrony
 • Systemy ochrony obiektów
 • Ponadto wykłady dla szkół średnich na tematy związane z solarnymi źródłami energii.

Działalność badawcza


 • Analiza efektywności energetycznej solarnych źródeł energii
 • Opracowaniem modeli matematycznych do symulacji systemów fotowoltaicznych
 • Systemy pomiarowo-diagnostyczne
 • Diagnostyka i eksploatacja systemów cyfrowych

mgr inż. Kamila Białek


bud. 100 pok. 87
tel. +48 261 839 772
e-mail: kamila.jadczak@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • Obecnie – Doktorat w zakresie eksploracji danych biomedycznych
 • 2017 - Dyplom magistra inżyniera na kierunku Elektronika i telekomunikacja (Uniwersytet Morski w Gdyni)
 • 2016 - Dyplom inżyniera na kierunku Inżynieria biomedyczna (Politechnika Gdańska)

Działalność dydaktyczna


 • Wprowadzenie do metrologii
 • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
 • Sieci neuronowe
 • Miernictwo elektroniczne
 • Podstawy pomiarów elektrycznych
 • Programowanie mikrokontrolerów

Działalność badawcza


 • Analiza i przetwarzanie sygnałów
 • Eksploracja danych biomedycznych
 • Uczenie maszynowe
 • Przetwarzanie obrazów

prof. dr hab. inż. Tadeusz Dąbrowski


bud. 100 pok. 54
tel. +48 261 837 761
e-mail: tadeusz.dabrowski@wat.edu.pl  


Droga zawodowa:


 • 1961 – matura w LO Oława
 • 1961 – początek służby wojskowej
 • 1962 – początek studiów w Wojskowej Akademii Technicznej
 • 1965 – promocja na stopień podporucznika wojsk lotniczych
 • 1967 – zakończenie studiów magisterskich oraz początek pracy w charakterze nauczyciela akademickiego w WAT
 • 1977 – uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych na podstawie rozprawy pt. „Diagnozowanie stanu wybranej klasy obiektów technicznych w warunkach losowych zakłóceń”
 • 1994-2001 – kierownik Zakładu
 • 2001 – zakończenie czynnej służby wojskowej (w stopniu pułkownika wojsk lotniczych)
 • 2002 – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego na podstawie monografii pt. „Diagnozowanie systemów antropotechnicznych w ujęciu potencjałowo-efektowym”
 • 2002-2005 – prodziekan Wydziału Elektroniki WAT ds. kształcenia
 • 2005-2014 – dyrektor Instytutu Systemów Elektronicznych WEL WAT
 • 2003-2018 – profesor nadzwyczajny WAT
 • 2018 – tytuł profesora nauk technicznych

Działalność dydaktyczna


 • Podstawy eksploatacji systemów,
 • Eksploatacja systemów elektronicznych,
 •  Niezawodność eksploatacyjna,
 •  Elektrotechnika,
 •  Miernictwo elektryczne,
 •  Zasilanie elektryczne,
 •  Maszyny elektryczne,
 •  Lotnicze urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne.

Działalność badawcza


Zainteresowania naukowe  koncentrują się w obszarze teorii eksploatacji – głównie na diagnostyce technicznej, niezawodności i bezpieczeństwie systemów antropotechnicznych. Do ważniejszych zagadnień, które dominują w realizowanych projektach należą:

 • diagnostyka eksploatacyjna systemów antropotechnicznych (szczególnie w aspekcie potencjału użytkowego);
 • niezawodność eksploatacyjna elementów systemu antropotechnicznego;
 • optymalizacja procesów diagnostyczno-obsługowych i ich komputerowe wspomaganie;
 • diagnozowanie obiektów technicznych (m. in. wyposażenia elektrycznego statków powietrznych);
 • konstrukcja i diagnostyczno-użytkowe badania hamulcowych układów optymalno-poślizgowych pojazdów samochodowych

Dorobek publikacyjno-naukowy w ujęciu statystycznym to:

 • ponad 100 artykułów w punktowanych czasopismach,
 • ponad 180 referatów wydanych drukiem,
 • 22 skrypty/podręczniki akademickie i opracowania monograficzne,
 • 6 patentów.

prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski


bud. 100 pok. 174
tel. +48 261 839 031
e-mail: andrzej.dobrowolski@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • od 01.09.2020 r. - Prorektor ds. naukowych (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 01.09.2016 r. - 31.08.2020 r. - Dziekan Wydziału Elektroniki (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • od 01.10.2017 r. - Profesor zwyczajny (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 01.10.2012 r. - 30.09.2016 r. - Kierownik Studiów Doktoranckich Wydziału Elektroniki (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 01.09.2012 r. - 31.08.2016 r. - Prodziekan Wydziału Elektroniki WAT ds. naukowych (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 01.10.2011 r. - 30.09.2017 r. - Profesor nadzwyczajny (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2010 - Habilitacja w dyscyplinie Elektronika ze specjalnością Cyfrowe przetwarzanie sygnałów biomedycznych
 • 18.10.2002 r. - 30.09.2011 r. - Adiunkt (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2001 - Doktorat w dyscyplinie Telekomunikacja ze specjalnością Technika mikrofalowa
 • 01.10.1993 r. - 17.10.2002 r. - Asystent (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 01.09.1990 r. - 30.09.1993 r. Inżynier (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 1990 - Dyplom magistra inżyniera elektronika (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 1985 - Technik elektronik, specjalność Monter aparatury RTV (Technikum Radiotechniczne w Dzierżoniowie)

Działalność dydaktyczna


 • Układy analogowe;
 • Elektronika;
 • Technika obliczeniowa i symulacyjna;
 • Pomiary i analiza biosygnałów;
 • Pomiary w medycynie.

Działalność badawcza


 • Inżynieria biomedyczna;
 • Techniki biometryczne;
 • Rozpoznawanie mówców;
 • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów biomedycznych.


mgr inż. Piotr Figoń


bud. 100 pok. 57
tel. +48 261 839 672
e-mail: piotr.figon@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • Dyplom technika elektronika – 2000 (Technikum Elektroniczne nr 2 w Warszawie)
 • Dyplom magistra elektrotechnika 2006 (Politechnika Warszawska)
 • Studia pedagogiczne 2013 (WSEZINS w Łodzi)
 • Wojskowa Akademia Techniczna (od 2013)

Działalność dydaktyczna


 • Automatyka
 • Elementy automatyki
 • Eksploatacja Urządzeń Elektroenergetycznych
 • Układy Analogowe
 • Symulacja i Projektowanie
 • Konstrukcja Urządzeń Elektronicznych
 • Podstawy Eksploatacji Systemów

Działalność badawcza


 • Cyfrowe przetwarzanie  sygnałów,
 • Oprogramowanie do obliczeń numerycznych,
 • Wykorzystanie metod cyfrowych do estymacji impedancji harmonicznej sieci elektroenergetycznej,
 • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów.


Andrzej Jatczak


bud. 100 pok. 040
tel. +48 261 839 333
e-mail: andrzej.jatczak@wat.edu.pl

mgr inż. Sylwester Kasprzak


bud. 100 pok. 040
tel. +48 261 839 333
e-mail: sylwester.kasprzak@wat.edu.pl

mgr inż. Jakub Kaźmierczak


bud. 54A pok. 43
tel. +48 261 839 233
e-mail: jakub.kazmierczak@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • 2020 – Starszy wykładowca w Zakładzie Eksploatacji Systemów Elektronicznych (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2004-19 – Wykładowca (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2002-04 – Kierownik Laboratorium Zakładu Układów Elektronicznych
 • 1995-2002 – Asystent (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 1994-95 – Inżynier (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 1993-94 – Dowódca plutonu (16 Pomorski Pułk Artylerii)
 • 1993 – Dyplom magistra inżyniera elektroniki (Wojskowa Akademia Techniczna)

Działalność dydaktyczna


 • Układy analogowe
 • Symulacja i projektowanie układów elektronicznych
 • Technika obliczeniowa i symulacyjna
 • Komputerowa analiza układów elektronicznych
 • Elementy półprzewodnikowe
 • Podstawy elektroniki
 • Elementy elektroniczne
 • Liniowe i nieliniowe układy elektroniczne
 • Podstawy modulacji i detekcji
 • Programowalne układy analogowe

Działalność badawcza


 • Multibiometryczne systemy  rozpoznania i identyfikacji w elektronicznych systemach bezpieczeństwa
 • Wirtualne przyrządy pomiarowe oraz zintegrowane systemy pomiarowe w systemach rozproszonych
 • Wykorzystanie metod szumowych do określania parametrów struktur półprzewodnikowych

Publikacje:


Stanisław Kierlańczyk


bud. 54 pok. 6
tel. +48 261 838 812
e-mail: stanislaw.kierlanczyk@wat.edu.pl

mgr inż. Jarosław Łukasiak


bud. 100 pok. 65
tel. +48 261 837 123
e-mail: jaroslaw.lukasiak@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • od 10.2016 r. - Pracownik WEL/ISE/ZESE w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosław Dąbrowskiego w Warszawie
 • VI 2016 - uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera, Wojskowa Akademia Techniczna, kierunek elektronika i telekomunikacja, specjalizacja inżynieria systemów bezpieczeństwa;
 • II 2015  - uzyskanie tytułu inżyniera, Wojskowa Akademia Techniczna, kierunek elektronika i telekomunikacja, specjalizacja inżynieria systemów bezpieczeństwa

Działalność dydaktyczna


 • Systemy Ochrony Obiektów
 • Elektromechaniczne Systemy Ochrony
 • Zabezpieczenie Obiektów Energetycznych
 • Topologia Systemów Sygnalizacji Pożarowej
 • Monitoring i Transmisja Sygnałów Alarmowych
 • Kontrola Dostępu i Biometria
 • Telewizja Dozorowa
 • Monitoring Wizyjny
 • Elementy i Moduły Elektronicznych Systemów Alarmowych
 • Eksploatacja Systemów Elektronicznych
 • Elementy Półprzewodnikowe
 • Projektowanie Systemów Bezpieczeństwa
 • Projektowanie Systemów Alarmowych
 • Eksploatacja Systemów Bezpieczeństwa

Działalność badawcza


 • Eksploatacja, niezawodność,
 • Modelowanie niezawodnościowe i eksploatacyjne systemów elektronicznych, elektronicznych systemów zabezpieczeń,
 • Elektroniczne systemy zabezpieczeń.

dr inż. Ewelina Majda-Zdancewicz


bud. 45 pok. 110
tel. +48 261 839 906
e-mail: ewelina.majda@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • 2020 – Prodziekan ds. studenckich Wydziału Elektroniki WAT
 • 2019-2020 – Sekretarz Rady Dyscypliny Naukowej „Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika” WAT
 • 2017-2019 – Sekretarz Rady Wydziału Elektroniki WAT
 • 2014 – Uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych; Dyscyplina: elektronika (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2013 – Staż Stanford University – program TOP5000 innovators
 • 2013 – Studia podyplomowe SGH – Menedżer Innowacji
 • 2010 - Dyplom magistra inżyniera  - kierunek: elektronika i telekomunikacja (Wojskowa Akademia Techniczna)

Działalność dydaktyczna


 • Elementy półprzewodnikowe
 • Elektronika
 • Kontrola dostępu i biometria
 • Przetwarzanie sygnałów biometrycznych
 • Projektowanie systemów alarmowych
 • Prowadzenie prac ponadprogramowych

Działalność badawcza


 • Metody przetwarzania sygnału mowy
 • Technologia MIR (ang. Musical Information Retrieval)
 • Systemy rozpoznawania w bioinżynierii medycznej
 • Metodyka przetwarzania wybranych sygnałów fonicznych

mgr inż. Michał Mazur


bud. 54 pok. 75
tel. +48 261 839 672
e-mail: michal.mazur@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • 2015 - Dyplom technika informatyka (Technikum Informatyczne Zespołu Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim)
 • 2019 - Dyplom inżyniera elektronika (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2020 - Dyplom magistra inżyniera elektronika (Wojskowa Akademia Techniczna)

Działalność dydaktyczna


 • Eksploatacja systemów elektronicznych
 • Elektromechaniczne systemy ochrony
 • Kontrola dostępu i biometria
 • Monitoring i transmisja sygnałów alarmowych
 • Elementy półprzewodnikowe
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Systemy ochrony obiektów
 • Topologia systemów sygnalizacji pożarowej
 • Zabezpieczenia obiektów energetycznych
 • Diagnostyka układów cyfrowych

Działalność badawcza


 • Inżynieria systemów bezpieczeństwa
 • Systemy wizyjnej detekcji pożaru

Publikacje:


dr hab. inż. Jacek Paś


bud. 100 pok. 67
tel. +48 261 839 872
e-mail: jacek.pas@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • 1981 – 1986 - dyplom magistra inżyniera elektronika (Wojskowa Akademia Techniczna),
 • 1986-1995 Centrum Szkolenia Specjalistów Wojsk Rakietowych, Bemowo Piskie,
 • 1994-1995 Studia Podyplomowe WAT WEL,
 • 1992 – praktyka w 62 dywizjonie rakietowym Warszawa /szef logistyki/
 • 1995 – do chwili obecnej WAT – ISE WEL
 • 1995 -2010 asystent ISE WEL
 • 2010 – 2016 adiunkt WEL
 • 2012 – 2017 kierownik ZESE ISE WEL
 • 2016 – prof. uczelni WAT
 • 2010 – doktorat w zakresie eksploatacji systemów elektronicznych  (Politechnika Radomska),
 • 2016 - habilitacja – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Wydział Transportu i Elektrotechniki Radom.

Działalność dydaktyczna


 • Eksploatacja Systemów Bezpieczeństwa,
 • Topologia Systemów Sygnalizacji Pożarowej,
 • Zabezpieczenia obiektów energetycznych,
 • Projektowanie systemów alarmowych,
 • Elementy i moduły elektronicznych systemów alarmowych,
 • Seminarium dyplomowe,
 • Eksploatacja systemów elektronicznych,
 • Projektowanie Systemów Bezpieczeństwa – SD,
 • Środowiskowe uwarunkowania dokładności pomiarów,
 • Projektowanie systemów alarmowych,
 • Układy analogowe,
 • Zintegrowane systemy ochrony.
 • Współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi, 14 firmami z branży systemów bezpieczeństwa, organizacja 7 edycji seminarium i konkursu dla studentów WEL.

Działalność badawcza


 • 344 pozycje – artykuły, wystąpienia konferencyjne, rozdziały w monografii,
 • 1 promotor doktoratu – 2019 r,
 • 3 recenzje doktoratów,
 • 3 postępowania hab. /członek, sekretarz/,
 • 24 wygłoszone seminaria naukowe,
 • udział w pracach badawczych - 16,
 • 2 wnioski patentowe,
 • 8 recenzji monografii i podręczników akademickich,
 • 98 recenzji artykułów naukowych /dane od 2016 r/,
 • członek komitetu naukowego konferencji – Ekomilitaris /od 2016 r/, TransComp – od 2018 r/,
 • ekspertyzy wykonane – 4,
 • członek RDN AEiE WEL od 2016 roku.

dr hab. inż. Kazimierz Pluciński


bud. 54 pok. 46
tel. +48 261 837 863
e-mail: kazimierz.plucinski@wat.edu.pl

dr hab. inż. Adam Rosiński


bud. 100 pok. 67
tel. +48 261 837 123
e-mail: adam.rosinski@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • 2016 – Habilitacja w zakresie transportu (Politechnika Warszawska)
 • 2007 – Doktorat w zakresie transportu (Politechnika Warszawska)
 •  2001 – Dyplom magistra inżyniera transportu (Politechnika Warszawska)

Działalność dydaktyczna


 • Elementy i moduły elektronicznych systemów alarmowych – studia I° (specjalność Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa)
 • Projektowanie systemów alarmowych – studia I° (specjalność Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa)
 • Elektroniczne technologie zabezpieczeń – studia I° (przedmiot wybieralny)
 • Zabezpieczenia obiektów energetycznych – studia I° (przedmiot wybieralny)
 • Projektowanie systemów bezpieczeństwa – studia II° (specjalność Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa)
 • Zintegrowane systemy ochrony – studia II° (specjalność Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa)

Działalność badawcza


 • problematyka niezawodności i eksploatacji elektronicznych systemów bezpieczeństwa (systemy sygnalizacji włamania i napadu, systemy monitoringu wizyjnego, systemy kontroli dostępu, integracja systemów)
 • projektowanie elektronicznych systemów bezpieczeństwa
 •  racjonalizacja procesu eksploatacji elektronicznych systemów bezpieczeństwa

dr inż. Michał Wiśnios


bud. 100 pok. 62
tel. +48 261 839 135
e-mail: michal.wisnios@wat.edu.pl