Kierownik Zakładu
dr hab. inż. Jerzy Pietrasiński, prof. WAT

pom. 112, bud.80
tel. +48 261 839 639
fax +48 261 837 461
e-mail: jerzy.pietrasinski@wat.edu.pl

Pracownicy Zakładu Teledetekcji