Zakład Teledetekcji prowadzi dla studentów cywilnych specjalność Systemy teledetekcyjne oraz współuczestniczy w prowadzeniu specjalności Systemy radioelektroniczne. Dla studentów wojskowych zakład prowadzi specjalność Radiolokacja oraz współuczestniczy w prowadzeniu specjalności Radionawigacja.

Specjalność „Systemy teledetekcyjne" przygotowuje fachowców w zakresie elektronicznych sensorów wykorzystujących promieniowanie akustyczne oraz elektromagnetyczne w szerokim widmie, począwszy od fal metrowych, poprzez mikrofale, podczerwień aż do promieniowania zakresu widzialnego i ultrafioletu. Plany nauczania, oprócz przedmiotów ogólnych i podstawowych, obejmują także bogatą paletę przedmiotów kierunkowych oraz specjalistycznych. Student otrzymuje wiedzę oraz nabywa umiejętności w zakresie technologii, projektowania oraz eksploatacji urządzeń laserowych, elektrooptycznych, termowizyjnych, radarowych, interferometrycznych i radiometrycznych. W szczególności zdobywa wiedzę dotyczącą syntezy algorytmów przetwarzania sygnałów i danych oraz programowego ich modelowania. Duży nacisk położony jest na projektowanie i badania cyfrowych systemów przetwarzania informacji oraz ich fuzji z uwzględnieniem zasad inżynierii oprogramowania, a w tym i modelowania wizualnego z wykorzystaniem języka UML. Treści przedmiotów dotyczą zarówno urządzeń aktywnych jak i pasywnych, funkcjonujących autonomicznie lub w systemach. Prowadzący tę specjalność nauczyciele akademiccy mają odpowiednią wiedzę teoretyczną wzbogacaną doświadczeniami z prac badawczych realizowanych w obszarach tematycznych zilustrowanych poniżej. Nowoczesny plan studiów gwarantuje, że absolwent znajdzie zatrudnienie w wielu profesjonalnych zespołach działających w zakresie elektroniki i telekomunikacji. Szczególnie dotyczy to krajowych i zagranicznych instytucji zajmujących się obserwacjami zdalnymi (teledetekcyjnymi) szeroko rozumianego środowiska. Zajęcia w ramach w.w. specjalności prowadzone są wspólnie przez nauczycieli akademickich Zakładu Teledetekcji oraz Instytutu Optoelektroniki z wykorzystaniem unikalnej w skali kraju bazy laboratoryjnej obu zespołów.

Kadra Zakładu prowadzi m. in. następujące przedmioty:

 • Podstawy teledetekcji
 • Przetwarzanie sygnałów
 • Przetwarzanie sygnałów losowych
 • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
 • Metody i techniki teledetekcji
 • Modelowanie oraz przetwarzanie zobrazowań teledetekcyjnych
 • Radarowe sygnały złożone
 • Metody symulacyjne w radiolokacji
 • Elektroniczne urządzenia i systemy teledetekcyjne
 • Podstawy akustyki stosowanej
 • Podstawy akustolokacji
 • Akustoelektronika
 • Wybrane rozwiązania oraz metody pomiarowe w technice radiolokacyjnej
 • Radary specjalnych zastosowań