NAGRODY I WYRÓŻNIENIA przyznane pracownikom ZAKŁADU TELEDETEKCJI w Instytucie Radioelektroniki WEL WAT

Poprzednie nazwy zakładu:

 • do grudnia 1994 był to Zakład Radiolokacji w Instytucie Radiolokacji Wydziału Elektroniki WAT,
 • w latach 1994-2005 był to Zakład Teorii i Techniki Radiolokacji w Instytucie Radiolokacji Wydziału Elektroniki WAT,
 • od 03.02.2005 jest to Zakład Teledetekcji w Instytucie Radioelektroniki (IRE) WEL WAT
 1. Ppłk mgr inż. Stanisław JANKE; Zespołowe wyróżnienie Ministra Obrony Narodowej w dziedzinie nauki i techniki za adaptację urządzeń specjalnych. 1970r.
 2. Kpt. mgr inż. Stanisław MASTERNAK, kpt. mgr inż. Andrzej GRZESIAK, por. mgr inż. Sławomir SZYMAŃSKI, Zespołowa Nagroda Rektorska za opracowanie koncepcji rozwiązania symulatora sytuacji rozpoznania radiolokacyjnego, Warszawa, WAT, 1970.
 3. Ppłk mgr inż. Stanisław KOZIMOR, mjr mgr inż. Jan SOŁOWICZ, ppłk mgr inż. Stanisław JANKE, ppłk mgr inż. Zygmunt OSTROWSKI; Zespołowa Nagroda Rektorska za opracowanie imitatora celu dla samolotu myśliwskiego. Warszawa, WAT. 1971.
 4. Płk doc. dr inż. Tadeusz KĄTCKI, mjr dr inż. Tadeusz MAJEWSKI, por. mgr inż. Zbigniew KOWALSKI, por. mgr inż. Jan STOCH, mjr mgr inż. Władysław ALFAWICKI, mjr mgr inż. Marian KŁOSZEWSKI; Zespołowa Nagroda Rektorska za opracowanie metody identyfikacji stacji radiolokacyjnych. Warszawa, WAT. 1971.
 5. Ppłk mgr inż. Bogdan UNRATH, ppłk mgr inż. Edward REMISZEWSKI, kpt. mgr inż. Julian BŁAŻEJAK, kpt. mgr inż. Franciszek SZUTKOWSKI; Zespołowa Nagroda Rektorska za opracowanie analizy własności sprzętu rozpoznania i wykrywania radioelektronicznego. Warszawa, WAT. 1971.
 6. Mjr mgr inż. Jan SOŁOWICZ; Zespołowa nagroda Ministra Obrony Narodowej III-go stopnia w dziedzinie nauki i techniki za opracowanie koncepcji, projektu technicznego, wykonania prototypu i serii informacyjnej imitatora celów powietrznych przeznaczonego do szkolenia pilotów. 1972.
 7. Mjr dr inż. Tadeusz MAJEWSKI; Zespołowa Nagroda Rektorska za opracowanie nowego programu studiów Wydziału Elektroniki WAT. Warszawa, WAT. 1972.
 8. Ppłk mgr inż. Marian ROSZAK, mjr mgr inż. Mariusz MĘŻYK, por. mgr inż. Sławomir SZYMAŃSKI, kpt. mgr inż. Bernard JUREWICZ, mjr. mgr inż. Andrzej GRZESIAK, por. mgr inż. Wojciech KOCAŃDA, ppłk. mgr inż. Marian SAWICKI, mgr inż. Stanisław STĘPIEŃ; Zespołowa Nagroda Rektorska za opracowanie i wykonanie imitatora do szkolenia operatorów stacji radiolokacyjnych. Warszawa, WAT. 1972.
 9. Por. mgr inż. Tomasz RAPACKI; Zespołowa nagroda Ministra Obrony Narodowej I-go stopnia w dziedzinie nauki i techniki za opracowanie trenażerów radiolokacyjnych i laserowych. 1973.
 10. Płk dr inż. Stanisław JANKE, ppłk mgr inż. Mikołaj FOLTYNIEWICZ, mjr mgr inż. Julian BŁAŻEJAK, mjr Józef SIEGERT, Ireneusz KOSUCIŃSKI, techn. Kazimierz WAŃDOCH; Zespołowa Nagroda Rektorska za opracowanie zasad eksploatacji stacji radiolokacyjnych przy oddziaływaniu zakłóceń i udział w opracowaniu i wykonaniu symulatora. Warszawa, WAT. 1973.
 11. Prof. dr inż. Tadeusz KĄTCKI został wyróżniony przez Komitet Nagród Państwowych nagrodą zespołową i-go stopnia za udział w opracowaniu i wdrożeniu do produkcji seryjnej urządzenia radiolokacyjnego (1974).
 12. Płk doc. dr inż. Stanisław JANKE; Zespołowa nagroda Ministra Obrony Narodowej III-go stopnia w dziedzinie nauki i postępu techniczno – organizacyjnego za modernizację pokładowej stacji radiolokacyjnej. 1974.
 13. Płk doc. dr inż. Stanisław JANKE, kpt. mgr inż. Wojciech KOCAŃDA, kpt. mgr inż. Sławomir SZYMAŃSKI, kpt. mgr inż. Bernard JUREWICZ; Zespołowa nagroda Ministra Obrony Narodowej I-go stopnia w dziedzinie nauki i postępu techniczno – organizacyjnego za opracowanie imitatora radiolokacyjnego. 1975.
 14. Płk doc. dr inż. Stanisław JANKE, kpt. mgr inż. Wojciech KOCAŃDA, ppłk mgr inż. Marian ROSZAK, kpt. mgr inż. Sławomir SZYMAŃSKI, kpt. mgr inż. Bernard JUREWICZ; Zespołowa Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki za udział w realizacji pracy „Opracowanie imitatora celów i zakłóceń dla stacji radiolokacyjnych". Warszawa, 1976.
 15. Ppłk dr inż. Tadeusz MAJEWSKI; Nagroda Rektorska za opracowanie hybrydowego zestawu komputerowego dla imitacji i obróbki sygnałów radiolokacyjnych. Warszawa, WAT. 1976.
 16. Płk doc. dr inż. Stanisław JANKE, ppłk mgr inż. Mikołaj FOLTYNIEWICZ, kpt. mgr inż. Zbigniew KOWALSKI, Jerzy ŁĘGA; Zespołowa Nagroda Rektorska za opracowanie zasad eksploatacji stacji radiolokacyjnych przy oddziaływaniu zakłóceń i udział w opracowaniu i wykonaniu symulatora. Warszawa, WAT. 1976.
 17. Por. mgr inż. Adam KAWALEC; Zespołowa Nagroda Rektorska za opracowanie podzespołów z akustycznymi falami powierzchniowymi i konwolutorów. Warszawa, WAT, 1977.
 18. Płk prof. dr inż. Tadeusz KĄTCKI, płk doc. dr inż. Stanisław JANKE, płk mgr inż. Stanisław KOZIMOR, ppłk dr inż. Andrzej Grzesiak, ppłk mgr inż. Stanisław MASTERNAK, ppłk mgr inż. Marian ROSZAK, ppłk mgr inż. Jan SOŁOWICZ, mjr mgr inż. Wojciech KOCAŃDA, mjr mgr inż. Tomasz RAPACKI, mjr mgr inż. Sławomir SZYMAŃSKI; KOMITET NAGRÓD PAŃSTWOWYCH przyznał Nagrodę Zespołową II-go stopnia w dziedzinie techniki za opracowanie i przekazanie do produkcji rodziny imitatorów sytuacji radiolokacyjnych i radioelektronicznych. Warszawa, 1978.
 19. Płk doc. dr inż. Stanisław JANKE, ppłk mgr inż. Marian ROSZAK, kpt. mgr inż. Bernard JUREWICZ, mjr mgr inż. Wojciech KOCAŃDA, mjr mgr inż. Sławomir SZYMAŃSKI; Dyplom Ministerstwa Obrony Narodowej za współautorstwo pracy pt. Sposób imitacji tras celów powietrznych i zakłóceń w systemie wykrywania i rozpoznania radiolokacyjnego. Praca ta zajęła I-wsze miejsce w konkursie na Najwartościowszy projekt wynalazczy i nowatorski. Warszawa, 1978.
 20. Płk prof. dr inż. Tadeusz KĄTCKI, płk mgr inż. Edward REMISZEWSKI, kpt. mgr inż. Michał NAROWSKI, kpt. mgr inż. Jerzy KRAJEWSKI, por. mgr inż. Andrzej SITARSKI; Zespołowa Nagroda Rektorska za opracowanie i wykonanie rejestratora sygnałów radiolokacyjnych. Warszawa, WAT. 1978.
 21. Płk doc. dr inż. Stanisław JANKE, ppłk dr inż. Mikołaj FOLTYNIEWICZ, kpt. mgr inż. Janusz PIELA, kpt. Antoni SIWEK; Zespołowa Nagroda Rektorska za opracowanie systemu do projektowania specjalizowanych mikrokomputerów. Warszawa, WAT. 1978.
 22. Płk dr inż. Stanisław JANKE, ppłk dr inż. Andrzej Grzesiak, mjr mgr inż. Julian BŁAŻEJAK, płk mgr inż. Edward REMISZEWSKI, kpt. mgr inż. Zbigniew PONIATOWSKI; Zespołowa Nagroda Rektorska za opracowanie symulacyjnych metod badania układów obróbki sygnałów radiolokacyjnych. Warszawa, WAT. 1978.
 23. Kpt. mgr inż. Adam KAWALEC; Zespołowa Nagroda Rektorska za opracowanie i wdrożenie opóźniających i dyspersyjnych linii na falach powierzchniowych. Warszawa, WAT, 1979.
 24. Płk doc. dr inż. Stanisław JANKE, mjr mgr inż. Sławomir SZYMAŃSKI, mgr inż. Andrzej WIŚNIEWSKI; Zespołowa nagroda Ministra Obrony Narodowej II-go stopnia w dziedzinie nauki i postępu techniczno – organizacyjnego za opracowanie systemu komutacji informacji radiolokacyjnej na stanowiskach dowodzenia. 1980.
 25. Ppłk dr inż. Andrzej GRZESIAK, ppłk dr inż. Jan SOŁOWICZ, ppłk mgr inż. Julian BŁAŻEJAK, mjr dr inż. Jerzy PIETRASIŃSKI, mjr mgr inż. Józef DARŁAK; Zespołowa Nagroda Rektorska za opracowanie symulacyjnych metod badania odporności stacji radiolokacyjnych na zakłócenia. Warszawa, WAT,1981.
 26. Płk doc. dr inż. Stanisław JANKE, ppłk mgr inż. Sławomir SZYMAŃSKI, mjr mgr inż. Benedykt JAKUBOWSKI, mjr mgr inż. Antoni SIWEK, mgr inż. Andrzej WIŚNIEWSKI; Nagroda Ministra Obrony Narodowej I-go stopnia zespołowa za opracowanie szkoleniowego imitatora sytuacji powietrznej MISR, 1983.
 27. Płk dr inż. Andrzej GRZESIAK, płk dr inż. Jan SOŁOWICZ, ppłk mgr inż. Wojciech KOCAŃDA, mjr mgr inż. Józef DARŁAK; Zespołowa Nagroda Rektorska za nowatorskie opracowanie skryptów z przedmiotów specjalizujących kierunku radiolokacji oraz przystosowanie sprzętu do szkolenia słuchaczy zagranicznych. Warszawa, WAT,1983.
 28. Mjr dr inż. Adam KAWALEC; Zespołowa Nagroda Rektorska za opracowanie kompletu linii dyspersyjnych na akustycznych falach powierzchniowych. Warszawa, WAT, 1983.
 29. Płk dr inż. Mikołaj FOLTYNIEWICZ, mjr mgr inż. Antoni SIWEK, inż. Józef CICHOCKI; Zespołowa Nagroda Rektorska za opracowanie i wdrożenie sterownika stacyjnych imitatorów sytuacji radiolokacyjnej. Warszawa, WAT, 1984.
 30. Kpt. mgr inż. Czesław LEŚNIK; Nagroda Rektorska za opracowanie pomocy dydaktycznych do przedmiotu "Urządzenia radiolokacyjne". Warszawa, WAT, 1984.
 31. Ppłk dr inż. Adam KAWALEC; Zespołowa Nagroda Rektorska za opracowanie i wykonanie trójfazowego przetwornika jednokierunkowego na AFP. Warszawa, WAT, 1984.
 32. Ppłk dr inż. Stanisław MALINOWSKI, płk dr inż. Aleksander GLIWIŃSKI, ppłk mgr inż. Bernard JUREWICZ, kpt. mgr inż. Andrzej PIENIĘŻNY, kpt. mgr inż. Czesław LEŚNIK w grudniu 1985r. Nagroda Rektorska zespołowa za opracowanie modelu radaru geofizycznego. Warszawa, WAT, 1985.
 33. Ppłk dr inż. Adam KAWALEC; Zespołowa Nagroda Rektorska za opracowanie linii dyspersyjnych na AFP o gładkiej charakterystyce. Warszawa, WAT, 1985.
 34. Płk doc. dr inż. Stanisław JANKE, płk dr inż. Jan SOŁOWICZ, płk mgr inż. Julian BŁAŻEJAK, ppłk dr inż. Jan STOCH, ppłk dr inż. Wojciech KOCAŃDA, ppłk dr inż. Franciszek SZUTKOWSKI; Nagroda Rektorska zespołowa za prace badawcze w dziedzinie radiolokacji oraz rozpoznawania i obezwładniania radioelektronicznego. Warszawa, WAT, 1986.
 35. Płk dr inż. Mikołaj FOLTYNIEWICZ, ppłk mgr inż. Zbigniew KOWALSKI, ppłk mgr inż. Antoni SIWEK, inż. Józef CICHOCKI; Zespołowa Nagroda Rektorska za opracowanie generatora sterowanych tras. Warszawa, WAT,1986.
 36. Ppłk dr inż. Wojciech KOCAŃDA, kpt. mgr inż. Czesław LEŚNIK, kpt. mgr inż. Jerzy GOCA, ppłk mgr inż. Józef DARŁAK; Nagroda Rektorska zespołowa za opracowanie cyfrowego rejestratora sygnałów radiolokacyjnych. Warszawa, WAT, 1987.
 37. Ppłk dr inż. Adam KAWALEC; Zespołowa Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za cykl prac pt. „Niekonwencjonalne rozwiązania układów na akustycznych falach powierzchniowych /AFP/". Warszawa, 1987.
 38. Ppłk dr inż. Adam KAWALEC; Nagroda Rektorska zespołowa za opracowanie i wykonanie podzespołów linii dyspersyjnych na AFP o szczególnych właściwościach kompresyjnych. Warszawa, WAT, 1987.
 39. Płk dr inż. Wojciech KOCAŃDA, płk dr inż. Jan SOŁOWICZ, ppłk mgr inż. Józef DARŁAK, kpt. mgr inż. Czesław LEŚNIK, doc. dr inż. Stanisław TURCZYŃSKI; Nagroda Rektorska zespołowa za opracowanie cyfrowego imitatora sygnałów radiolokacyjnych na częstotliwości pośredniej. Warszawa, WAT, 1988.
 40. Ppłk dr inż. Lesław PARADOWSKI, ppłk dr inż. Adam KAWALEC, ppłk dr inż. Jerzy FILIPIAK; Nagroda Rektorska zespołowa za opracowanie kompresyjnego analizatora sygnałów radiolokacyjnych na liniach dyspersyjnych z akustyczną falą powierzchniową. Warszawa, WAT, 1988.
 41. Płk dr inż. Mikołaj FOLTYNIEWICZ, ppłk mgr inż. Benedykt JAKUBOWSKI, ppłk mgr inż. Antoni SIWEK, ppłk mgr inż. Andrzej SITARSKI; Zespołowa Nagroda Rektorska za opracowanie imitatora powietrznej i nawodnej sytuacji radiolokacyjnej. Warszawa, WAT,1989.
 42. Ppłk dr inż. Adam KAWALEC; Nagroda zespołowa Zarządu Głównego Naczelnej Organizacji Technicznej za współautorstwo w osiągnięciu naukowo-technicznym, pn. „Dyspersyjna linia opóźniająca z przetwornikami międzypalczastymi o równoległych elektrodach". Warszawa, 1990.
 43. Płk dr hab. inż. Lesław PARADOWSKI, płk dr inż. Piotr GAJEWSKI, ppłk mgr inż. Zenon ULBIN, płk dr inż. Grzegorz RÓŻAŃSKI, płk dr inż. Tomasz RAPACKI, płk dr inż. Henryk MADURA, płk dr inż. Sławomir SZYMAŃSKI, płk dr inż. Józef KWIATOSZ, płk dr inż. Józef BOKSA, płk dr inż. Zdzisław PENCAK, płk dr inż. Jerzy PIETRASIŃSKI, płk mgr inż. Janusz SAMORAJ, mjr mgr inż. Andrzej WITCZAK; Zespołowa Nagroda Dziekańska za opracowanie nowych planów i programów ramowych studiów dwustopniowych (studia wyższe zawodowe oraz studia wyższe) w WEL WAT. Warszawa, 1994.
 44. Mjr mgr inż. Elwir JASIŃSKI, kpt. mgr inż. Dariusz BĘKARCIAK, por. inż. Dariusz SILKO; Nagroda Dziekana WEL WAT zespołowa za opracowanie stanowisk laboratoryjnych do przedmiotów: Technika urządzeń radiolokacyjnych oraz Urządzenia radiolokacyjne. Warszawa, WAT, 1999.
 45. Płk dr inż. Jerzy PIETRASIŃSKI; Nagroda Rektorska zespołowa za szczególne osiągnięcia w rozwoju krajowej techniki radarowej i rozpoznania radioelektronicznego. Warszawa, WAT, 2001.
 46. Dr hab. inż. Adam KAWALEC; Nagroda Rektorska zespołowa za opracowanie projektu oraz oprogramowania specjalistycznego stacji rozpoznania pokładowych systemów radioelektronicznych GUNICA. Warszawa, WAT, 2006.
 47. Dr hab. inż. Adam KAWALEC; Nagroda Rektorska zespołowa za opracowanie projektu oraz oprogramowania prototypu systemu WOŁCZENICA. Warszawa, WAT, 2007.
 48. Por. mgr inż. Paweł KACZMAREK; trzecie miejsce w zorganizowanym przez AP/AES/MTT Joint Chapter Poland Section IEEE konkursie na najlepszą pracę magisterską z dziedziny techniki mikrofalowej, antenowej oraz systemów radiolokacyjnych za pracę pod tytułem: "Symulator mikrofalowego dyskryminatora fazy". Nagrodę wręczono w ramach 17 konferencji MIKON 2008, Wrocław, maj 2008.
 49. Dr hab. inż. Adam KAWALEC; Nagroda Rektorska zespołowa za opracowanie projektu oraz oprogramowania specjalistycznego zestawu stacji rozpoznania pokładowych systemów radioelektronicznych pk. GUNICA-M i GUNICA-S. Warszawa, WAT, 2009.
 50. Ppłk dr inż. Mateusz PASTERNAK, DIPLOMA, Brussels, EUREKA, The Belgian and International Trade Fair for Technological Innovation; for the Rayleigh wave driven rotary motor, SILVER MEDAL, Brussels, 20th November, 2010.
 51. Ppłk dr inż. Mateusz PASTERNAK, International Warsaw Invention Show IWIS 2010, GOLD MEDAL for the Rayleigh wave driven rotary motor. Warsaw, 22 of October, 2010.
 52. Ppłk dr inż. Mateusz PASTERNAK, International Trade Fair „Ideas – Inventions – New Products", Nuremberg, GOLDMEDAILLE for the Rayleigh wave driven rotary motor. International Jury of iENA 2010, 30th, October, 2010.
 53. Andrzej Arvaniti, Cezary Gurzyński, Paweł Kaczmarek, Janusz Karczewski, Marian Łapiński, Mariusz Łuszczyk, Tomasz Orzechowski, Manuela Orzeł-Tatarczuk, Mateusz Pasternak (project menager), Jarosław Popkowski, Zenon Szczepaniak, Konrad Sienicki, Dariusz Silko, Bronisław Wajszczyk, Paweł Woliński, DIPLOMA, Brussels, EUREKA, The Belgian and International Trade Fair for Technological Innovation; for the Mobile platform witch ultra-wideband radar detecting dangerous underground objects, SILVER MEDAL, Brussels, 10th November, 2011.
 54. Mateusz PASTERNAK, Konrad Sienicki, Witold Miluski, Paweł Kaczmarek, Dariusz Silko, International Trade Fair „Ideas – Inventions – New Products", Nuremberg, GOLDMEDAILLE for the Handheld system for dangerous buried objects detection with ultra-wideband ground penetrating radar. International Jury of iENA 2011, 29th, October, 2011.
 55. International Invention Show & Technomart – Taipei - Special Award, Best Innovation Award & Diploma The Institute of Science and Technology of Mexico City for the Rayleigh wave driven rotary motor, 2011.
 56. prof. dr hab. inż. Adam KAWALEC, prof. dr hab. inż. Bronisław STEC, dr hab. inż. Witold CZARNECKI, dr inż. Jerzy PIETRASIŃSKI, dr inż. Andrzej WITCZAK, dr inż. Czesław LEŚNIK, ppłk dr inż. Mateusz PASTERNAK, dr inż. Adam RUTKOWSKI, dr inż. Waldemar SUSEK; Nagroda Rektorska zespołowa za "Opracowanie zaawansowanych technologii radarowych dla zastosowań wojskowych oraz cywilnych", Warszawa WAT, 2012.