Zakład Teledetekcji posiada unikalne w skali kraju laboratorium. Mieści się ono na specjalnie wydzielonym do tego terenie WAT. Głównym obiektem jest budynek dydaktyczny (bl. 80) w którym znajdują się bogato wyposażone sale laboratoryjne oraz pokoje nauczycieli akademickich. W salach laboratoryjnych rozwinięte są m. in. stanowiska:

  • ANALIZA SYGNAŁÓW RADAROWYCH ORAZ ICH FILTRACJA Z ZAKŁÓCEŃ Z ZASTOSOWANIEM IMITATORA SYGNAŁÓW
  • BADANIE DEKODERA PASYWNEGO IFF Z WYKORZYSTANIEM IMITATORA IFF
  • SYMULACJA PRACY RADARU TRÓJWSPÓŁRZĘDNEGO DALEKIEGO ZASIĘGU
  • RADAR BRZEGOWY CR-634L
  • RADAR LOTNISKOWY ASR-8
  • RADAR POLICYJNY DO POMIARU SZYBKOŚCI POJAZDÓW RAPID 2Ka

Na zewnątrz budynku uwagę zwraca system antenowy uruchomionego w roku 2005 radaru ASR-8. Znajdują się tam ponadto radary obserwacyjne: BRDA (TRC-20), Justyna-82, Bożena-31, Justyna ML.