dr hab. inż. Jerzy Pietrasiński, prof. WAT


pom. 112, bud.80
tel. +48 261 839 639
e-mail: jerzy.pietrasinski@wat.edu.pl


 Publikacje:

 • Baza publikacji WEL
 • ORCID
 • Scopus

dr hab. inż. Czesław Leśnik, prof. WAT


pom. 24, bud. 61
tel. +48 261 837 431
e-mail: czeslaw.lesnik@wat.edu.pl


 Publikacje:

prof. dr hab. inż. Mateusz Pasternak


pom. 110, bud. 80
tel. +48 261 837 667
e-mail: mateusz.pasternak@wat.edu.pl


 Publikacje:

 • Baza publikacji WEL
 • ORCID
 • Scopus

dr inż. Tomasz Borowski


pom. 104, bud. 80
tel. +48 261 837 245
e-mail: tomasz.borowski@wat.edu.pl


 Publikacje:

 • Baza publikacji WEL
 • ORCID
 • Scopus

dr inż. Witold Miluski


pom. 111, bud. 80
tel. +48 261 839 639
e-mail: witold.miluski@wat.edu.pl


 Publikacje:

 • Baza publikacji WEL
 • ORCID
 • Scopus

ppłk dr inż. Piotr Serafin


pom. 106, bud. 80
tel. +48 261 837 593
e-mail: piotr.serafin@wat.edu.pl


 Publikacje:

 • Baza publikacji WEL
 • ORCID
 • Scopus

ppor. mgr inż. Michał Górny


pom. 3, bud. 80
tel. +48 514 744 694
e-mail: michal.gorny@wat.edu.pl


 Publikacje:

 • ORCID
 • Scopus

mjr mgr inż. Paweł Kaczmarek


pom. 103, bud. 80
tel. +48 261 837 511
e-mail: pawel.kaczmarek@wat.edu.pl


 Publikacje:

 • Baza publikacji WEL
 • ORCID
 • Scopus

mgr inż. Janusz Karczewski


pom. 11, bud. 80
tel. +48 261 839 526
e-mail: janusz.karczewski@wat.edu.pl


 Publikacje:

 • ORCID
 • Scopus

por. mgr inż. Dominik Mały


pom. 4, bud. 114
tel. -
e-mail: dominik.maly@wat.edu.pl


 Publikacje:

kpt mgr inż. Dymitr Pietrow


pom. 115, bud. 80
tel. +48 261 837 245
e-mail: dymitr.pietrow@wat.edu.pl


 Publikacje:

 • ORCID
 • Scopus

mgr inż. Dariusz Silko


pom. 12, bud. 80
tel. +48 261 837 506
e-mail: dariusz.silko@wat.edu.pl


 Publikacje:

 • Baza publikacji WEL
 • ORCID
 • Scopus