Bardzo duży nacisk położono w Instytucie na rozwój współpracy naukowej zarówno w środowisku krajowym, jak i w skali międzynarodowej. Przykładem takiej działalności jest udział ISŁ w projektach realizowanych pod auspicjami Panelu IST RTO NATO. Nawiązano tu współpracę z Instytutem Telekomunikacji i Ergonomii – FKIE z Niemiec, który realizuje prace badawcze na rzecz obronności Niemiec. W ramach tej współpracy zrealizowano wspólny projekt dotyczący zastosowań Internetowego standardu IP wersji 6 w systemach militarnych oraz projekt dotyczący zarządzania zasobami w mobilnych sieciach bezprzewodowych.

W ramach projektów EDA powstają konsorcja przemysłowo-naukowe, w których instytut uczestniczy w dość znaczącym stopniu, jak we wspomnianych projektach WOLF, ICAR, CORASMA. Uczestniczą w nim przemysłowe instytucje zagraniczne, takie jak: AMPER PROGRAMAS, INDRA, THALES, ROHDE & SCHWARZ, SAGEM, SELEX, KIT, UPV, Tekever, JOANNEUM RESEARCH, TNO, TELETEL SA, FKIE, Saab AB, ALMAMATER (University of Bologna).

Od kilku lat ITK posiada umowę o współpracę z Uniwersytetem w Oulu, w ramach której realizujemy wymianę naukową i wspólne projekty badawcze, w tym z centrum badawczym telekomunikacji CRC tego uniwersytetu. Współpracujemy z politechnikami z Włoch, np. z Genui i Florencji, z Hiszpanii. Prowadzimy wymianę naukową i studencką z ENSIETA – Uniwersytetem w Breście (Francja), z Akademiami Wojskowymi w Belgii, Francji, Czechach, Słowacji. Spośród krajowych ośrodków akademickich i naukowo-badawczych, z którymi współpracuje ITK, należy wymienić: Politechnikę Warszawską, Politechnikę Wrocławską, Politechnikę Gdańską, Akademię Górniczo – Hutniczą, Polską Akademię Nauk Centrum Badań Kosmicznych, Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Wojskowy Instytut Łączności, Wojskowe Zakłady Elektroniczne, ASSECO Poland S.A., OBR CTM S.A., Instytutem Łączności – PIB.

Współpracujemy z krajowymi firmami i ośrodkami przemysłowymi; są to m.in. wojskowe zakłady łączności WZŁ-1 Zegrze i WZŁ-2 Czernica, RADWAR, RADMOR, DGT, UNITRONEX, KenBit, SILTEK.