Prace i badania naukowe realizowane w Zakładzie w latach 2004-2015:

  • Cyfrowy pomiar kąta z transformatorem położenia kątowego
  • Metoda i system do pomiaru stabilności panewki stawu biodrowego w protezoplastyce rewizyjnej z użyciem zamrożonych przeszczepów kostnych
  • Stanowisko do badania wybranych stawów człowieka
  • Przepływomierze  elektromagnetyczne dla kanałów otwartych
  • Analiza ugięć protezy zębowej