W ramach kierunku Energetyka zakład realizuje specjalność Elektroenergetyka.

Studia na tej specjalności  umożliwiają uzyskanie wszechstronnej wiedzy w zakresie wytwarzania, przesyłania, rozdziału i efektywnego użytkowania energii elektrycznej, w tym również o technicznych aspektach przekształcania różnych form energii, w szczególności energii mechanicznej na elektryczną oraz elektrycznej na mechaniczną i cieplną.

Kierunek kształcenia Energetyka obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące:

 • wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej,
 • przekształcania i użytkowania energii elektrycznej,
 • jakości energii elektrycznej i metod jej poprawy,
 • gospodarki i zarządzania energią elektryczna,
 • cyfrowych systemów przesyłania informacji,
 • systemów przetwarzania i pomiaru  sygnałów elektrycznych,
 • elementów energetyki odnawialnej (systemy -  wiatrowe, solarne, pływowe, geotermalne, bioenergetyczne),
 • systemów zasilania wyspowego oraz obiektów mobilnych.

Program nauczania, oprócz przedmiotów ogólnych i podstawowych (języki, przedmioty humanistyczne i ekonomiczne, matematyka, fizyka, informatyka, metrologia), obejmuje szeroką gamę przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych kształtujących umiejętności absolwenta typowe dla specjalności.

Absolwenci specjalności elektroenergetyka przygotowani są do:

 • samodzielnej pracy w obszarach energetyki zawodowej oraz eksploatacji systemów elektroenergetycznych przemysłowych i komunalnych, projektowania i prowadzenia procesów stosowanych w energetyce i przemysłach pokrewnych,
 • prowadzenia badań procesów przetwarzania energii maszyn i urządzeń energetycznych, realizacji modernizacji procesów i maszyn oraz wdrażania nowych technologii,
 • rozwiązywania problemów technicznych, ekonomicznych, społecznych i ekologicznych z zakresu energetyki,
 • zakładania małych firm i zarządzania nimi,
 • kontynuacji edukacji na studiach doktoranckich i uczestniczenia w badaniach w dziedzinie szeroko rozumianej energetyki.

Inżynierowie tej specjalności znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach i firmach zajmujących się budową i eksploatacją systemów energetycznych, systemów zasilania lokalnego oraz eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych u odbiorców energii elektrycznej.

Energetycy poszukiwani są również w takich dziedzinach, jak: inżynieria ruchu, diagnostyka, bezpieczeństwo oraz niezawodność urządzeń i systemów, zarządzanie w gospodarce energetycznej, sterowanie i automatyzacja systemów i urządzeń energetycznych, monitorowanie i nadzorowanie działalności przedsiębiorstw odnośnie ochrony środowiska i utylizacji odpadów, badania i nauka. Mogą pracować w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją w obszarze systemów energetycznych i zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucja energii.

Pracownie

Pracownia Obwodów i Sygnałów
pom. 81 i 83 w budynku 100

Pracownia Jakości Energii Elektrycznej
pom. 049 w budynku 100

Pracownia Energoelektroniki i Inteligentnych Instalacji Elektrycznych
pom. 062 w budynku 100

Pracownia Maszyn Elektrycznych i Zasilania
pom. 058 w budynku 100