Instytut Systemów Łączności Wydziału Elektroniki w roku akademickim 2022/2023 organizuje studia podyplomowe pn.:

"Systemy i sieci telekomunikacyjne".

 

Cel

Głównym celem niestacjonarnych studiów podyplomowych pod nazwą „Systemy i sieci telekomunikacyjne” jest uaktualnienie wiedzy / zapoznanie z nowymi technikami i technologiami stosowanymi we współczesnych sieciach i systemach telekomunikacyjnych oraz uzyskanie niezbędnych umiejętności praktycznych umożliwiających efektywne wdrażanie oraz eksploatację systemów i sieci telekomunikacyjnych

Dla kogo przeznaczony?

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych

Czas trwania i sposób realizacji kursu

Studia podyplomowe mają charakter niestacjonarny i są realizowane w okresie od października 2022r. do lipca 2023r. Łączny czas trwania studiów wynosi 190 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach jedenastu zjazdów (jeden zjazd w miesiącu). Zajęcia audytoryjne odbywają się w czasie pierwszych dziesięciu zjazdów (180 godzin), natomiast ostatni (jedenasty – 10 godzin) zjazd jest przeznaczony na egzamin końcowy (październik 2023r.).

Opłaty

  • opłata rekrutacyjna: 85 zł. (nie podlega zwrotowi)
  • czesne: 7 600 zł. (płatne jednorazowo lub w 3. ratach)
  • opłata za dyplom: 30 zł

Osoba odpowiedzialna za studia podyplomowe w Instytucie Systemów Łączności:
dr inż. Artur Bajda, prof. WAT
tel. +48 261 839 517 | +48 261 839 117
e-mail: artur.bajda@wat.edu.pl

Szczegółowe informacje o studiach podyplomowych