Dziekan Wydziału Elektroniki po zapoznaniu się z wynikami pracy komisji konkursowej na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2020/2021 wyróżnił 18 prac w konkursie Dziekana Wydziału Elektroniki WAT na najlepszą pracę dyplomo­wą w roku akademickim 2020/2021. Zwycięzcy otrzymali statuetki oraz dyplomy z rąk prorektora ds. naukowych Wojskowej Akademii Technicznej prof. dr. hab. inż. Andrzeja Dobrowolskiego oraz dziekana wydziału prof. dr. hab. inż Ryszarda Szpleta na inauguracji Wydzialu Elektroniki w dniu 8 października 2021 r.

KIERUNEK: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA – STUDIA I STOPNIA

1. Nagroda I stopnia:

sierż. pchor. inż. Sebastian TATKO temat pracy dyplomowej: “Projekt układu sterowania bezpilotowym statkiem powietrznym”
Promotor: dr inż. Stanisław KONATOWSKI

2. Nagroda II stopnia:

sierż. pchor. inż. Emilia GABRIELCZYK, temat pracy dyplomowej: Zastosowanie technik przetwarzania sygnału mowy w celu obiektywnej oceny wysiłku głosowego
Promotor: dr inż. Ewelina MAJDA-ZDANCEWICZ

3. Nagroda III stopnia ex aequo:

 

KIERUNEK: ENERGETYKA – STUDIA I STOPNIA

1. Nagroda I stopnia:

inż. Natalia DZIĘCIOŁ, temat pracy dyplomowej: Sprawność bloku energetycznego w stanach przejściowych
Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy WALENTYNOWICZ

 

KIERUNEK: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA – STUDIA II STOPNIA

1. Nagroda I stopnia ex aequo:

2. Nagroda II stopnia ex aequo:

3. Nagroda III stopnia ex aequo:

 

KIERUNEK: ENERGETYKA – STUDIA II STOPNIA

1.Nagroda I stopnia:

mgr inż. Aleksandra SKUZA, temat pracy dyplomowej: Analiza poprawności działania zabezpieczeń odległościowych w zmieniających się warunkach sieciowych
Promotor: dr inż. Marek SUPRONIUK

2. Nagroda  II stopnia:

mgr inż. Grzegorz KICANA, temat pracy dyplomowej: Opracowanie systemu dozoru upraw warzywnych
Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej MICHALSKI

Ponadto wyróżnienia otrzymali:

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PRACAMI NAGRODZONYCH STUDENTÓW !

 

W NAJBLIZSZYM CZASIE  ZORGANIZOWANA ZOSTANIE RÓWNIEŻ WYSTAWA PLAKATÓW NAGRODZONYCH PRAC