Dyrektor Instytutu

dr hab. inż. Zbigniew Watral, prof. WAT

zbigniew.watral@wat.edu.pl

tel.: 261 839 082
tel.: 600 786 868

Zastępca Dyrektora Instytutu

dr inż. Michał Wiśnios

michal.wisnios@wat.edu.pl

tel.: 261 839 135
tel.: 502 788 589

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. techniczno-ekonomicznych

mgr inż. Roman Wrona

roman.wrona@wat.edu.pl

tel.: 261 839 481
tel.: 603 986 042