Jeżeli jesteś na ostatnim roku studiów magisterskich bądź na 3 roku studiów inżynierskich poniżej przedstawiamy niezwykle ciekawą ofertę możliwości realizacji swojej pracy dyplomowej w firmie Veolia Energia Warszawa. Zaprezentowana oferta to połączenie stażu w firmie z jednoczesną możliwością realizacji pracy dyplomowej.

Co zyskujesz, współpracując z Veolią Energią Warszawa?

 • Doświadczenie w firmie, która zarządza największą siecią ciepłowniczą w Warszawie.
 • Opiekuna merytorycznego z Veolii Energii Warszawa.
 • Możliwość przygotowania swojej pracy dyplomowej, uczestnicząc jednocześnie w realizacji projektów ciepłowniczych.
 • Praktyczne spojrzenie na zagadnienia badawcze związane z prowadzonymi projektami.
 • Dostęp do rzeczywistych danych z badań doświadczalnych.
 • Wynagrodzenie w ramach pracy w projektach podczas przygotowywania pracy dyplomowej.
 • Firma przygotowała 16 atrakcyjnych tematów z następujących obszarów:

Harmonogram programu

 • 02.01.2023 – 27.01.2023 – nabór zgłoszeń kandydatów do udziału w programie
 • 30.01.2023 – rozpoczęcie rozmów kwalifikacyjnych
 • do 20.02.2023 – decyzja o zakwalifikowaniu uczestników programu
 • do 28.02.2023 – podpisywanie umów ze studentami
 • 01.03.2023 – rozpoczęcie XI edycji programu ,,Zrób Dyplom z Veolią”

Informacje dodatkowe

 • Czas trwania: 6 miesięcy (przeciętnie 32 godziny tygodniowo)
 • Data rozpoczęcia: najwcześniej marzec 2023 r.
 • Kwalifikacja studentów następuje na podstawie CV i rozmowy kwalifikacyjnej

Co zrobić, aby zgłosić się do programu?

Skontaktuj się wydziałowym koordynatorem by poinformować go o chęci uczestnictwa w programie. Koordynatorzy pomogą Ci w wyborze tematu i wskażą potencjalnego opiekuna naukowego z uczelni.

Wydziałowy kontakt

Poniżej znajdują się karty z opisami tematów prac dyplomowych:

 1. Analiza i modelowanie sprzedaży ciepła dla okresu przejściowego.
 2. Model węzła cieplnego hybrydowego.
 3. Sieci ciepłownicze 4. i 5. generacji w aglomeracjach miejskich.
 4. Algorytm do optymalizacji pracy węzłów hybrydowych.
 5. Power 2 Heat – nowoczesne elektroogrzewnictwo.
 6. Wykorzystanie Wisły jako źródła ciepła do zasilania sieci ciepłowniczej.
 7. Modernizacja Ciepłowni Międzylesie
 8. Wpływ parametrów wody sieciowej na wskazania systemu alarmowego rurociągów preizolowanych
 9. Analiza propagacji fali ciśnieniowej w rurociągach systemów ciepłowniczych
 10. Opracowanie metody zdalnego nadzoru nad rurociągami ciepłowniczymi wykonanymi w technologii kanałowej.  
 11. Rozkład naprężeń w złożu kruszywa w obszarze oddziaływania pracy preizolowanego rurociągu ciepłowniczego
 12. Wpływ kształtu i wielkości komórek w piance poliuretanowej zastosowanej do izolacji rur ciepłowniczych na właściwości mechaniczne rur preizolowanych
 13. Model wymiany ciepła dla rur preizolowanych instalowanych w gruncie. Wyznaczenie charakterystyki strat ciepła w zależności od rodzaju gruntu i głębokości osadzenia rurociągu.
 14. Nowoczesne systemy zarządzania siecią ciepłowniczą z rozproszonymi źródłami wytwarzania
 15. Warszawska Sieć Ciepłownicza 2030
 16. Układy metrologiczne w sieciach ciepłowniczych 

Więcej informacji o konkursie na stronie: https://energiadlawarszawy.pl/oferta-dla-studentow-zrob-dyplom-z-veolia-xi-edycja-styczen-2023/