Z wielkim żalem informujemy, że w dniu 19.11.2021r. w wieku 94 lat zmarł Pan prof. dr inż. Wojciech Oszywa.

 

Prof. Oszywa był inicjatorem utworzenia pierwszej w WAT struktury instytutowej oraz wieloletnim Szefem Instytutu Systemów Łączności.

Był wybitnym naukowcem i specjalistą w dziedzinie systemów telekomunikacyjnych, wspaniałym pedagogiem, wychowawcą wielu pokoleń studentów, doktorantów, naukowców. Jako Szef Instytutu szczególną uwagę zwracał na podniesienie poziomu naukowego kadry instytutu przez zdobywanie stopni naukowych, udziału w konferencjach naukowych, inspirowanie publikacji, tworzenie zespołów naukowych do wykonywania projektów badawczych dla Sił Zbrojnych i gospodarki narodowej.

Po zakończeniu pracy w instytucie w 2014r. nadal utrzymywał kontakty z Instytutem i Wydziałem, uczestniczył w posiedzeniach Rady Wydziału Elektroniki, był wielokrotnym członkiem komitetów programowych różnych konferencji. Brał udział w spotkaniach okolicznościowych organizowanych przez Instytut i Wydział, ale też bez okazji często odwiedzał nasze progi.

Wspominamy Pana Profesora jako człowieka życzliwego, przyjaznego, otwartego na innych, pełnego życia i energii.

Cześć Jego Pamięci