Zespół studentów z Wydziału Elektroniki WAT, inż. Daniel Białas oraz inż. Kamil Sawicki, zajęli III-miejsce w drugiej edycji międzynarodowego hackathonu FPGA. Zawody odbyły się w formie zdalnej w dniach 20-21 listopada i były zorganizowane przez firmę Nokia. Tegoroczne zadanie konkursowe polegało na opracowaniu urządzenia do walidacji transakcji w kryptowalucie NokiaCoin. Uczestnicy mieli 24 godziny na zaproponowanie rozwiązania w postaci systemu cyfrowego zaimplementowanego w FPGA. Organizatorzy zapewnili zdalny dostęp do płyt ewaluacyjnych z układem Cyclone V SoC-FPGA, maszynę wirtualną z zainstalowanym oprogramowaniem wiodących firm zajmujących się tą tematyką (Intel Quartus Prime, Simens EDA Questa Advanced Simulator i Onespin, MathWorks MATLAB & Simulink, Aldec Riviera-PRO) oraz całodobowe wsparcie techniczne.

Studenci pracowali w laboratorium badawczym Zakładu Techniki Cyfrowej ze wsparciem merytorycznym dra inż. Pawła Kwiatkowskiego, lidera zwycięskiego zespołu z ubiegłorocznej edycji hackathonu.

Inż. Daniel Białas oraz inż. Kamil Sawicki są studentami V-roku w Instytucie Radioelektroniki Wydziału Elektroniki i realizują obecnie prace magisterskie związane z przetwarzaniem sygnałów w układach FPGA. Wojskowa Akademia Techniczna była jednym z patronów wydarzenia.

Nagrodzonym studentom serdecznie gratulujemy!