W dniu 12.05.2022 roku odbyły się zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Eksploatacja Systemów Bezpieczeństwa dla grupy WEL19EB1S1 w firmie Janex International Sp. z o.o., której  siedziba znajduje się al. Jerozolimskich 411 w Pruszkowie. To już wieloletnia tradycja przerwana tylko pandemią. Zajęcia praktyczne w firmie rozpoczęła Pani Dyrektor Operacyjna firmy mgr Monika Baaj, która przedstawiła historię, dzień dzisiejszy oraz strukturę organizacyjną całej firmy. Po omówieniu najważniejszych zagadnień związanych z działalnością firmy dla studentów został przygotowany przez pracowników jedno godzinny wykład z najnowszych rozwiązań technicznych dla monitoringu wizyjnego z pokazem funkcjonowania omawianych zagadnień. Wykład prowadzili dwaj pracownicy firmy – mgr inż. Adam Janiak oraz mgr inż. Mateusz Nadolny – absolwenci Wydziału Elektroniki WAT- specjalność Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa. W czasie wykładu studenci od prowadzących wykład otrzymywali dużo pytań związanych z funkcjonowaniem elektronicznych systemów bezpieczeństwa. Prawidłowe odpowiedzi na pytania były nagradzane cennymi nagrodami ufundowanymi przez firmę. W dalszej części zajęć studenci zapoznali się ze wszystkimi działami technicznymi firmy oraz zaznajomili się z funkcjonowaniem i zasadą działania magazynu. Dalszą część spotkania ze studentami prowadziła Pani Kierownik ds. Sprzedaży, Reklamacji i Serwisu mgr inż. Marta Lipińska, także absolwentka naszego kierunku. Ostatnią częścią zajęć praktycznych dla studentów był pokaz z uruchomieniem wybranych systemów bezpieczeństwa zlokalizowanych w sali wykładowej firmy. Firma prowadzi certyfikowane szkolenia dla instalatorów systemów, a studenci Wydziału Elektroniki realizują praktyki techniczne w czasie wakacji, opracowują cześć praktyczną – pomiarową prac dyplomowych w firmie oraz dzięki uprzejmości pracowników firmy istnieje możliwość wypożyczenia nowoczesnych urządzeń systemów do realizacji badań – prac dyplomowych w instytucie. Studenci uczestniczą także bezpłatnie,  w organizowanych przez firmę szkoleniach dla instalatorów i serwisów systemów bezpieczeństwa.

Dziękujemy Pani Prezes firmy Justynie Kawacz-Matysiak za umożliwienie realizacji takich zajęć w firmie i oddelegowanie pracowników do prowadzenia zajęć.

Opracował dr hab. inż. Jacek Paś