Uwaga studenci rozpoczynający naukę w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022!

Wszyscy studenci rozpoczynający kształcenie w Wojskowej Akademii Technicznej w marcu 2022 r. mają obowiązek odbyć szkolenie BHP oraz zdać test na platformie e-learningowej.

W tym celu należy zalogować się na stronie https://e-learning.wat.edu.pl/, podając swój e-mail w domenie @student.wat.edu.pl.
(Szkolenia pozawydziałowe-> Zespół ds. BHP-> Szkolenie BHP dla studentów cywilnych).

Hasło do platformy jest takie samo, jak do poczty elektronicznej WAT.

Dotyczy to także osób, które zaliczały podobne szkolenie w ramach realizacji programu studiów pierwszego stopnia.

Szkolenie należy zaliczyć do dnia 18 marca 2022 r.