W dniu 4 września 2023 r. odbyło się robocze spotkanie w Sekcji Elektroniki, Telekomunikacji i Mikroelektroniki z przedstawicielami firmy Samsung, poświęcone perspektywom jej współpracy z Wydziałem Elektroniki. Firmę reprezentowali – Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu – p. Tomasz Chomicki oraz Dyrektor Samsung Memory – p. Maciej Kamiński. Ze strony Wydziału Elektroniki w spotkaniu udział wzięli: przewodniczący Sekcji Elektroniki, Telekomunikacji i Mikroelektroniki – płk dr hab. inż. Jan Kelner oraz jej członkowie: dr hab. inż. Jacek Jakubowski i dr inż. Tadeusz Sondej. W spotkaniu wziął udział również Z-ca Dyrektora Instytutu Systemów Łączności – ppłk dr. inż. Mariusz bednarczyk oraz Kierownik Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej  – dr hab. inż. Leszek Nowosielski. W ramach spotkania poruszono zagadnienie wspólnego utworzenia laboratorium dla urządzeń z zakresu cyberbezpieczeństwa przeznaczonego do certyfikowanych szkoleń oraz współpracy w zakresie testowania technologii przechowywania danych.