W dniu 19 października 2023 r. odbyło się spotkanie informacyjne Sekcji Wojskowej ze studentami wojskowymi II roku studiów, którzy stanęli przed wyborem specjalności występującej w programie studiów od IV semestru. Spotkanie było efektem deklaracji złożonych przez Członków Rady na plenarnym posiedzeniu w dniu 2 czerwca br., na którym zwrócono uwagę na potrzebę rzetelnego przedstawienia kandydatom na oficerów, którzy już studiują na Wydziale, specyfiki służby, możliwości rozwoju, doskonalenia i ścieżki awansowej oraz otoczenia, w którym znajdzie się absolwent po poszczególnych specjalnościach. W spotkaniu, które poprowadził Przewodniczący Sekcji Wojskowej – płk dr inż. Jarosław Bugaj wzięli udział przedstawiciele Zarządu P2 SG WP, Zarządu Wojsk Radiotechnicznych, Wojskowego Centrum Metrologii oraz nauczyciele akademiccy Wydziału, którzy zaprezentowali treści programowe oferowane w ramach specjalności.