Beam steering antenna i inne nowoczesne technologie w zakresie szerokopasmowej łączności radioliniowej będą tematem seminarium, które odbędzie się 18 kwietnia 2024 r. w formie hybrydowej. Na pierwsze spotkanie z cyklu seminariów „WAT ICT Days” zaprasza Instytut Systemów Łączności Wydziału Elektroniki WAT.

Patronat honorowy nad „WAT ICT Days” objął Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej, gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak.

Dynamiczny rozwój współczesnych technik i technologii informacyjnych i komunikacyjnych, potocznie nazywanych ICT (ang. Information and Communications Technologies), wpływa na funkcjonowanie społeczeństw oraz wielu gałęzi gospodarki. Coraz większe znaczenie ICT jest obserwowane w dziedzinie wojska, służb mundurowych i instytucji państwowych.

W obliczu wyzwań związanych z uwzględnianiem najnowszych trendów technologicznych w projektowaniu i eksploatacji rozwiązań ICT, Instytut Systemów Łączności Wydziału Elektroniki WAT powołał do życia inicjatywę „WAT ICT Days”. Podczas seminariów wiodące firmy technologiczne będą prezentowały oryginalne rozwiązania techniczne i nowoczesne technologie o przełomowym znaczeniu w obecnych i przyszłych zastosowaniach, szczególnie dla obronności i bezpieczeństwa państwa.

Organizator zaprasza wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w cyklu seminariów, w ramach których liderzy poszczególnych sektorów ICT podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz zaprezentują jak nowoczesne technologie wpływają na życie ludzi i społeczeństw.

Cykl seminariów rozpocznie spotkanie z przedstawicielami firmy Cambium Networks Global Defense Solutions zorganizowane w dniu 18 kwietnia 2024 r. w godz. 10.00 – 13.15, w auli Radiowego Centrum Naukowo-Dydaktycznego Wydziału Elektroniki WAT. W trakcie seminarium, firma Cambium, światowy leader rynku komunikacji bezprzewodowej, przedstawi technologie stosowane do budowy szerokopasmowych, specjalizowanych systemów radioliniowych w zastosowaniach wojskowych i specjalnych.

Agenda seminarium:

10.00 – 10.20 Cambium Networks Global Defense Solutions – informacje o firmie, ogólna charakterystyka rozwiązań łączności szerokopasmowej dla wojska i służb mundurowych
10.20 – 11.00 System do szerokopasmowej, niezawodnej łączności wojskowej

  • Parametry techniczne i zastosowane technologie
  • Technologia „Beam steering antenna”
  • Charakterystyka systemu masztowego

11.00 – 11.45 Pokaz praktyczny
11.45 – 12.00 Przerwa kawowa
12.00 – 12.45 Interfejs zarządzania, rola i zastosowanie skanera częstotliwości, funkcje bezpieczeństwa
12.45 – 13.15 Podsumowanie spotkanie. Pytania i odpowiedzi (Q&A)

Osoby zainteresowane mogą zarejestrować swój udział w seminarium do 16 kwietnia 2024 r. do godz. 20.00. Należy podać: imię i nazwisko, nazwę instytucji/uczelni/firmy oraz adres e-mail, na który zostanie przesłany link do spotkania. Dane te należy przesyłać na adres: dariusz.zmyslowski@wat.edu.pl

Tylko osoby zarejestrowane będą mogły wziąć udział w seminarium w trybie stacjonarnym lub zdalnym. Osoby uczestniczące w seminarium w trybie stacjonarnym powinny zgłosić się do Biura Przepustek WAT w budynku głównym (ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2), aby uzyskać możliwość wejścia na teren WAT.

Dariusz Zmysłowski
fot. źródło: Cambium Networks Global Defense Solutions