Planowany rozwój systemu elektroenergetycznego, a w szczególności budowa nowych,  dużych źródeł energii elektrycznej powoduje konieczność przebudowy systemu przesyłowo – rozdzielczego poprzez budowę nowych linii lub modernizację już istniejących. Dodatkowo sytuacja geopolityczna w naszym regionie wymaga pilnej rozbudowy systemu połączeń transgranicznej wymiany energii elektrycznej. Wiąże się to z koniecznością uzyskiwania przez przedsiębiorstwa energetyczne (lub innych inwestorów) zgody właścicieli nieruchomości na ich zajęcie i budowę niezbędnych urządzeń. Jak w tej sytuacji dojść do porozumienia z właścicielami nieruchomości i co, gdy strony nie dojdą do porozumienia? Co to oznacza dla nas, klientów przedsiębiorstw energetycznych?

Prelegent: dr Piotr Syryczyński, Multiconsult Polska Sp. z o.o., Główny Konsultant.

16.03.2023, sala 119/45 (budynek WEL), godzina 15.30 – 17.30.