Projekt instalacji zawsze dotyczy konkretnego budynku. Odpowiedzialność za to, że zbudowany w przyszłości budynek będzie zapewniał zachowanie bezpieczeństwa, życia, zdrowia, mienia, mając na względzie również ochronę środowiska i poszanowanie energii, spada na projektanta. Inwestor jedynie zgłasza taki projekt do uzyskania pozwolenia na budowę. Jednak wykonanie precyzyjnego projektu instalacji, w tym szczególnie elektrycznej, powinno być w naszym interesie. Dlaczego? Po odpowiedź zapraszamy na seminarium otwarte dla studentów, które będzie 19.01.2023 roku o godzinie 16.00 w Auli E/100.

Prelegent: Grzegorz Cupriak

19 stycznia 2023 godz. 16:00 Aula E