Prawie czterdzieści uczestników, reprezentujących różne jednostki uczestniczyło w odbywającej się po raz trzydziesty szósty na Wydziale Elektroniki WAT Konferencji Elektroniki, Telekomunikacji i Energetyki Studentów i Młodych Naukowców – SECON 2022. Organizatorem konferencji był Wydział Elektroniki (WEL) Wojskowej Akademii Technicznej oraz Koło Naukowe Elektroników oraz Koło Naukowe Energetyków. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor-Komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak.

Celem konferencji jest aktywizacja studentów i doktorantów zarówno Wydziału Elektroniki jak i całej Uczelni. Od wielu lat organizatorom przyświeca idea tworzenia forum do merytorycznej dyskusji i zdobywania pierwszych doświadczeń w życiu naukowym przez studentów i młodych naukowców. Tegoroczna konferencja po 2 letniej przerwie spowodowanej pandemią spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników.

Uroczystego otwarcia konferencji, która odbyła się w dniach 26-27 kwietnia 2022 r., dokonał prof. Ryszard Szplet, dziekan Wydziału Elektroniki WAT. Następnie wykład inauguracyjny  pt. „Półprzewodnikowe łączniki fotokonduktancyjne w zastosowaniu dla energetyki„ wygłosił dr hab. inż. Marek Suproniuk. W oparciu o zgłoszone referaty określono 7 sesji tematycznych obejmujących między innymi takie zagadnienia jak: cyfrowe przetwarzanie sygnałów i obrazów, łączność i teleinformatyka, systemy elektroniczne w lotnictwie, inżynieria materiałowa oraz systemy i sensory pomiarowe.

Wszystkie zgłoszone referaty poddano recenzji przed ich zaprezentowaniem. Jednocześnie w trakcie konferencji przedstawiciele komitetu programowego oceniali wygłoszone referaty. W pierwszym dniu konferencji komisja pracowała w składzie dr hab. inż. Jacek Jakubowski, prof. WAT – przewodniczący, dr inż. Mariusz Bednarczyk, dr inż. Paweł Kwiatkowski. W drugim dniu komisji przewodniczył dr hab. inż. Mateusz Pasternak, prof. WAT wspomagany przez dr. inż. Stanisława Konatowskiego, prof. WAT oraz dr. inż. Michała Wiśniosa.

Ocena komisji była podstawą do wyróżnienia 11 referatów i uhonorowania ich nagrodami książkowymi oraz rekomendacją do druku we wskazanych przez recenzentów, punktowanych czasopismach krajowych ( „Biuletyn WAT”). Wyróżnione referaty zostały wygłoszone przez studentów i doktorantów zarówno naszej uczelni (Wydział Elektroniki, Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa) jak i Politechniki Wrocławskiej  (Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów oraz Wydział Chemiczny).

 Pełny wykaz nagrodzonych referatów poniżej:

1. Jakub Kołton,
Tadeusz Sondej
Układ mikroprocesorowy do bezprzewodowego pomiaru EKG  Wydział Elektroniki
Wojskowa Akademia Techniczna
2. Paweł Słapczyński,
Tadeusz Sondej
Układ mikroprocesorowy do pomiaru GSR Wydział Elektroniki,
Wojskowa Akademia Techniczna
3. Dawid Pawlak,
Jan Kelner
Adaptacja parametrów empirycznych modeli tłumienia dla kierunkowego łącza radiowego  Wydział Elektroniki,
Wojskowa Akademia Techniczna
4. Sebastian Tatko,
Stanisław Konatowski
Algorytm antykolizyjny bezzałogowych statków powietrznych Wydział Elektroniki,
Wojskowa Akademia Techniczna
5. Michał Miller-Kopyt,
Andrzej Witczak
Interaktywny symulator sytuacji powietrznej Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa,
Wydział Elektroniki
Wojskowa Akademia Techniczna
6. Marcin Jakubczyk,
Andrzej Witczak
Układ namierzania źródła emisji w systemie ratownictwa Wydział Elektroniki,
Wojskowa Akademia Techniczna
7. Ewa Mańkowska,
Michał Mazur
Wpływ wygrzewania na wybrane właściwości mieszanych
tlenków miedzi i tytanu
Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów,
Politechnika Wrocławska
8. Julia Dybała,
Michał Mazur
Właściwości optoelektroniczne cienkich warstw WOx wytwarzanych metodą rozpylania magnetronowego Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów,
Politechnika Wrocławska
9. Paulina Kapuścik,
Ewa Mańkowska,
Damian Wojcieszak
Wpływ wygrzewania na właściwości sensorowe powłok TiOx wytworzonych metodą rozpylania magnetronowego Wydział Chemiczny,
Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów,
Politechnika Wrocławska
10. Mariusz Mścichowski,
Grzegorz Bieszczad
Analiza parametrów przycisków dotykowych typu MOCT Wydział Elektroniki,
Instytut Optoelektroniki,
Wojskowa Akademia Techniczna
11. Piotr Adamowski,
Adam Rosiński
System monitorowania stanu bezpieczeństwa pojazdu
Wydział Elektroniki,
Wojskowa Akademia Techniczna

Materiały konferencyjne w postaci dwujęzycznych streszczeń, w wersji dostarczonej przez autorów, zostały udostępnione w postaci plików pdf na stronie internetowej konferencji.

Mamy wielką nadzieję, że w kolejnym roku spotkamy się już stacjonarnie w murach uczelni.