Programy mobilności studentów i doktorantów
MOST I MOSTECH
Rekrutacja na studia w semestrze zimowym 2022/2023
15 kwietnia - 15 maja

Rekrutacja do programu MOST
Rekrutacja programu MOSTECH

KOORDYNATOR UCZELNIANY PROGRAMÓW MOST I MOSTECH

mgr Natalia Pykacz
Dział Organizacji Kształcenia
Budynek 100, pokój 75
tel. 261 839 316
e‑mail: most.mostech@wat.edu.pl