Głównym celem konkursu jest promowanie i wspieranie utalentowanych osób, pasjonujących się zaawansowanymi technologiami. Konkurs obejmuje obronione prace magisterskie, inżynierskie oraz doktorskie, napisane w języku polskim lub angielskim, z następujących dziedzin:
 • Automatyka i diagnostyka przemysłowa
 • Diagnostyka predykcyjna urządzeń i systemów przemysłowych
 • Energoelektronika i systemy sterowania w układach napędowych
 • Inżynieria i zarządzanie procesami wytwarzania
 • Zaawansowane technologie i systemy inżynierskie
 • Technologie i systemy informatyczne
 • Technologie wykorzystujące uczenie maszynowe i systemy sztucznej inteligencji
 • Analityka i analiza danych w zastosowaniach przemysłowych
 • Nanotechnologia i inżynieria materiałowa w zastosowaniach przemysłowych
 • Technologie i systemy autonomiczne
 • Infotronika, elektronika oraz zaawansowane technologie czujnikowe
 • Obliczenia rozporoszone (cloud computing)

Fundatorem nagrody jest Dyrektor Centrum Technologicznego ABB oraz Prezes Zarządu ABB Sp. z o.o. Nagrody przyznane będą za opracowanie indywidualne lub zbiorowe. Szczegółowe zasady przyznawania nagród zawarte są w Regulaminie Konkursu.

Nagroda Główna: 30 000 PLN

2 Wyróżnienia: 15 000 PLN

 

Pierwszy etap konkursu polega wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i przesłaniu go wraz ze streszczeniem pracy dyplomowej, pocztą elektroniczną na adres: konkurs@pl.abb.com do 31.12.2021.

Regulamin konkursu, szczegółowe informacje oraz dokumenty aplikacyjne znajdują się na stronie Konkursu o Nagrodę ABB.

ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU ! ! !