25 marca br. odbył się Dzień Otwarty Wojskowej Akademii Technicznej. Dzień otwarty w formie stacjonarnej powrócił po 3 letniej przewie i spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród licealnej młodzieży, a także nauczycieli.

W godzinach porannych spotkania ze studentami oraz prezentacja wydziału odbywała się w klubie WAT. Tutaj na stanowisku wydziału można było porozmawiać z przedstawicielami Wydziału Elektroniki oraz studentami. Zaprezentowano również radiostację wojskową oraz stanowisko do badań porównawczych paneli fotowoltaicznych prowadzonych w warunkach rzeczywistych.

Od godziny 11:00 na Placu Apelowym WAT Wydział Elektroniki prezentował m.in. radar do penetracji gruntu GPR (mjr mgr inż. Paweł Kaczmarek), radiostację wojskową, opaskę „smartband” do badania podstawowych parametrów życiowych człowieka, zintegrowany system paneli fotowoltaicznych (mgr inż. Karol Piwowarski) oraz bezzałogowy system powietrzny ASLER do sygnałów radiowych, rozpoznania radioelektronicznego, patrolowania i monitorowania terenu.

Od godziny 11.00 możliwe było również zwiedzanie wybranych laboratoriów wydziału. W Instytucie Systemów Łączności pracownię Techniki Cyfrowej zaprezentował dr inż. Paweł Dąbal, możliwości laboratorium Węzłów Teleinformatycznych przedstawił mgr inż. Rafał Polak, natomiast ideę funkcjonowania laboratorium Sieci Definiowanych Programowo przybliżyła mgr inż. Anna Kaszuba-Chęcińska.

W Instytucie Radioelektroniki uczestnicy mogli zobaczyć pokaz dronów i systemów nawigacyjnych w wykonaniu kpt. mgr. inż. Pawła Słowaka, pokaz szerokopasmowego radaru i sonaru przeprowadzony przez ppłk. dr. inż. Piotra Serafina oraz por. mgr. inż. Dymitra Pietrowa. Dodatkowo dr inż. Grzegorz Czopik zaprezentował Pracownię Prototypowania Układów Elektronicznych.

Instytut Systemów Elektronicznych udostępnił zwiedzającym Laboratorium Miernictwa Elektronicznego zaprezentowane przez dr. inż. Tomasza Ciechulskiego, pracownię Maszyn Elektrycznych i Wysokich Napięć zademonstrował dr inż. Bogdan Perka, zaś funkcjonowanie Laboratorium Systemów Bezpieczeństwa przybliżył mgr inż. Michał Mazur.

Podczas wydarzenia kandydaci mieli dostęp do materiałów rekrutacyjnych, mogli porozmawiać osobiście z przedstawicielami Wydziału Elektroniki, wykładowcami i  studentami. Dużym zainteresowaniem cieszył się nowy kierunek studiów wojskowych – technologie elektroniczne i telekomunikacyjne. Studia będą miały charakter praktyczny. Podczas zajęć w pracowniach i laboratoriach uczelni podchorążowie skorzystają z nowoczesnych radiostacji wielofunkcyjnych, łączności satelitarnej, wojskowych sieci telekomunikacyjnych i systemów łączności radiowej oraz węzłów teleinformatycznych. Staraliśmy się udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania nurtujące przyszłego studenta, prezentowaliśmy i przekonywaliśmy, że oferta dydaktyczna Wydziału Elektroniki pomoże zadbać o przyszłość zawodową naszych potencjalnych studentów.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZAANGAŻOWANYM W ORGANIZACJĘ TEGO WYDARZENIA ORAZ WSZYSTKIM JEGO UCZESTNIKOM ZA UDZIAŁ W DNIU OTWARTYM !