W dniu 12 kwietnia 2024 r. w Instytucie Systemów Łączności WEL WAT otwarto nowe Laboratorium Systemu TOPAZ  utworzone we współpracy z firmą WB Electronics S.A. Studenci wojskowi będą już niedługo uczyć się, jak na każdym szczeblu dowodzenia posiadać pełną kontrolę nad sytuacją na polu walki.

„Oprogramowanie systemu TOPAZ będziemy chcieli wykorzystać przede wszystkim w kształceniu przyszłych kadr oficerskich. Myślimy tu zarówno o studentach Wydziału Elektroniki, ale również Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa, którzy uczą się na różnych specjalnościach kierunku mechatronika, w tym m.in. artyleria rakietowa, rozpoznanie artyleryjskie, czy specjalnościach związanych z eksploatacją systemów obrony przeciwlotniczej” – powiedział dyrektor Instytutu Systemów Łączności płk dr hab. inż. Jan Kelner, prof. WAT podczas uroczystego otwarcia.

Pomysł na wyposażenie laboratorium Instytutu Systemów Łączności w elementy systemu TOPAZ przedstawił dr hab. inż. Janusz Dudczyk, prof. WAT w 2023 roku. Realizacja tego projektu miała kluczowe znaczenie dla podniesienia oferty dydaktycznej Wydziału Elektroniki WAT w zakresie praktycznego szkolenia studentów wojskowych w związku z trwającą modernizacją techniczną wyposażenia Sił Zbrojnych RP.

„Wysoka jakość kształcenia, którą uzyskujemy dzięki ogromnemu wysiłkowi naszych nauczycieli akademickich nie byłaby możliwa bez odpowiedniej bazy laboratoryjnej. Laboratorium Systemu TOPAZ powstało w niespełna rok, za co dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili” – mówi prof. dr hab. inż. Ryszard Szplet, dziekan Wydziału Elektroniki WAT.

Współpraca z Grupą WB ma już długą tradycję. W 2018 roku przekazała ona na użytek Wydziału Elektroniki WAT Zestaw Urządzeń Łączności Wewnętrznej FONET, który służy szkoleniu podchorążych w zakresie środków łączności. WB Electronics S.A. wchodzi również w skład Rady Przemysłowo-Programowej wspierającej działania Wydziału Elektroniki.

„Przekazanie systemu umożliwi podniesienie poziomu umiejętności praktycznych w odniesieniu do studentów wojskowych studiów stacjonarnych, uczestników kursów specjalistycznych oraz studentów studiów oficerskich. Zapewni również wsparcie dla wykładowców oraz umożliwi im korzystanie z najnowocześniejszego, w pełni funkcjonującego sprzętu podczas zajęć praktycznych” – mówi dr inż. Piotr Łubkowski prof. WAT, kierownik Zakładu Systemów Telekomunikacyjnych.

Zintegrowany System Zarządzania Walką TOPAZ to kompleksowe i modułowe rozwiązanie systemowe, które zapewnia dowódcom na każdym szczeblu dowodzenia pełną kontrolę nad sytuacją na polu walki. Pozwala na efektywne wykorzystanie bieżących i przyszłych zasobów wojska. Ciągłe doskonalenie i rozbudowa systemu gwarantuje użytkownikowi utrzymanie stałej przewagi informacyjnej nad przeciwnikiem.

„Użytkownicy korzystają z naszego sprzętu najczęściej w bardzo trudnych warunkach. Bardzo się cieszę, że studenci WAT będą mieli z nim kontakt. W naszym interesie jest ułatwienie szkolenia na możliwie wczesnym etapie, aby przyszli żołnierze nauczyli się o nim jak najwięcej. Laboratorium potraktujmy jako żywy organizm, który będziemy rozwijać, w miarę jak do systemu będą trafiały nowe rozwiązania” – powiedział Adam Bartosiewicz, wiceprezes WB Electronics S.A.

Postępy technologiczne oraz zmieniające się uwarunkowania pola walki były przyczyną stałego rozwoju systemu. Integracja z nowymi typami środków rozpoznania i rażenia na przykład systemami bezzałogowymi czy amunicją krążącą pozwoliły na znaczne rozwinięcie funkcjonalności systemu. Krajowe i międzynarodowe doświadczenia z eksploatacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Walką TOPAZ, w tym doświadczenia bojowe ze współczesnych konfliktów zbrojnych, doprowadziły do rozbudowy systemu o funkcjonalności związane z dowodzeniem, zabezpieczeniem logistycznym, kierowaniem uderzeniami amunicji krążącej oraz rozpoznaniem radarowym ELINT, optoelektronicznym i akustycznym.

Wymogi pracy w środowisku koalicyjnym pozwoliły na praktyczną walidację interoperacyjnych rozwiązań i protokołów zintegrowanego systemu zarządzania walką TOPAZ takich jak MIP, NFFI, NVG, JCHAT oraz zobrazowania na podkładach map cyfrowych zgodnego ze standardami SZ RP i NATO.

 

 

na podstawie wat.edu.pl