9 czerwca 2022 r. w Domu Technika przy ul. Czackiego odbyło się Walne Zgromadzenie Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji im. prof. Janusza Groszkowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Posiedzenie to prowadził ustępujący Prezes Oddziału Zbysław Antoni Kucza.

Koło Zakładowe SEP przy WAT reprezentowali następujący delegaci: Ewelina Majda-Zdancewicz, Zdzisław Chudy, Leszek Kachel, Wojciech Kocańda, Stanisław Konatowski, Ireneusz Kubicki, Piotr Łubkowski, Marian Senatorski, a także Członek Honorowy SEP Mieczysław Żurawski.

Drugie koło, Studenckie Koło SEP przy WAT, reprezentowali delegaci-studenci: Julita Mielewczyk, Adrianna Ogonowska, Kamil Pawłowski, Mateusz Strzelczyk i Aleksander Wędzonka.

Na posiedzeniu delegaci z dwunastu oddziałowych kół wybrali władze OEIT na kadencję 2022-2026. Na Prezesa Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP im. prof. Janusza Groszkowskiego w kadencji 2022-2026 wybrano dr inż. Wojciecha Stęplewskiego.

Do Zarządu Oddziału wybrano, nominowanych przez Zarząd Zakładowego Koła, Zdzisława Chudego, Wojciecha Kocańdę, Piotra Łubkowskiego i Ewelinę Majda-Zdancewicz.

Ponadto Andrzej Cieślak został wybrany na drugą kadencję do Komisji Rewizyjnej Oddziału, a Leszek Kachel na drugą kadencję do Sądu Koleżeńskiego Oddziału EIT SEP.

Za dotychczasową działalność stowarzyszeniową członkowie Koła Zakładowego SEP przy WAT – Marek Amanowicz, Tadeusz Dąbrowski, Leszek Kachel, Stanisław Konatowski, Marian Senatorski i Bronisław Stec – zostali uhonorowani odznaczeniami NOT i SEP oraz dyplomami i medalami.

Dotychczasowemu Zarządowi Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP – z jego Szefem Zbysławem Antonim Kuczą – składamy podziękowania za wspaniałe, efektywne i niepowtarzalne cztery lata wspólnej działalności.

Z kolei, nowo wybranemu Zarządowi OEIT i członkom Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego Oddziału składamy serdeczne gratulacje i życzenia owocnej pracy na rzecz Stowarzyszenia i Akademii.

Tekst: Stanisław Konatowski,

Zdjęcia: Jerzy Szczurowski