W dniach 12 lutego – 2 marca 2018 r. studenci III roku Wydziału Elektroniki wszystkich specjalności odbywali szkolenie specjalistyczne w centrach szkolenia oraz bazach lotniczych. Szkolenie to jest realizowane zgodnie z Programem studiów. W jego trakcie nasi studenci nabywali kompetencje związane z obsługą sprzętu technicznego, zgodnie ze swoją specjalnością. Grupy E5L1S1, E5L2S1 oraz E5E1S1 spędziły ten okres w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, grupa E5V1S1 w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie, zaś grupy E5P1S1 i E5A1S1 w bazach lotniczych w Powidzu, Krzesinach, Krakowie i Mińsku Mazowieckim. Podchorążowie wrócą do swoich miejsc szkolenia pod koniec lipca, aby dokończyć wymagane programem tematy. Taki podział jest niezbędny ze względu na konieczność realizacji w okresie letnim dodatkowo praktyki dowódcy drużyny, ale to dopiero przed naszymi studentami.

płk Adam Słowik