Rada programowa cyklicznej konferencji branży IT – w tym roku XXX Forum Teleinformatyki „ePOLSKA PO XXX LATACH. SYSTEM INFORMACYJNY PAŃSTWA VS SZTUCZNA INTELIGENCJA” zapraszają do udziału w kolejnej, XVI edycji Ogólnopolskiego, Międzyuczelnianego Konkursu Młodych Mistrzów.

Uczestnikami tegorocznego Konkursu mogą być osoby, które w roku akademickim 2023/2024 są lub były studentami studiów I, II i III stopnia (uczestnicy Szkoły Doktorskiej) oraz doktoranci nie będący uczestnikami Szkoły Doktorskiej, ale mający otwarty przewód doktorski, zarówno indywidualnie, jak i zespołowo. Tematy wiodące Konkursu, którymi są ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa i cyfrowa modernizacja Polski, są traktowane bardzo szeroko i stanowią raczej sugestię dla uczestników. Prace konkursowe mogą być przygotowywane samodzielnie lub pod opieką Opiekunów Naukowych.

Poza nagrodą główną za najlepsza pracę, w 2024 r. są przewidziane następujące nagrody specjalne:

 • „Najlepsza praca z zakresu informatyzacji administracji publicznej”
 • „Najlepsza praca z zakresu aspektów ekonomicznych informatyzacji”
 • „Najlepsza praca z zakresu cyberbezpieczeństwa”
 • „Praca o największym pierwiastku algorytmicznym”
 • „Poza horyzont…”
 • „Najlepsza praca z zakresu IoT i AI”
 • „Najlepsza praca z zakresu informatyzacji ochrony zdrowia”
 • „Najlepsza praca z zakresu społecznych skutków informatyzacji”

Przy zgłaszaniu prac do konkursu wymagana jest prezentacja złożona z maksymalnie 10 slajdów oraz dodatkowy krótki opis tekstowy – do 2 stron.

Ważne terminy:

 • 26 lipca 2024 – zakończenie zbierania zgłoszeń konkursowych
 • 31 sierpnia 2024 – ogłoszenie listy nominowanych prac dopuszczonych do prezentacji publicznej
 • 19 września 2024 – prezentacje nominowanych prac na XXX Forum i ogłoszenie wyników Jury
 • w ciągu 4 miesięcy – wręczenie nagród

Szczegóły konkursu w regulaminie, na stronie Forum i w materiałach promocyjnych.