W dniu 5 maja br. płk doc. dr inż. Stanisław Kozimor – wieloletni i zasłużony pracownik Wydziału Elektroniki WAT, a w latach 1979-1981 Szef Instytutu Radiolokacji – obchodził jubileusz 90. swoich urodzin.

W roku 1973 r. Szefem etatowego Instytutu Rozpoznania i Przeciwdziałania Radioelektronicznego został płk dr inż. Tadeusz Kątcki, a jego zastępcą ds. technicznych ppłk mgr inż. Stanisław KOZIMOR.

W 1976 roku, po zmianie nazwy Instytutu na Instytut Radiolokacji, Szefem został Jubilat Pan płk doc. dr inż. Stanisław Kozimor. Funkcją tę pełnił w latach 1979-1981.

W swojej karierze zawodowej Jubilat w latach 1984-1987 był Zastępcą Komendanta Wydziału Elektroniki WAT ds. Techniki i Zaopatrzenia, a od 1987 do 1990 roku Zastępcą Komendanta Wydziału Elektroniki WAT ds. Szkolenia i Nauki.

Pan płk doc. dr inż. Stanisław Kozimor został przeniesiony do rezerwy 20 listopada 1990 roku.

Jednym z liczących się sukcesów Jubilata w tym okresie było współopracowanie i wdrożenie na wyposażenie jednostek Wojska Polskiego systemu bezprzewodowego sterowania środkami pozoracji pola walki.

W drugiej połowie lat siedemdziesiątych w Instytucie zakończono prace „WENUS” i „NATAL”. Efektem pierwszej było wykonanie prototypu przyrządu kontrolnego PKJ,  a drugiej „NATAL” podpisanie umowy wdrożeniowej.

Imitator umożliwiał generację sterowanego zdalnie, przez system zautomatyzowanego dowodzenia WOZDUCH, celu powietrznego zobrazowanego na wskaźniku radaru pokładowego samolotu MIG-21. Imitator został wdrożony do eksploatacji w pułkach lotniczych.

Z kolei, pierwszy polski imitator do szkolenia operatorów stacji radiolokacyjnych NATAL był  urządzeniem wykonanym w technologii analogowej, wdrożonym do produkcji i eksploatacji w jednostkach WRt-OPK. Umożliwiał wytworzenie realistycznych zobrazowań na ekranach stacji radiolokacyjnych, a przez to w istotny sposób zwiększał jakość treningu operatorów.

Przy współudziale Jubilata powstał także symulator do szkolenia obsług systemu rozpoznania radioelektronicznego „CHICAGO”. Symulator został wdrożony w jednostkach WRE WP oraz eksportowany do Węgier. Zapewniał modelowanie i generację przestrzeni sygnałowej dla systemu stacji rozpoznawczych typu RPS-5.

Do najważniejszych osiągnięć Jubilata należy zaliczyć:

  • Zespołową Nagrodę Rektorską „Za opracowanie imitatora celu dla samolotu myśliwskiego” z 1971 roku,
  • Zespołową Nagrodę Państwową - II stopnia „Za udział w opracowaniu i przekazaniu do produkcji rodziny imitatorów NATAL” z 1978 roku,

oraz współtwórstwo czterech patentów:

  • „Sposób i zestaw urządzeń imitacji tras celów powietrznych i zakłóceń w systemie wykrywania radiolokacyjnego”,
  • „Sposób i zestaw urządzeń imitacji celów powietrznych zwalczanych przez lotnictwo myśliwskie”,
  • „Urządzenie do pomiaru poziomu i ilości węgla w zbiorniku akumulacyjnym”,
  • „Urządzenie do pomiaru głębokości wsadu w szybowym piecu hutniczym”.

Społeczność Wydziału Elektroniki
składa Jubilatowi Panu płk. doc. dr. inż. Stanisławowi Kozimorowi najlepsze życzenia!

Tekst: Stanisław Konatowski