Osoby zakwalifikowane na stacjonarne i niestacjonarne studia l-go stopnia w Wydziale Elektroniki, na kierunkach studiów:

  • Elektronika i telekomunikacja
  • Energetyka

zapraszamy w poniższych terminach w celu rejestracji oraz na spotkanie organizacyjne w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej przy ulicy gen. S. Kaliskiego 25A:

Rejestracja:

Studia stacjonarne I stopnia dla studentów cywilnych – 29.09.2021 r. godz. 8.00 do 10.30 [Budynek 135, Aula]

Studia niestacjonarne I stopnia dla studentów cywilnych – 24.09.2021r. godz. 15.30 do 17.00 [I piętro, Elektronika i telekomunikacja – 124K, Energetyka – 125K]

17.10 – zwiedzanie kampusu – zbiórka przed budynkiem Klubu WAT

Spotkanie organizacyjne:

Studia stacjonarne I stopnia dla studentów cywilnych – 04.10.2021 r. godz. 13.30 [sala 19 bud. 36]

Studia niestacjonarne I stopnia dla studentów cywilnych – 24.09.20121 r. godz. 18.00 [sala 19 bud. 36]

1Rejestracja ma na celu m. in. wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) oraz podpisanie umowy „uczelnia – student”.Prosimy, aby każda osoba zakwalifikowana na studia posiadała w dniu pierwszego spotkania dowód tożsamości (dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem), pozwalający na jednoznaczną identyfikację. Opłatę za legitymację studencką w wysokości 22 zł należy wnieść do 08.10.2021 r. na indywidualne konto bankowe, które student samodzielnie wygeneruje w Transcollect . Numer indywidualny konta bankowego będzie również zawarty w umowie „uczelnia – student”. Nieobecność na spotkaniu organizacyjnym i nieodebranie legitymacji studenckiej ELS (przepustki) uniemożliwi studentowi wejście na teren zamknięty WAT i uczestniczenie w zajęciach programowych.

2Programy studiów wraz z planami dostępne są na stronie Akademii w BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ.

3Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 dla studentów pierwszego rocznika studiów I stopnia, studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych, połączona ze ślubowaniem akademickim, odbędzie się w dniu 08.10.2021 r. o godz. 13.00 w sali Kina Akademickiego Klubu WAT

4Centralna Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 odbędzie się w dniu – 1 października br.,  godz. 13.00, w sali Kina Akademickiego Klubu WAT.
Udział biorą wyznaczeni przedstawiciele studentów. Alternatywą dla bezpośredniego uczestnictwa będzie transmisja uroczystości online.

5W sprawach organizacyjnych można kontaktować się:

  • e-mail: dziekanat.wel@wat.edu.pl
  • telefonicznie:
    261 837 217, 261 839 142, 261 837 795  – studia stacjonarne i studia niestacjonarne
    261 837 103 – planowanie zajęć
    261 839 341 – kierownik dziekanatu