Rejestracja studentów odbędzie się w dniu 03.03.2023r. (piątek), godz. 15.45-17.00 w holu Klubu WAT, przy ul. gen. S. Kaliskiego 25A.

Podczas rejestracji:

  • osoby przyjęte na studia są zobowiązane do złożenia pisemnego ślubowania (druk do pobrania ze strony IRK),
  • osoby, które posiadają ELS otrzymają hologram na semestr letni 2022/2023,
  • osoby, które nie posiadają ELS otrzymają przepustkę okresową ważną do 30 marca 2023 roku.

Po rejestracji zapraszamy na spotkanie informacyjno-organizacyjne o godz. 17.35 do Auli E w budynku głównym Akademii (bud. 100).

Wejście na teren zamknięty Akademii z pomocą legitymacji studenckiej, która jednocześnie pełni rolę przepustki lub przepustki okresowej.

Od 10.03.2023 r. będą wydawane umowy o odpłatności za studia oraz elektroniczne legitymacje studenta - przy odbiorze ELS należy zwrócić przepustkę okresową.

Formalności będą dokonywane w dziekanacie Wydziału Elektroniki (bud. 45) w pok. 13

Opłatę za legitymację studencką w wysokości 22 zł należy wnieść na indywidualny rachunek bankowy przydzielony studentowi przy rekrutacji na studia.

Zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 1 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w przypadku nie podpisania umowy przez studenta zostaje on skreślony z listy studentów.