Osoby zakwalifikowane na I-szy rok studiów I stopnia w Wydziale Elektroniki WAT, które nie dokonały rejestracji w wyznaczonym terminie, tzn. nie odebrały legitymacji studenckiej, nie podpisały „ŚLUBOWANIA” mogą zgłosić się w dniach:

Studia niestacjonarne: 

 • 1.10.2021 (piątek) zbiórka o godz. 16.30
  tel. kontaktowy  261 839 142,
 • 2.10.2021 (sobota) zbiórka o godz. 8.30
  tel. kontaktowy  261 839 142.

Studia stacjonarne:

 • 1.10.2021 (piątek) zbiórka o godz. 16.30
  tel. kontaktowy  261 839 142,
 • 04.10.2021 r. (poniedziałek), zbiórka o godz. 08.30
  tel. kontaktowy  261 837 224,
 • 05.10.2021 r. (wtorek), zbiórka o godz. 08.30,
  tel. kontaktowy  261 837 224.

Miejsce zbiórki: obok Biura Przepustek (budynek główny Wojskowej Akademii Technicznej, przy ulicy gen. Sylwestra Kaliskiego 2).

W ww. terminach pracownik dziekanatu Wydziału Elektroniki wprowadzi przybyłe osoby na teren uczelni celem dokonania rejestracji.

Po ww. terminach zainteresowani odbiorem legitymacji proszeni są o kontakt telefoniczny w dniach roboczych – tel. 261 837 224 lub 261 839 142.

Ważne!
Osoby, które nie odbiorą legitymacji – przepustki (ELS) nie będą mogły wchodzić na teren zamknięty na zajęcia oraz korzystać z biblioteki.