HARMONOGRAM SESJI POPRAWKOWEJ JĘZYK OBCY ROK AKADEMICKI 2020/21

zaliczenie ostatniego semestru lektoratu i egzamin B2

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE CYWILNE

SESJA POPRAWKOWA – FINAL TEST – zaliczenie ostatniego semestru lektoratu

13.09.2021 (poniedziałek)

 • godz.15.45-16.30 /9 godzina lek./   WML, WME, WLO
 • godz.16.40-17.25 /10 godzina lek./ WTC, WCY, WEL, WIG

SESJA POPRAWKOWA – EGZAMIN USTNY B2

13.09.2021 (poniedziałek) od godz.17.35 /11-12 godzina lek./

POPRAWKA  DLA ZAREJESTROWANYCH WARUNKOWO    

20.12.2021 (poniedziałek) od godz.17.35 /11-12 godzina lek./ zaliczenie ostatniego semestru lektoratu i  egzamin ustny B2

STUDIA MON (DLA PODCHORĄŻYCH)

Pierwsza poprawka – II termin USOS – 1 podejście

 • I rok – Nabór 2020 /W20/
  • 20.09.2021 /poniedziałek / godz.15.00
 • II rok – Nabór 2019 /W19/
  • WEL  – 16.09.2021 /czwartek/ godz.15.00
  • 21.09.2021 /wtorek / godz.15.00
 • III rok – Nabór 2018 /W18/
  • WIG, WMT – 29.09.2021  /środa/ godz.15.00
  • Pozostałe wydziały – 17.09.2021 /piątek/ godz.15.00
 • IV rok – Nabór 2017 /W7/
  • WMT-L – 17.09.2021 /piątek/ godz.15.00
  • WTC – październik na zajęciach 5.10.2021 /wtorek/
  • Pozostałe wydziały – 29.09.2021 /środa/ godz.15.00

Pierwsza poprawka – II termin USOS –  2 podejście dodatkowe

Z uwagi na pandemię i nauczanie zdalne – termin zostanie ustalony po sprawdzeniu testów poprawkowych z pierwszego podejścia

Druga poprawka  dla studentów z rejestracji warunkowej III termin USOS:

 • 16.12.2021 /czwartek/ godz.15.00

Trzecia poprawka /dodatkowa pozaregulaminowa/ ostateczna  dla studentów z rejestracji warunkowej III termin USOS:

 • Czerwiec 2022 – prawdopodobnie na ostatnich zajęciach w semestrze.

EGZAMIN A2 STANAG 6001 DLA III ROKU NABORU 2018 /W18/

Poprawka 1 – 29-30.09.2021

29.09.21 /środa/

 • Writing – 16.00 –  17.15 (75 min)
 • Słuchanie – 17.20 – 18.00 (40 min)
 • Reading – 18.10  – 19.20 (70 min.)

30.09.21 /czwartek/

 • Speaking – 9.00 -10.00