Harmonogram czynności związanych z dyplomowaniem przy wykorzystaniu APD
w semestrze letnim r. a. 2021/2022 [1]

[1] Nie dotyczy dyplomantów, którzy uzyskali zgodę na przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej.
Te osoby realizują dyplomowanie według dotychczasowych zasad.

Lp.CzynnośćWykonawcyTermin studia wojskoweTermin studia cywilne
1Wypełnienie i podpisanie w systemie APD formularza wniosku z zatwierdzonym przez Dziekana tematem pracy dyplomowejPromotorzy i  Studencido 23.05.2022 r.do 25.05.2022 r.
2Zatwierdzenie w APD formularzy wnioskówKomisjado 25.05.2022 r.do 27.05.2022 r.
3Wprowadzenie do USOS danych dotyczących zatwierdzonych przez Dziekana RecenzentówInstytuty – upoważnione osobydo 27.05.2022 r.do 01.06.2022 r.
4Zatwierdzenie w APD oświadczenia o samodzielnościStudencido 27.05.2022 r.do 01.06.2022 r.
5Wprowadzenie przez Studenta pracy do APDStudencido 27.05.2022 r.do 10.06.2022 r.
6Sprawdzenie pracy w JSA poprzez moduł APD, zatwierdzenie oświadczenia o kierowaniu pracą, wprowadzenie opinii do APD i jej zatwierdzeniePromotorzydo 31.05.2022 r.14.06.2022 r.
7Wprowadzenie recenzji do APD i jej zatwierdzenieRecenzencido 03.06.2022 r.do 16.06.2022 r.
8Uzyskanie zaliczeń zajęć z programu studiówStudencido 31.05.2022 r.do 06.06.2022 r.
9Obliczenie i wprowadzenie do APD średniej z ocen ze studiówDziekanatdo 01.06.2022 r.do 07.06.2022 r.
STATUS PRACY:PRACA GOTOWA DO OBRONY
10Egzaminy dyplomowe z użyciem APDKomisje i dyplomanci6.06-14.06.2022 r.20.06.-02.07.2022 r.
11Wydruk protokołu egzaminu i innych dokumentów z egzaminu dyplomowegoDziekanatNa bieżącoNa bieżąco