Przewaga jest podstawą sukcesu, dlatego trzeba o nią dbać na każdej płaszczyźnie. Jeśli pozbawimy przeciwnika możliwości komunikacji, szala zwycięstwa przechyli się na naszą stronę. Świetnym przykładem takiego awantażu jest rozwiązanie doktoranta Szkoły Doktorskiej WAT ppor. mgr. inż. Jana Dułowicza, które polega na zdalnym zakłócaniu sygnałów systemów telefonii komórkowej.

#młodyinnoWATor opracował efektywną metodę zakłócania łącza telekomunikacyjnego standardu LTE z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego. „Podczas studiów zainteresowałem się tematem walki elektronicznej z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych. Swoje wstępne badania oraz obserwacje zaprezentowałem na Krajowej Konferencji Radiokomunikacji Multicon 2022. Następnie zbudowałem układ do zakłócania stacji bazowych z wykorzystaniem mikrokomputera Raspberry PI 4B oraz radia programowalnego B200mini, które zostały zintegrowane na bezzałogowym statku powietrznym DJI Mavic 3. Projekt ten został wyróżniony w konkursie Ministra Obrony Narodowej na Bezzałogowy Statek Powietrzny. Zmodyfikowany projekt wykorzystałem w pracy magisterskiej” – opowiada ppor. mgr inż. Jan Dułowicz.

Więcej o pracy magisterskiej #młodegoinnoWATora, zdobytych nagrodach i nowych pomysłach przeczytasz na promocja.wat.edu.pl/mlodziinnowatorzy/gluchy-telefon-na-polu-walki.

Sebastian Jurek
fot. Sebastian Jurek

* * *

Artykuł powstał w ramach cyklu #młodziinnoWATorzy, w którym prezentujemy projekty, prace naukowe i dyplomowe, nowoczesne rozwiązania ambitnych studentów Wojskowej Akademii Technicznej, dla których 100% to za mało.