Po raz drugi Wydział Elektroniki WAT w dniu 2 kwietnia 2022 r. gościł zawodników zakwalifikowanych do zawodów III stopnia (finałów centralnych) XLVIII Olimpiady Wiedzy Technicznej (OWT). Najlepsi uczniowie szkół średnich z całej Polski rywalizowali w dwóch grupach tematycznych: elektryczno-elektronicznej i mechaniczno-budowlanej. Laureaci i finaliści tego szczebla zawodów mają zagwarantowane przyjęcie na określone kierunki studiów, zgodne z uchwałami Senatów wyższych uczelni technicznych w Polsce a uczniowie techników zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu zawodowego.

Organizatorem XLVIII Olimpiady Wiedzy Technicznej jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, a z ramienia WAT – Wydział Elektroniki (WEL) i Dział Organizacji Kształcenia. Uczestników przywitali prof. dr hab. inż. Ryszard Szplet, dziekan WEL oraz dr hab. Stefan Góralczyk, prof. IMBiGS – wiceprezes FSNT-NOT. Obecny był również prof. dr hab. inż. Bronisław Stec, pracownik Wydziału Elektroniki WAT i członek Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Technicznej. Zawody otworzył przewodniczący OWT prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak. W inauguracji i obsłudze zawodów uczestniczyli zastępca dziekana Wydziału Elektroniki płk dr inż. Jarosław Bugaj, pracownik Wydziału ppłk dr inż. Marek Bugaj, kierownik Działu Organizacji Kształcenia płk dr inż. Zdzisław Chudy oraz członkowie Komitetu Głównego OWT: prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski, dr hab. inż. Maciej Jaworski, prof. PW i mgr Janusz M. Kowalski.

 

W zawodach wzięło udział 41 uczniów, w tym 20 osób w grupie tematycznej elektryczno-elektronicznej i 21 osób w grupie mechaniczno-budowlanej. Uczestnicy mieli do rozwiązania jedno z dwóch zaproponowanych zadań oraz problem techniczny w wybranym przez siebie obszarze tematycznym.

Uczestnicy otrzymali również upominki od Wojskowej Akademii Technicznej oraz sponsora XLVIII Olimpiady Wiedzy Technicznej – Fundacji Adamed – organizatora programu ADAMED SmartUP.

W ramach olimpiady odbył się pokaz wyposażenia Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej WEL WAT prowadzony przez kierownika laboratorium dr. hab. inż. Leszka Nowosielskiego. Goście zwiedzili poszczególne pomieszczenia laboratorium oraz zapoznali się z głównym wyposażeniem badawczym.

Olimpiada Wiedzy Technicznej ma na celu:

 • przygotowanie do podejmowania dalszego kształcenia w szkołach wyższych oraz do wykonywania zawodu;
 • rozwijanie i kształtowane umiejętności technicznych i samodzielnego zdobywania wiedzy;
 • wykrywanie i stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej, w szczególności technicznie;
 • stwarzanie młodzieży możliwości współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom warunków twórczej pracy z taką młodzieżą;
 • podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz doskonalenie form i metod pracy z młodzieżą uzdolnioną.

  Zawody OWT są trzystopniowe. Eliminacje szkolne polegały na rozwiązaniu zestawu testów i kilku zadań. W eliminacjach okręgowych, zawodnicy rozwiązywali zadania w wybranych grupach tematycznych. Tematyka zadań dotyczyła statyki konstrukcji, kinematyki ruchu brył, termodynamiki, praw fizyki oraz budowy materii, a także obwodów prądu stałego i przemiennego z elementami pasywnymi, obliczania parametrów elektrycznych podstawowych elementów i układów elektronicznych oraz przekształcania systemów cyfrowych na poziomie wymagań dopełniających z przedmiotów takich jak matematyka, fizyka, chemia, mechanika ogólna, elektrotechnika, elektronika i podstawy miernictwa elektrycznego.

  Zawartość tematów skorelowana jest z podstawą programową kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, których uczniowie stanowią największą grupę uczestników OWT oraz techników o profilach mechanicznym, budowlanym, elektrycznym i elektronicznym.

  Wydział Elektroniki WAT był również organizatorem ubiegłorocznej edycji zawodów – XLVII Olimpiady Wiedzy Technicznej.

  red. Anna Kowalska, Janusz Kowalski, Ewelina Majda-Zdancewicz

  fot. Katarzyna Puciłowska