Wydziałowa Rada Doktorantów Wydziału Elektroniki

Przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów WEL

Karol Piwowarski

261 839 207

Zastępca Przewodniczącego Wydziałowej Rady Doktorantów WEL

Jakub Tyburski

Sekretarz Wydziałowej Rady Doktorantów WEL

Kamila Jadczak

261 839 772