Wydziałowa Rada Doktorantów Wydziału Elektroniki

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego Doktorantów Samorządu Doktorantów WAT nr 13/2017 z dnia 22.05.2017 r. 
w sprawie podania do wiadomości doktorantów wyników głosowania przeprowadzonych przez Komisję Skrutacyjną na zebraniu wyborczym WRD WEL

Przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów WEL

Michał Knioła

261 839 238

Zastępca Przewodniczącego Wydziałowej Rady Doktorantów WEL

Krzysztof Sieczkowski

Sekretarz Wydziałowej Rady Doktorantów WEL

Sebastian Szwaczyk

261 837 149