1. Udział oficerów Dowództwa Generalnego RSZ, Dowództwa Operacyjnego RSZ Centrum Wsparcia Teleinformatycznego SP, Wojskowego Biura Zarządzania Częstotliwościami w realizacji następujących kursów doskonalących w ramach doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych:Systemy Walki Elektronicznej;
  • Systemy łączności i informatyki SZ RP dla oficerów młodszych;
  • Organizacja i eksploatacja systemów łączności i informatyki szczebla taktycznego;
  • Szkolenie podstawowe w dziedzinie zarządzania częstotliwościami w Siłach Zbrojnych RP.
 2. Udział w przygotowaniu i realizacja 7 kursów doskonalących w ramach procesu doskonalenia kadry SZ RP.
 3. Udział w przygotowaniu i realizacja kursu przeszkolenia kadry rezerwy - oficerskiego dla korpusu łączności i informatyki w gr. osobowej Eksploatacja systemów łączności.
 4. Organizowanie udziału podchorążych w szkoleniu poza WAT:
  • Cykliczne szkolenie grup podchorążych zgodnie z planem studiów w specjalnościach Eksploatacja systemów łączności oraz Rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu;
  • Udział grup podchorążych o specjalności Rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne w zajęciach poligonowych jednostek walki elektronicznej: 8 Batalion WRE (Grudziądz), 2 ORel (Przasnysz).

UDOKUMENTOWANE FORMY WSPÓŁPRACY