Dziekanat jest jednostką organizacyjną administracji Wydziału Elektroniki, właściwą w zakresie promowania, planowania, organizowania, ewidencjonowania, analizowania i koordynowania wydziałowych przedsięwzięć dotyczących działalności dydaktycznej i naukowej, studenckiego ruchu naukowego, spraw kadrowych studentów wydziału. Dziekanat mieści się na parterze w budynku głównym Wydziału Elektroniki nr 45, na terenie zamkniętym WAT.

Dziekanat realizuje swoje zadania na podstawie: Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, rozporządzeń MNiSW, Uchwał Senatu WAT, Uchwał Wydziałowej Rady ds. Kształcenia, Regulaminu organizacyjnego Wydziału Elektroniki, wytycznych prorektora d.s. kształcenia WAT, dziekana Wydziału, oraz planów zasadniczych przedsięwzięć WAT, dotyczących zakresu działania Dziekanatu. Dziekanat współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Wydziału Elektroniki i Akademii uczestniczącymi w realizacji procesu dydaktycznego oraz rodzajami wojsk MON.

Pracownicy Dziekanatu są odpowiedzialni za codzienną obsługę studentów oraz prowadzenie szczegółowej dokumentacji przebiegu ich studiów. W znaczącej mierze są oni najważniejszym ogniwem kontaktowym między dziekanem i prodziekanami a studentami.

Wydział Elektroniki WAT - Dziekanat

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-908 Warszawa

fax.: +48 261 83 94 44; +48 261 83 99 83

GODZINY PRZYJĘĆ STUDENTÓW
W DZIEKANACIE WYDZIAŁU ELEKTRONIKI

 

KIEROWNIK DZIEKANATU

mgr inż. Zdzisław Bogacz

pokój 11 budynek 45

+48 261 83 93 41

SEKCJA OBSŁUGI STUDIÓW WYŻSZYCH

mgr Magdalena Sasin

pokój 9 budynek 45

+48 261 83 77 95

Mariola Jurek

pokój 13 budynek 45

+48 261 83 72 24

SEKCJA EWIDENCJI

mgr Anna Grabowicz, Daniela Torz

pokój 10 budynek 45

+48 261 83 72 17

Wanda Dzięciołowska

pokój 12a budynek 45

+48 261 83 99 67

POMOC MATERIALNA I FINANSE

mgr Beata Fabiańska

pokój 12 budynek 45

+48 261 83 91 42

STUDIA DOKTORANCKIE

Marta Nowak

pokój 12a budynek 45

+48 261 83 77 56

PLANOWANIE ZAJĘĆ

mgr inż. Zdzisław Bociarski, Patryk Koźniewski

pokój 4 budynek 45

+48 261 83 71 03

◦ informacje o studiach w Wydziale Elektroniki WAT,
◦ sprawy interwencyjne,
◦ plany studiów,
◦ wznowienie studiów i przeniesienia,
◦ poświadczanie za zgodność z oryginałem dokumentów dotyczących przebiegu studiów.

◦ studia niestacjonarne,
◦ wznowienie studiów i przeniesienia na inne wydziały/uczelnie,
◦ przyjmowanie i opracowanie wniosków studentów,
◦ praktyki studenckie,
◦ organizacja powtarzania modułów oraz podziału na specjalności,
◦ informacje o studiach w Wydziale Elektroniki WAT.

◦ teczki studenckie - dokumenty studentów studiów wyższych,
◦ obsługa dyplomowania, dyplomy ukończenia studiów, suplementy,
◦ karty obiegowe, rozliczanie studentów opuszczających uczelnię.

◦ dokumentowanie przebiegu studiów wyższych,
◦ dokumentowanie przebiegu studiów podyplomowych,
◦ rejestracja na semestr,
◦ karta przebiegu studiów, zaświadczenia,
◦ przedłużanie ważności legitymacji studenckich, duplikaty legitymacji
◦ współpraca ze starostami,

◦ dokumentowanie przebiegu studiów wyższych,
◦ dokumentowanie przebiegu studiów podyplomowych,
◦ rejestracja na semestr,
◦ karta przebiegu studiów, zaświadczenia,
◦ przedłużanie ważności legitymacji studenckich, duplikaty legitymacji
◦ ewidencja studentów i składy grup studenckich,
◦ współpraca ze starostami,
◦ dokumentacja przebiegu studiów w ramach wymiany ERASMUS plus i MOSTECH.

◦ pomoc materialna dla studentów i doktorantów,
◦ ewidencja i rozliczanie opłat za świadczone usługi edukacyjne,
◦ nadawanie indywidualnego numeru konta bankowego studentom,
◦ ubezpieczenia zdrowotne oraz poświadczanie o ubezpieczeniu NNW,
◦ suplementy.

◦ teczki doktorantów - dokumenty studentów doktoranckich,
◦ dokumentowanie przebiegu studiów doktoranckich,
◦ dokumentowanie przebiegu studiów podyplomowych i kursów dokształcających,
◦ rejestracja na semestr,
◦ zaświadczenia,
◦ pomoc materialna dla doktorantów,
◦ ewidencja i dokumentacja studiów indywidualnych,
◦ przedłużanie ważności legitymacji doktoranckich,
◦ analiza obciążenia nauczycieli akademickich.

◦ plany studiów, karty informacyjne modułów,
◦ planowanie zajęć dydaktycznych,
◦ informacja o planach zajęć,
◦ obciążenie sal dydaktycznych, rezerwacja sal, przenoszenie zajęć,
◦ rezerwacja sal, przenoszenie zajęć,
◦ rozliczanie zajęć pomiędzy jednostakami organizacyjnymi.