Ogłoszenia Dziekanatu

Ogłoszenia z Dziekanatu Wydziału Elektroniki.

Harmonogram poprawkowej sesji egzaminacyjnej język obcy B2

21 lipca 2021

HARMONOGRAM SESJI POPRAWKOWEJ JĘZYK OBCY ROK AKADEMICKI 2020/21 zaliczenie ostatniego semestru lektoratu i egzamin B2 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE CYWILNE SESJA POPRAWKOWA – FINAL … Czytaj więcej…

Propozycje praktyk organizowanych w Instytutach Wydziału Elektroniki

12 lipca 2021

Informujemy, że w miesiącach lipiec – wrzesień Instytuty Wydziału Elektroniki przygotowały ofertę realizacji praktyki zawodowej dla studentów studiów pierwszego stopnia, po IV i VI … Czytaj więcej…

Grupy pościgowe – NOWOŚĆ

23 czerwca 2021

W najbliższym semestrze Dziekan Wydziału Elektroniki wyraził zgodę na uruchomienie dodatkowych grup powtórzeniowych zwanych grupami pościgowymi, dla studentów posiadających zaległości z semestrów parzystych. Warunkiem … Czytaj więcej…

Ubezpieczenie NNW

16 czerwca 2021

Informujemy, że studenci którzy będą odbywać praktyki zawodowe, mają możliwość zawrzeć do 30 czerwca 2021 r. ubezpieczenie NNW na rok akademicki 2020/2021, na preferencyjnych … Czytaj więcej…

Wyniki podziału na specjalności

31 maja 2021

Pod poniższym linkiem, po podaniu numeru albumu, możliwe jest sprawdzenie wyniku podziału na specjalności. Odwołania w formie pisemnej można składać do Dziekana Wydziału Elektroniki … Czytaj więcej…

Deklaracje wyboru specjalności

5 maja 2021

Studenci naboru 2019! Upłynął termin składania informacji o wyborze specjalności. Z uwagi na braki w deklaracjach informuję, że przesłane ankiety do końca 05.05.2021 zostaną … Czytaj więcej…

Powtarzanie zajęć w semestrze letnim 2020/2021

26 kwietnia 2021

Wszystkie złożone w terminie wnioski o powtarzanie zajęć zostały zaakceptowane i Rektor wyraził zgodę na ich realizację w semestrze letnim r. a. 2020/2021. W … Czytaj więcej…

Erasmus+ – prezentacja Uniwersytetu w Padwie

14 kwietnia 2021

Dear Partners, we would like to invite your students to join us in the Zoom Webinar „Meet Unipd”, that we will hold on 29th … Czytaj więcej…

Spotkania informacyjne o Partnerstwach w zakresie współpracy dla szkolnictwa wyższego w ramach programu Erasmus+ 2021-2027

12 kwietnia 2021

W dniach 20, 21 i 29 kwietnia 2021 r. odbędą się webinaria informacyjne poświęcone Partnerstwom w zakresie współpracy (Cooperation Partnerships) dla szkolnictwa wyższego w … Czytaj więcej…

Przedłużenie zaliczenia BHP

23 marca 2021

Studenci, rozpoczynający kształcenie w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 są zobowiązani do zaliczenia szkolenia BHP na stronie https://e-learning.wat.edu.pl/ termin zaliczenia przedłużono do 28.03.2021 r. … Czytaj więcej…

Odbiór dyplomów

12 marca 2021

Obecnie administracja uczelni pracuje normalnie, ale zgodnie z zarządzeniem Rektora WAT zaleca się ograniczenie kontaktów osobistych do minimum. W związku z tym prosimy o … Czytaj więcej…

Obniżenie wysokości opłat pobieranych od studentów w semestrze letnim r. a. 2020/2021

5 marca 2021

Zgodnie z Decyzją Rektora Wojskowej Akademii Technicznej (Nr 61/RKR/2021 z dnia 4 marca 2021 r.), w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 obniża się o  … Czytaj więcej…

Powtarzanie zajęć w semestrze letnim r. a. 2020/2021

8 lutego 2021

WAŻNE TERMINY do 12.02.2021 r. – przyjmowanie wniosków studentów do Dziekana o zgodę na powtarzanie zajęć (jeśli wniosek taki nie był wcześniej złożony) – … Czytaj więcej…

ERASMUS+ Rekrutacja na studia zagraniczne 2021/2022

4 lutego 2021

Ruszyła rekrutacja na wyjazdy w ramach Erasmus+ na rok akademicki 2021/2022.  Przyjmowanie zgłoszeń od 1.02 do 28.02. 2021 r. Wyjazd na studia do uczelni … Czytaj więcej…

Podział na specjalności – Studenci cywilni – terminy podziału i daty spotkań

30 grudnia 2020

Spotkania informacyjne dla studentów cywilnych naboru 2019 dotyczące podziału w czasie trwania trzeciego semestru lub kontynuacji studiów po podziale od czwartego semestru odbędzie się … Czytaj więcej…

Stypendia socjalne i zapomogi dla studentów WAT

9 grudnia 2020

Informujemy, że studenci i doktoranci nadal mogą ubiegać się o stypendia socjalne, jak również o zapomogi. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju procedura … Czytaj więcej…

1 2 3 4 8
Rozmiar czcionki
Kontrast