Strona główna » Aktualności » Sukces studentów kół naukowych Wydziału Elektroniki

Sukces studentów kół naukowych Wydziału Elektroniki

29 listopada 2018 roku podczas uroczystych obchodów Święta Akademii i Dnia Podchorążego JM Rektor-Komendant WAT, na wniosek Przewodniczącego Komisji Konkursowej – prorektora ds. Studenckich, wyróżnił stypendiami, nagrodami i dyplomami  studentów – laureatów konkursu na najlepszą poza programową pracę studenta WAT w roku akademickim 2018/2019.

Z przyjemnością informujemy, iż w bieżącym r. a. studenci Wydziału Elektroniki uplasowali się na dwóch stopniach podium – zdobyli nagrody I oraz III stopnia.

Nagrodę I stopnia przyznano Szymonowi KWIETNIOWI z Koła Naukowego Energetyków za pracę pt. „Projekt Choppera” której opiekunem naukowym jest dr inż. Stanisław KONATOWSKI.

Natomiast nagrodę III stopnia przyznano zespołowi w składzie: inż. Tomasz GÓRNIAK, inż. Piotr KOWALSKI, inż. Szymon LIS, inż. Aleksander POWICHROWSKI,  inż. Adrian BŁAŻEJCZYK, Patryk ŁUKASIK z Koła Naukowego Elektroników  za pracę pt. „Demonstrator automatycznego zarządzania niskonapięciowymi systemami budynkowymi „Safety&Security WAT-ch” której opiekunem naukowym jest dr inż. Michał WIŚNIOS.

Wyżej wymienieni studenci otrzymali stypendia na sumaryczną kwotę prawie 5 000 zł.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów.